http://klubwmpg.pomorskie.pl/archiwum/inni2007-2010.html Notatki o wybranych doniesieniach prasowych z lat 2007 - 2010

ARCHIWUM NOTATEK O WYBRANYCH WYDARZENIACH I DONIESIENIACH PRASOWYCH OGŁOSZONYCH NA STRONIE "CO PISZĄ INNI".

Spis stron archiwalnych działu:
Rok 2015.
Rok 2014.
Rok 2013.
Rok 2012.
Rok 2011.
Lata 2007 - 2010 - strona niniejsza.
Powrót na stronę ARCHIWUM

Notatki o wybranych doniesieniach prasowych ogłoszone na stronie "Co piszą inni" w latach od 2007 do 2010.


Przejście do kolejnych notatek na stronie "Co piszą inni" z 2011 r.

BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK 2011

został zatwierdzony. Umożliwi to efektywne negocjowanie odstępstw od trudnego dla Polski tzw. pakietu energetyczno - klimatycznego
SG.

OBRADY TZW. SZCZYTU KLIMATYCZNEGO

zakończono 2010-12-10. Pierwsze próby podsumowania nie są efektowne w porównaniu do innych doniesień prasowych, należy jednak wiedzieć o tym, że występujące w końcowym sprawozdaniu skromne liczby 2 (ew. 5!), gdy odnoszą się do zmiany średniej temperatury globalnej, zapowiadają zmiany, wobec których największe powodzie, huragany i inne kataklizmy są dziecinną zabawką.
SG.

GLOBALNA KONTROLA FINANSÓW

jest jednym z najważniejszych problemów. Mały krok do poprawienia sytuacji w tym przedmiocie ostatnio uczyniła UE. Niestety jednocześnie zanosi się na to, że w USA po najbliższych wyborach republikanie cofną te zmiany, które przeforsował prezydent Obama. Dodatkowo, do braku możliwych do osiągnięcia efektów przyczynia się niedowład instytucji powołanych do kierowania wspólnymi działaniami. Mam tu przede wszystkim na myśli słabość ONZ, ale również dotyczy to Unii Europejskiej.
SG.

KOSZTY SPOŁECZNE OGRANICZANIA EMISJI CO2

mogą dla Polski okazać się wysokie w wypadku, gdy Komisja Europejska nie uwzględni naszego uzależnienia od węgla. Grozi nam wzrost bezrobocia i pogorszenie stanu ekonomii prowadzące do ogólnego zubożenia.
SG.

RAPORT O PRYWATYZACJI

mamy w dzisiejszej (2010-11-30) "Gazecie Prawnej". Opis jest krótki, lecz przekonująco ujmuje najważniejsze fakty. Oczywiście nie objaśniono bardzo trudnych do wyrażenia cyframi: wpływu na stan gospodarki i skutków społecznych, które obiektywnie ocenią dopiero następne pokolenia.
SG.

POLSKA WYDAJNOŚĆ I ORGANIZACJA PRACY

są przedmiotem alarmującego artykułu w dzisiejszym 2010-11-27 wydaniu "Gazety Prawnej". Niestety autor pominął najistotniejszą moim zdaniem przyczynę złego stanu rzeczy, którą jest powszechne u nas przekonanie o wtórnym znaczeniu organizacji działania. Wiele dobrego w zwalczaniu tego mentalnego braku oczekiwałbym od szkoły i samokształcenia.
SG.

SPORY O PRZYSZŁOROCZNY BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ

rozpoczęte 2010-11-08 mają wyjątkowo dramatyczny przebieg, a konsekwencje ew. braku porozumienia będą poważne.
SG.

KOLEJNA KOMPROMITACJA SYSTEMU EMERYTALNEGO

wprowadzonego ongiś przez AWS (pierwsza wersja rządzącego obecnie PO) ma postać opisanej przez "Portal gospodarczy WNP" perspektywy upadku tzw. III filaru i grożącej ogólnej katastrofy, o której pisze "Gazeta prawna". Wady tego systemu opisał "Senior" w naszej witrynie.
SG.

REFLEKSJA ZWIĄZANA Z KANDYDOWANIEM

do funkcji radnego, którą przedstawił Jan Urbanik chyba może nam dostarczyć materiału do przemyślenia?
SG.

