ARCHIWUM NOTATEK O WYBRANYCH WYDARZENIACH I DONIESIENIACH PRASOWYCH OGŁOSZONYCH NA STRONIE "CO PISZĄ INNI".

Spis stron archiwalnych działu:
Rok 2015.
Rok 2014.
Rok 2013.
Rok 2012.
Rok 2011 - strona niniejsza.
Lata 2007 - 2010.
Powrót na stronę ARCHIWUM

Notatki o wybranych doniesieniach prasowych ogłoszone na stronie "Co piszą inni" w roku 2011.


Przejście do kolejnych notatek na stronie "Co piszą inni" z 2012 r.

STRATEGIA, ENERGETYKA I INFORMACJA

należą do spraw najwyższej wagi. Te właśnie zagadnienia zostały przypomniane, czego niestety prasa wielkonakładowa nie odnotowała. Mianowicie rząd opublikował dokument p. t. „Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030 Trzecia fala nowoczesności”, w sposób przekonujący omówiony na jednej ze stron internetowych, podobnie "Portal Gospodarczy przedstawił założenia projektów nowego prawa energetycznego, a Instytut Spraw Publicznych opublikował alarmujące dane o dostępie do informacji publicznej, której braki powodują niszczące demokrację wyobcowanie władzy ze społeczeństwa.
SG 2011-12-22.

SYTUACJA EKONOMICZNA UNII EUROPEJSKIEJ

jest przedmiotem interesującej próby opisu dokonanej 2011-12-10 na łamach "Obserwatora finansowego". W artykule wątpliwość budzi pominięcie wpływu kryzysu globalnego i czynnika społecznego.
SG.

KONFERENCJA KLIMATYCZNA ONZ W DURBANIE (RPA)

zakończyła obrady trwające w dniach od 2011-11-28 do 2011-12-11 uchwaleniem po trudnych negocjacjach kompromisowego pakietu rozwiązań tymczasowych - t. j. obowiązujących do planowanego w 2015 roku nowego porozumienia. Wciąż pozostaje niepewność, czy kolejne negocjacje osiągną cel, którym jest niepodwyższenie temperatury ponad 2 st. Celsjusza powyżej średniej z okresu przed rozwojem przemysłu. Zdaniem klimatologów przekroczenie tej granicy grozi klęskami przewyższającymi wszystkie możliwości ograniczania skutków, jakimi dysponuje ludzkość.
SG.

EKOLODZY PIĘTNUJĄ POLSKĘ ZA ENERGETYKĘ OPARTĄ NA WĘGLU.

30 XI na światowej konferencji klimatycznej ONZ w Durbanie (RPA), forum ekologicznych organizacji pozarządowych przyznało Polsce antynagrodę "Skamielina Dnia". Jest to jawne nieporozumienie, gdyż jako pretekst posłużyła zorganizowana w Brukseli przez grupę posłów do PE konferencja "Europejskie Dni Węgla" poświęcona nowoczesnemu, zgodnemu z ekologią wykorzystaniu tego surowca.
SG.

WZRASTA STĘŻENIE GAZÓW CIEPLARNIANYCH

o czym 2011-11-21 poinformowała w alarmującym komunikacie działająca przy ONZ Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO). Opinia publiczna z niepokojem oczekuje rozpoczynającej się 28 b. m. ogólnoświatowej konferencji klimatycznej w Durbanie (Płd. Afryka). Jest bowiem szansa, że zapadną na niej odwlekane od lat uchwały i zobowiązania (głównie chodzi o USA i Chiny) ograniczające zagrożenie stwarzane dla ziemskiego ekosystemu przez przemysł.
SG.

VI KONGRES OBYWATELSKI

obradował w Warszawie w dniu 5 listopada 2011 r. Organizatorzy zapraszają nas do obejrzenia (i wysłuchania) krótkich sprawozdań z sesji tematycznych. Moją uwagę zwróciło wystąpienie Roberta Firmhofera, Dyrektora Centrum Nauki Kopernik "Potencjał edukacji pozaszkolnej – jaki jest, jak go wykorzystać?"
SG.