DOSTĘP DO INFORMACJI - PROBLEM GLOBALNY

2010-10-30 "Gazeta prawna" opisała odbywającą się bezkrwawą, lecz o trudnych do przewidzenia skutkach, wojnę o kontrolę nad Internetem.
SG.

JEDNOŚĆ EUROPY

W zgiełku, jaki zapanował w mediach w następstwie tragicznych tegorocznych wypadków zanika świadomość faktu, że w zglobalizowanym świecie małe i średnie kraje nie są w stanie zapewnić swoim obywatelom przyszłej pomyślności, że żaden kraj europejski własnymi siłami nie zdoła w rozwijającym się świecie zapobiec stoczeniu się do poziomu kraju ubogiego i zacofanego, z którym nikt się nie liczy. Przypomina o tym polska wersja artykułu z "Financial Times".
SG.

SUWERENNOŚĆ A EKONOMIA

Ogłoszony 2010-09-24 artykuł prof. Żmijewskiego opisujący fatalny stan energetyki polskiej skłania do zastanowienia się nad polską suwerennością, która wg założeń prawicy jest możliwa tylko w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Przekonaniu temu przeczy jednak znane powiedzenie, że "nie ma suwerenności politycznej bez niezależności ekonomicznej". Okazuje się bowiem, że wspomniane przez prof. Żmijewskiego wycofanie się obcych potentatów przemysłowych z planów inwestowania w naszą energetykę dowodzi nieznanego w PRL uzależnienia państwa, co również opisują inni.
SG.

PAMIĘĆ O IZABELI JARUGI-NOWACKIEJ

2010-09-19 uczestnicy konwencji pomorskiego SLD otrzymali druk z prośbą o wsparcia ufundowania tablicy poświęconej pamięci tej tragicznie zmarłej zasłużonej działaczki lewicowej. Jak wyjaśniono w ulotce, dla tego celu, 34 znane osoby (m. in. Grzegorz Napieralski, Ryszard Kalisz i Rajmund Rybiński) zawiązały społeczny komitet. Darowizny na pokrycie kosztu tablicy można wpłacać na konto 17 1160 2202 0000 0000 6311 4809 Fundacja Przestrzenie Dialogu, Gdańsk, ul. Zakopiańska 32 b/4 podając tytuł wpłaty: Tablica upamiętniająca Izabelę Jarugę-Nowacką.
Uwaga: darowizny wpłacone na konto Fundacji Przestrzenie Dialogu można odpisać od podatku w PIT-cie rocznym (nie mylić z 1 proc.); więcej na ten temat m.in. na stronie: http://poradnik.ngo.pl/x/448341.
SG.

PRZYGOTOWANIA DO WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH

16 września 2010 Gdańskie Porozumienie Lewicy, złożone z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Socjaldemokracji Polskiej, Krajowej Partii Emerytów i Rencistów, Zielonych 2004 oraz Polskiej Lewicy zorganizowało konferencję prasową z udziałem kandydujący na prezydenta Gdańska Krzysztof Andruszkiewicz i Jolanta Banach, oraz niektórzy kandydaci do Rady Miasta Gdańska. W konferencji prasowej wzięli również udział przedstawiciele klubów żeglarskich. Impreza odbyła się na otwartej przestrzeni pod basztą "Łabędź" przy Targu Rybnym, skąd roztacza się widok na ten fragment naszego miasta, któremu poświęcono znaczną część uwagi. Konferencja dotyczyła bowiem m.in. - krytyce planów budowy kładki nad Motławą, - prezentacji alternatywnych sposobów ułatwienia komunikacji na Ołowiankę, - planom rewitalizacji tej części miasta, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji przekształcenia Wyspy Spichrzów w całodobowe centrum kulturalne i strefę bez ciszy nocnej.
Zaproszenie na to spotkanie przygotował Przemysław Kmieciak przewodniczący okręgu gdańskiego Socjaldemokracji Polskiej, rzecznik prasowy Gdańskiego Porozumienia Lewicy.

CZYTAJMY PUBLICYSTYKĘ WITRYNY "KRYTYKA POLITYCZNA"

Sądzę, że ostatnio na stronach poświęconych współczesnej myśli politycznej za mało jest informacji o artykułach odpowiadających tej tematyce opublikowanych na łamach pod nazwą "Krytyka Polityczna" takich jak np. wypowiedź Tony'ego Judt lub cykl krótkich objaśnień zjawiska nazwanego"Transformacja - 20 lat po".
SG.

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

jest ważna zarówno dla przedsiębiorstw jak i dla społeczeństwa. 2010-09-02 ogłoszono wyniki badania stopnia wykorzystania wiedzy o tym zagadnieniu wśród kadr menedżerskich w Polsce.
SG.

NAJWAŻNIEJSZE AKTUALNIE PROBLEMY

2010-08-09 wskazują - jak sądzę - autorytatywna opinia dot. ekonomii i krótki artykuł o tzw. szarej strefie i podatkach.
SG.

GROZI NAM BRAK PRĄDU

Już kilka miesięcy temu Senior opisał dramatyczną sytuację polskiej energetyki, a obecnie wybitny znawca tematu prof. Krzysztof Żmijewski potwierdził słuszność tej opinii. Sytuacja jest alarmująca, gdyż przez ostatnie 20 lat z pełną świadomością doprowadziliśmy do zestarzenia się zarówno elektrowni, jak i linii przesyłowych, nie inwestując tylko konsumując.
SG.

SOCJALISTYCZNA IDEA WCZASÓW PRACOWNICZYCH

przetrwała mimo zmiany ustroju, a ostatnio została doceniona w postaci nagrody Polskiego Klubu Biznesu dla spółki "Fundusz Wczasów Pracowniczych", która w miarę możności kontynuuje tą piękną tradycję powstałą w PRL.
SG.

PLAGA PIRACTWA

którego ofiarami są również marynarze Polacy powoduje ogólnoludzki sprzeciw. Również każdy z nas może poprzeć żądanie zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom transportu morskiego, a ludności targanej rodzącymi bandytyzm konfliktami Afryki umożliwienia uczciwego życia w pokoju.
SG.

EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY 2010

który obradował w Katowicach od 32 V do 2 VI był ważnym wydarzeniem dla prestiżu Polski, lecz przegląd opisu jego wyników nastraja pesymistycznie. Wygląda bowiem na to, że w najważniejszej kwestii antykryzysowych regulacji globalnych operacji finansowych nastąpiła stagnacja, lub nawet regres. O ile bowiem uchwały ostatniego szczytu G20 zmierzały do okiełznania tego żywiołu, to obecnie w USA debata kongresowa nad propozycjami prezydenta punkt po punkcie osłabia ich zasady kontroli nad bankami, w UE coraz wyraźniej "ulegają zapomnieniu" zarówno inicjatywy Europejskich Socjalistów jak i nawet nieśmiałe próby Sarkozego, a na EKG2010 - jak widać - temat w ogóle nie pojawił się. Zarazem, z kolejnego sprawozdania wynika, że polscy dostojnicy potraktowali kongres jako okazję do popisów pustym krasomówstwem, co - jak sądzę - obniżyło rangę spotkania. Np. nasi specjaliści od spraw gospodarczych zapomnieli o tym, że kryzys nie zaczął się w Grecji.
SG.

KRYTYKA ZAMIERZEŃ GOSPODARCZYCH RZĄDU TUSKA

wg tzw. raportu ministra Michała Boniego "Polska 2030" została przedstawiona w Internecie przez znawców nauk społecznych i ekonomicznych pod tytułem "Jaka Polska 2030?".
SG.

WARTO PRZECZYTAĆ

przekonywująco przedstawione omówienie stalinizmu.
SG.

KONFERENCJA W/S ENERGETYKI EUROPEJSKIEJ

w bieżącym 2010 roku odbyła się w Gdańsku w dniach 18, 19 i 20 lutego.
SG.

EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY

który miał miejsce ub. roku w Katowicach, ze względu na znaczenie jakie uzyskał w świecie, będzie powtarzany każdego roku. Najbliższy kongres, zapowiedziany pierwotnie na 2010.04,14-16, ze względu na żałobę narodową został przełożony na 31 V do 2 VI b. r.
SG.

FORUM DIALOGU PUBLICZNEGO

2010-02-05 zapoczątkowało swoją działalność w Gdańsku debatą pt. "Komercjalizacja przestrzeni publicznej. Zagrożenie dla demokracji?"
SG.