GLOBALNE FINANSE NA SPOTKANIU G-20

2011-11-04 zebrani w Cannes na dwudniowym spotkaniu przedstawiciele dwudziestu państw najsilniej, a nawet decydująco oddziaływujących na stan globalnej gospodarki (t. zw. G-20) podpisali porozumienie, które może okazać się ważnym, realnie poprawiającym kryzysogenne stosunki panujące dotąd w operacjach finansowych wykonywanych na skalę całego świata. Niestety, komunikat, z którego pochodzi ta wiadomość jest skąpy w szczegółach i niejasny, a niektórzy stwierdzają niepowodzenie tegorocznego G-20.
SG.

WYŁĄCZENIA PRĄDU

jak donosi 2011-10-31 Gazeta Prawna grożą nie tylko Polsce, lecz również całej Europie, której bilans energetyczny jest zagrożony po tym, gdy Niemcy rozpoczęli likwidację elektrowni atomowych.
SG.

POLITYKA KLIMATYCZNA A PRZEMYSŁ

Eksperci przewidują, że ograniczenie emisji CO2 obniży konkurencyjność przemysłu, zwłaszcza jego gałęzi energochłonnych, co może fatalnie wpłynąć na gospodarkę i finanse. Sprawa dotyczy nie tylko Polski, lecz całej Europy.
SG.

UNIJNY "SZCZYT" ANTYKRYZYSOWY

2011-10-26 zakończył obrady zwieńczone sukcesem niestety połowicznym, co wynika z podsumowania dokonanego orzez "Gazetę Prawną". Cóż, dobre i to tym bardziej, że przecież nadal w skali globalnej pozostają nieuregulowane zjawiska powodujące chaos obrotów pieniężnych. Głównie chodzi o opodatkowanie transakcji finansowych i likwidację "rajów kapitałowych", lub przynajmniej o ustanowienie nadzoru ograniczającego swobodę banków, co z oporami usiłuje w USA wprowadzić prezydent Obama.
SG.

CHAOS W POLSKIM PRAWIE

utrudnia funkcjonowanie państwa, powoduje straty finansowe i zniechęca obywateli do angażowania się. Istotę problemu oraz przyczyny jego istnienia i narastania opisuje artykuł w Gazecie Prawnej z 2011-10-13.
SG.

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI

2011-09-30 zakończyło w Sopocie obrady. Aktem końcowym było uchwalenie "Deklaracji sopockiej", w której stwierdzono:
Wielki projekt wspólnej Europy pilnie potrzebuje:
• Przyspieszenia integracji politycznej. Bez niej dalsza integracja gospodarcza nie jest możliwa, a szczególnie utrzymanie i rozszerzanie unii walutowej, kluczowego dziś warunku integracji.
• Efektywnego systemu podejmowania decyzji odpowiadającego wyzwaniom naszych czasów.
• Wzmocnienia unijnych instytucji i ich znaczenia oraz współodpowiedzialności Europejczyków.
• Szybkiego dokończenia budowy jednolitego rynku przy jednoczesnej deregulacji.
• Spójnego i silnego zarządzania gospodarczego oraz orientacji wszystkich polityk i instytucji unijnych na wzrost, zatrudnienie i konkurencyjność przedsiębiorstw.
• Stworzenia efektywnego środowiska biznesowego promującego innowacyjność, konkurencyjność oraz umożliwiającego wykorzystanie potencjału Europy.
• Stworzenia spójnej strategii ludnościowej, w tym imigracyjnej, w odpowiedzi na wyzwania demograficzne.
• Lepszego wykorzystania potencjału kobiet.
• Efektywnej polityki współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego i regionu Morza Śródziemnego.
SG.

KOLEJNE WOŁANIE O ROZSĄDEK

2011-10-10 "WNP" przedstawia opinię amerykańskiego ekonomisty przewidującego kolejny kryzys światowy. Aby temu zapobiec, konieczne jest ograniczenie samowoli finansjery, a dodatkowo u nas - zacieśnienie politycznej jedności Unii Europejskiej.
SG.

NAJPILNIEJSZE ZADANIA POLSKIEJ GOSPODARKI

opisała Gazeta Prawna w wydaniu z 2011-09-22. Pomijając dyskusyjne sposoby rozwiązania przedstawionych zagrożeń, należy docenić ich niezaprzeczalne znaczenie dla naszej najbliższej przyszłości. Zarazem nasuwa się wątpliwość, czy perspektywa rozproszenia głosów między liczne rywalizujące demagogicznymi chwytami partie, pozwoli przyszłemu rządowi wprowadzić konieczne zmiany.
SG.

PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEJ ENERGETYKI

zależy od decyzji o tym, jaki udział w jej wytwarzaniu będą miały: spalanie kopalin, energia jądrowa i OZE. 2011-09-15 "Portal gospodarczy WNP" przedstawił w tej sprawie opinię, którą warto poznać.
SG.

OGÓLNOEUROPEJSKA SIEĆ GAZOCIĄGOWA

stała się bliższa realizacji, gdy 2011-09-14 premierzy Polski i Czech dokonali uroczystego otwarciagazociągu łączącego sieci przesyłowe obu naszych krajów.
SG.

WAŻĄ SIĘ LOSY EUROPY

Trudno zdecydować, które z licznych, aczkolwiek przemilczanych w wysokonakładowej prasie doniesień o zdarzeniach decydujących dla przyszłości naszych krajów, wybrać do przedstawienia problemu. Możność uzyskania ogólnej orientacji w tym zakresie daje 2011-09-06 krótki artykuł z witryny "Money.pl". Przypomina to historię USA, której obywatele długo wiedli spory o formę współistnienia, a gdy na koniec w 1865 roku ostatecznie rozstrzygnięto, że stanowią jedno państwo będące unią zachowujących swą odrębność krajów (nazywanych tam stanami), szybko nastąpił niezwykły rozwój społeczny, gospodarczy i polityczny tego związku. Podobnie też dla staczającej się na margines świata Europy, zjednoczenie stanowi jedyną szansę dorównania rozwijającym się szybko nowym potęgom.
SG.

AKTUALNE PROBLEMY WEWNĘTRZNE POLSKI

W Gazecie Prawnej z 2011-09-05 przedstawiono interesujące próby opisu stanu prywatyzacji majątku państwowego i okoliczności określających wielkość bezrobocia, co razem daje przegląd istotnych problemów naszego kraju.
SG.

UZDROWIENIE FINANSÓW PAŃSTWA TO NAJWAŻNIEJSZY CEL

Zdaniem tym zaczyna się atrykuł "Gazety Prawnej" omawiający agitację przedwyborczą w wydaniu z 2011-08-31. Zdanie bezwzględnie słuszne, podobnie jak i większość uwag podanych w treści. Należy jednak przypomnieć, że przede wszystkim na naszą sytuację bytową wpływ mają zjawiska w skali Europy a raczej całej Ziemi. Na te wydarzenie Polska nie ma wpływu. Skutecznie możemy przyczynić się do zapobieżenia grożącym zjawisko kryzysowym jedynie działając w ramach Unii Europejskiej.
SG.

GOSPODARKA W DYSKUSJI PRZEDWYBORCZEJ

jest niestety pomijana, lub traktuje się ją demagogicznie, w sposób nieodpowiedzialny. "Gazeta Prawna" przedstawia skróconą, lecz rzeczową analizę danych istotnych dla wyborcy. Wspomniano przy tym pakt SLD i BCC, który, aczkolwiek obarczony licznymi wadami, jest przykładem właściwego przygotowywania się partii do wyborów.
SG.

GAZ ŁUPKOWY: SZANSA, CZY ZAGROŻENIE?

Odpowiedź na to pytanie może zadecydować o przyszłości naszego kraju. Z tego względu argumentacja zwolenników wydobycia tego surowca i równie solidnie przedstawiony przez witrynę "Chrońmy klimat" opis zagrożeń powodowanych przez eksploatację złóż zasługują na rozważenie.
SG.

HUMANITARNA KLĘSKA W tzw. "ROGU" AFRYKI

trwa, o czym przypomina komunikat DC USA z 2011-08-10 opisujący (j. ang.) dramat ponad 12,4 milionów ludzi w Etiopii, Kenii i Somalii i innych krajach. W komunikacie wymieniono organizacje zarządzające pomocą, oraz podano kwoty udzielane im przez USA.
SG.

NIEPOKOJĄCE DANE O PRZESTĘPCZOŚCI

podała 2011-07-26 Gazeta Prawna. Wysokość powodowanych strat szacuje się w wielkości istotnej dla budżetu państwa, z czego odzyskać udaje się jedynie niewielką ilość pieniędzy.
SG.