STAN OBECNY I PRZYSZŁOŚĆ GOSPODARKI POLSKIEJ

przedstawił prof. Grzegorz Kołodko na Konwencji Programowej SLD w dniu 19 grudnia 2009 roku. Omówienie tego - moim zdaniem zasługującego na szczególną uwagę - wystąpienia udostępniono na stronie internetowej dwumiesięcznika "Przegląd Socjalistyczny".
SG.

KLĘSKA NADMIARU ODPADÓW

17 sierpnia 2009 eGospodarka.pl opisała grożące Polsce konsekwencje zaniedbania problemu utylizacji i unieszkodliwiania odpadów. Zwłaszcza dotyczy to tzw. śmieci "produkowanych" przez nas, przez nasze prywatne gospodarstwa domowe. Nasz kraj wyróżnia się niekorzystnie pod tym względem w całej Unii Europejskiej, która zgodnie z przyjętymi ustaleniami, od 2010 roku winna obciążyć nas z tego tytułu bardzo wysokimi karami.
SG.

ZMARŁ KEN BACON, DZIAŁACZ NA RZECZ UCHODŹCÓW

15 sierpnia 2009 biuletyn Departamentu Stanu USA doniósł o zgonie Kena Bacon, człowieka zasłużonego i oddanego humanitarnej działalności na rzecz wszystkich zmuszonych prześladowaniem lub nędzą do emigracji. Ostatnio pełnił on funkcję przewodniczącego organizacji pod nazwą Refugees International. Swoje usiłowania kierował na pomoc szczególnie dla uchodźców w krajach centralnej Afryki, południowej Azji i Ameryki.
SG.

LEKTURY 2007-07-09

W trakcie lektury lipcowego zeszytu "DZIŚ" zwróciłem uwagę na dwa tematy zawierające szczególnie dużą ilość nieznanych, a ważnych opisów faktów i opinii. Mam na myśli przedstawienie kontrowersji związanych z globalną dominacją USA (L. Pastusiak - "Siódme poty Ameryki" i J. Ellin - "Gnijące pomarańcze"), oraz niepokojące trendy dające się zauważyć w społecznościach religijnych, w tym również w specjalnie nas interesującym Kościele rzymsko-katolickim (A. Stachoń - "Stronniczy papież w Brazylii" i R. S. Czarnecki - "Fala fundamentalizmu"). Oczywiście namawiam do przeczytania całości tego wydania najlepszego w Polsce - jak sądzę - pisma omawiającego problematykę społeczną i polityczną
Stach Głąbiński

LEKTURY 2007-06-28

Obecni na spotkaniu z b. prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim mogli otrzymać "Forum Klubowe" nr 1-2 oraz 3-4/2007. W tym nowszym wydaniu polecam szczególnie artykuł M. Gackiewicza "Zawsze to samo" na str. 22 - 25, w którym, w ogromnym uproszczeniu, mamy objaśnienie zasadniczych problemów, które miał do rozwiązania lewicowy rząd w latach 2001 - 2005. Oczywiście sprawa jest przedstawiona z nawiązaniem do warunków stworzonych przez działania prawicy i do sytuacji obecnej. Otrzymujemy przekonujące dowodzenie tego, że spełnianie postulatów społecznych jest uwarunkowane realiami ekonomicznymi, a naprawa wymaga opartych na głębokiej wiedzy zmian administrowania państwem w rodzaju tzw. planu Hausnera.
Stach Głąbiński

LEKTURY 2007-06-08

Uczestnicy spotkania klubu w dniu 4 bm. mieli możność otrzymania zeszytu "Forum Klubowe" 1-2/2007. Tych czytelników, którzy mogą podzielić się interesującymi wrażeniami z lektury, prosimy o przekazanie ich do opublikowania na naszej stronie internetowej.
Niestety, o ile mi wiadomo, kolportaż nie jest zorganizowany w sposób zapewniający otrzymanie wydawnictwa zainteresowanym, którzy nie byli obecni na spotkaniu. Szczególnie dotyczy to członków i sympatyków klubu mieszkających poza Trójmiastem. Dla wiadomości tych osób oraz wszystkich, którym odpowiada korzystanie z tekstów wyświetlanych na ekranie, podaję, że znaczną część artykułów drukowanych w FK można uzyskać ze strony "Wybory lewicy - komentarze, recenzje, wywiady", na której są one dostępne w formie bloków tematycznych wymienionych na lewym marginesie
Stach Głąbiński