PRZYGOTOWANIA DO KATASTROFY ENERGETYCZNEJ

Jak pisał o tym Senior, Polsce grozi katastrofalny brak energii elektrycznej. Przygotowując się do tego koncern nadzorujący przesyłanie prądu proponuje rozpaczliwe środki, które mogą złagodzić skutki masowych wyłączeń odbiorców energii elektrycznej, które w ciągu kilku lat nastąpią.
SG.

RZĄD CHCE BLOKADY INFORMACJI

2011-07-19 Gazeta Prawna alarmuje w sprawie usiłowań obecnego rządu ograniczenia obowiązku udzielania informacji przez administrację o istocie decyzji urzędowych i o okolicznościach uzasadniających ich podejmowanie.
SG.

DEMOKRACJA TO NIE TYLKO MOŻNOŚĆ GŁOSOWANIA

Powstała kolejna inicjatywa, której uczestnicy domagają się realizacji tego, co określamy mianem demokracji partycypacyjnej (uczestniczącej), polegającej m. in. na rzetelnym informowaniu obywateli przez władze o istniejących problemach i umożliwieniu im realnego udziału w szukaniu rozwiązań.
SG.

UNIJNY BUDŻET 2013-2020

przygotowany jako propozycja Komisji Europejskiej, 2011-06-09 po raz pierwszy, zgodnie z nowym prawem unijnym, został poddany ocenie Parlamentu Europejskiego przed zatwierdzeniem przez Radę Europy, co nastąpi prawdopodobnie w lipcu.
SG.

OBRADY MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY

2011-06-01 w Genewie Dyrektor Generalny ILO (International Labour Organization) Juan Somavia otworzył sesję jubileuszowej (100) Międzynarodowej Konferencji Pracy. Każdy z krajów członkowskich winien delegować dwu przedstawicieli rządowych, po jednym - pracodawców i pracowników, oraz towarzyszących im doradców. Na konferencję z Polski przybyli przedstawiciele rządu, organizacji pracodawców i związków zawodowych będących członkami Trójstronnej Komisji (OPZZ i NSZZ "Solidarność").
SG.

WIADOMOŚCI PRZESYŁANE SIECIĄ TELEKOMUNIKACYJNĄ

przejmowane i badane przez służby wywiadowcze najpotężniejszych państw.
SG.

III EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY

obradował w Katowicach w dniach od 2011-05-16 do 18. W bogatym programie obrad, z którego zrelacjonowano wybrane przemówienia, zwraca uwagę debata nt. unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego.
SG.

BLISKOWSCHODNIA POLITYKA USA

w tygodniku "Przegląd" z 2011-05-15 (nr 20) jest opisana przez prof. Longina Pastusiaka.
SG.

ZAKŁÓCENIE HANDLU ŚWIATOWEGO

jak stwierdzono 2011-05-14 stwarza nieuczciwe obniżanie cen przez Chiny, co spowodowało przeciwdziałanie ze strony UE.
SG.

RACJONALNA OSTROŻNOŚĆ CZY HISTERIA ANTYNUKE?

2011-05-12 organy regulacyjne 27 krajów UE wobec impasu obrad w s. testów bezpieczeństwa elektrowni atomowych odłożyły dalszą dyskusję do 20 b. m.. Podobne kwestie w naszym sejmie szczęśliwie przebiegają bez większych utrudnień. SG.

ZNOWU AMERYKAŃSKA TARCZA ANTYRAKIETOWA

2011-05-03 prasa USA podała wiadomość o uzgodnieniu umieszczenia na terenie Rumunii bazy rakietowej. Wygląda więc na to, że nadal grozi Europie wplątanie w niebezpieczną grę potęg światowych. Pocieszające jest, że tym razem Polska nie bierze w tym udziału bezpośrednio.
SG.

PRZEGLĄD GŁÓWNYCH PROBLEMÓW ŚWIATA

interesująco chociaż w skrócie opublikowała Gazeta Prawna w wydaniu z 2011-04-30.
SG.

UZNANIE PRYMATU EKONOMII W POLITYCE

jest treścią dramtycznego apelu w Gazecie Prawnej z 2011-04-28. Niestety ton wypowiedzi posłów opozycji we wczorajszej debacie sejmowej (wniosek o odwołanie ministrów gospodarki i finansów) uzasadnia podejrzenie, że naszym przedstawicielom chodzi wyłącznie o to, by dramatyzując i ubarwiając swoje wystąpienie uzyskać zarówno wpływ na wyobraźnię wyborców jak i wywołany tym demagogicznym chwytem zysk poparcia. Ta rachuba może okazać się iluzją, gdyż coraz wyraźniej jest widoczne, że odpowiedzialnie rozumująca część społeczeństwa ma dość polityków stosujących retorykę odrzucających kompromis fundamentalistów, dla których istnieje tylko jedna, bezwzględnie obowiązująca racja.
SG.

ŚWIATOWA ORGANIZACJA HANDLU

opisywana skrótem WTO (World Trade Organisation) odgrywa znaczącą rolę dla sytuacji gospodarczej społeczności wszystkich ludzi. Warto zapoznać się z opisem aktualnych problemów dotyczących wymiany międzynarodowej przedstawionym rzeczowo przez specjalistę od spraw międzynarodowych. Razi w tym artykule małe uwzględnienie zarówno społecznych uwarunkowań rozwoju gospodarczego jak i kwestii uporządkowania globalnych finansów. Przyczyną tej dysproporcji może być fakt, że autor zajmuje się w omawianym artykule głównie handlem, a więc tylko jednym czynnikiem określającym sytuację świata i poszczególnych krajów.
SG.

EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY

który odbędzie się w połowie maja w Katowicach nie interesuje naszych mediów bez reszty zajętych czekającymi nas wydarzeniami 10 IV i 1 V. notatka z GP pozwala zastanowić się nad sensem tej perspektywy
SG.

ZAGROŻENIA POLSKI

zdaniem zebranych na konferencji w Warszawie ekonomistów i pracodawców stanowią nie braki w intensyfikacji działań IPN-u, komisji do katastrofy smoleńskiej, realizacji wskazań episkopatu itp., lecz czynniki związane z zarządzaniem, ekonomią i nauką.
SG.

STABILIZACJA FINANSÓW UE

jest celem podjętych 2011-03-12 na europejskim szczycie uchwał.
SG.

KULEJĄCE UZDRAWIANIE EUROPEJSKICH FINANSÓW

opisała 2011-03-10 Gazeta Prawna.
SG.

Z OKAZJI DNIA KOBIET

warto przypomnieć historyczne i aktualne, związane z tym świętem sprawy, co przedstawił autor witryny GRP.
SG.

ODPORNY NA KRYZYSY ŁAD FINANSOWY

mają w perspektywie podjęte 2011-03-08 rezolucje Parlamentu Europejskiego. Oby wpłynęły one na decyzje organów wykonawczych w skali europejskiej i światowej.
SG.

STAN GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

zwięźle opisał Andrzej Ziemski w zeszycie nr 4/2010 Przeglądu Socjalistycznego.
SG.

KRYZYS NICZEGO NIE NAUCZYŁ

możnych tego świata, czego dowodzi fakt, że niekontrolowane spekulacje kapitałowe nadal prosperują. Dzieje się tak mimo apeli i monitów lewicy oraz bardziej światłych polityków (np. Obama, Sarkozy i in.)
SG.

WYKORZYSTANIE INTERNETU

jest jednym z czynników rozwoju cywilizacyjnego. Wskazuje na to artykuł opublikowany 2011-02-19 w Gazecie Prawnej.
SG.

PARADOKSY I PROBLEMY FINANSOWE

2011-02-17 opisane przez Gazetę Prawną na przykładzie drogownictwa zasługują na uwagę nie do narzekań na rzekomą "głupotę urzędników", lecz jako materiał do zastanowienia się nad wagą planowania budżetowego. Zbyt mała bowiem część społeczeństwa zdaje sobie sprawę z potrzeby posiadania minimum wiedzy o skomplikowanej a podstawowej dla funkcjonowania państwa ekonomii. Opisane paradoksy należy rozwiązywać nie przez rozważanie, co jest sprawiedliwe, a co nie, lecz przez dyskusję nad budżetem: co zrobić, by państwowe pieniądze uzyskiwać i wykorzystać efektywnie, z największą korzyścią obywateli. W tym - jak przypomina Komisja Europejska - musimy zmniejszyć niebezpieczny deficyt budżetowy.
SG.

SPEKULACJE ŻYWNOŚCIĄ

o których mówi przedstawiona 2011-02-13 przez witrynę Money.pl w ogromnym skrócie opinia prof. Andrzeja Kowalskiego stanowią jeden z problemów rzeczywistych zagłuszonych w naszej publicystyce przez rozmaite katastrofy, opisy obchodów i autoreklamę polityków.
SG.

PROJEKT OPODATKOWANIA TRANSAKCJI BANKOWYCH

2011-02-03 był omawiany przez Parlament Europejski na sesji plenarnej jako obiecujący środek zapobiegania kryzysom proponowany m. in. przez Partię Europejskich Socjalistów.
SG.

NIEPEWNA SYTUACJA GOSPODARCZA ŚWIATA

2011-02-06 zespół ekspertów Saxo-Banku podał interesującą propozycję działań uzdrawiających światowe finanse, których stan oceniają jako groźny. Zwraca uwagę pesymizm autorów wątpiących w racjonalność wielkiej polityki, od której zależy decyzja podjęcia proponowanych kroków. Można się domyśleć, że chodzi tu o wciąż ogromny wpływ oligarchii finansowej na rządy, czemu prawicowe stronnictwa nie przeciwdziałają, politycy zaś reprezentujący lewicę - podobnie jak nasi aparatczycy - bez reszty są uwikłani w populistyczne zabiegi o poparcie w najbliższych wyborach.
Należy zarazem przypomnieć uchwalony na kongresie w Pradze (XII 2009) program naprawczy PES (j. ang), który - niestety - nie tylko nie został przyjęty przez Parlament Europejski, lecz także w publicystyce Partii Europejskich Socjalistów, czy stronnictw członkowskich tego europejskiego ugrupowania (w tym także naszego SLD) nie widać nawet śladu zainteresowania losami tej ważnej inicjatywy.
SG.

PRYWATYZACJA GOSPODARKI

Gazeta Prawna 2011-01-22 dała obszerne omówienie tego zagadnienia. Rzeczowe objaśnienia są jednak nieco jednostronne. Np. prawidłowo opisane zjawisko obsadzania stanowisk decyzyjnych w gospodarce państwowej ludźmi przypadkowymi, (co do rozmiarów klęski doprowadziły: "Solidarność" w roku 1989 i AWS w 1997) pomija fakt, że partie polityczne w Polsce nie spełniają roli czynnika społecznego, gdyż wszystkie kierowane są przez koterie przy biernej postawie tolerujących samowolę kierownictwa członków.
SG.

USPRAWNIANIE ADMINISTRACJI CZYLI WALKA Z BIUROKRACJĄ

2011-01-19 portal wnp.pl objaśnił opierając się na ekspertyzie rządowej wielkość strat (ca 37 mld zł rocznie!) ponoszonych przez gospodarkę wynikających z nadmiaru zadań obciążających administrację państwową i opisał planowane działania prowadzące do radykalnego zmniejszenia tych strat. Powstaje oczywiście wątpliwość, czy rząd w obecnym składzie jest zdolny do wykonania przewidywanych zmian?
SG.

BUDOWA JEDNOŚCI EUROPEJSKIEJ

jest procesem ciągłym, wynikającym z licznych, nieefektownych zdarzeń takich jak polsko-fińskie spotkanie na najwyższym szczeblu z 2011-01-19. W mediach są one przysłaniane przez podniecające wyobraźnię naiwnych odbiorców fajerwerki w postaci katastrofy smoleńskiej, tzw. afer, uroczystości itp., jednak znaczenie dla naszej przyszłości gospodarczej, kulturalnej i dla suwerenności jest w tym wypadku odwrotnie proporcjonalne do towarzyszącego zgiełku.
SG.

FINANSOWA SYTUACJA POLSKI

2011-01-17 Money.pl opisała sytuację finansową naszego kraju.
SG.

GLOBALNE FINANSE

należy, jeśli chcemy uniknąć kryzysu, poddać kontroli. Zbliżające się tegoroczne szczyty G8 i G20 budzą pod tym względem nieco nadziei, choć sceptyków nie braknie.
SG.

Przejście do kolejnych, wcześniejszych notatek na stronie "Co piszą inni" z lat 2007 - 2010.