ARCHIWUM NOTATEK O WYBRANYCH WYDARZENIACH I DONIESIENIACH PRASOWYCH OGŁOSZONYCH NA STRONIE "CO PISZĄ INNI".

Spis stron archiwalnych działu:
Rok 2015.
Rok 2014.
Rok 2013.
Rok 2012 - strona niniejsza.
Rok 2011.
Lata 2007 - 2010.
Powrót na stronę ARCHIWUM

Notatki o wybranych doniesieniach prasowych ogłoszone na stronie "Co piszą inni" w roku 2012.

Przejście do kolejnych notatek na stronie "Co piszą inni" z 2013 r.

GMO - genetycznie modyfikowany organizm

jest odmianą istniejącego gatunku powstałą w wyniku dokonanej w laboratorium zmiany przekazywanej kolejnym pokoleniom cechy decydującej np. o odporności na choroby. Szczególne znaczenie ma wytwarzanie tego rodzaju odmian roślin uprawnych odznaczających się wydajnością upraw lub przystosowaniem do trudnych warunków środowiskowych. Ma to ogromne znaczenie dla zapobiegania niedostatkowi żywności, lecz zarazem, ze względu na brak danych o ew. skutkach ubocznych (wpływ na stan zdrowia konsumentów itp.) budzi obawy.
SG 2012-12-22.

ZIMOWE ZGONY NIEZAMOŻNYCH

Jak donosi Money.pl, w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła ilość osób zamarzłych i zatrutych czadem z wadliwych pieców.
SG 2012-12-21.

BIEDA I WYKLUCZENIE W EUROPIE

O tej hańbie gospodarki wolnorynkowej, nb. istniejącej niezależnie od koniunktury gospodarczej, przypomina "onet" podając zawstydzające dane statystyczne.
SG 2012-12-04.

OTRZEŹWIAJĄCE ZESTAWIENIE TERAŹNIEJSZOŚCI Z TYM CO BYŁO

przedstawił i wykorzystał na łamach witryny "Histmag" do snucia ciekawych refleksji na przykładzie manifestacji Paweł Rzewuski. Jak wspomina Autor, „Marsz »Obudź się Polsko« czy starcia z 11 listopada 2011 roku nie zwróciłyby uwagi przedwojennej Warszawy. Po odzyskaniu niepodległości swoje pochody organizowali wszyscy: od żydowskich kupców po katolików, od ONR-u po KPP. Trup słał się gęsto". Oczywiście te barwnie opisane porównania nie przeczą potrzebie zarówno nawoływania do szanowania cudzych poglądów jak i potępienia dla wrzasków i siły stosowanych zamiast rzeczowej dyskusji.
SG 2012-11-09.

NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE POWODUJĄ KATASTROFĘ

Rośnie na całym świecie przekonanie, że jaskrawe i drastyczne nierówności nie są nieodłącznym i nieszkodliwym produktem ubocznym działania sił rynkowych o czym pisze Gazeta Wyborcza.
SG 2012-10-30.

PAŹDZIERNIKOWY SZCZYT EUROPEJSKI

obradował w dniach 18 i 19 b. m. głównie w s. kryzysu. Wyniki praktyczne tej sesji (np. wg onet.pl) oceniane są z dużą dozą sceptycyzmu. Natomiast istotne jest - jak to wynika m. in. z obszernego sprawozdania Grupy Socjalistów i Demokratów (tyg. "Przegląd" nr 40/2012) - uświadomienie, widoczne nawet u zwolenników liberalizmu, potrzeby uwzględnienia postulatów socjaldemokracji.
SG 2012-10-22.

IX Kongres Nowego Przemysłu

obradował w Warszawie 10 i 11 b. m. Omówiono podstwowe problemy przemysłu w Polsce.
SG 2012-10-13.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

stanowiący cel naszego działania politycznego polega na wzroście gospodarczym przy jednoczesnej dbałości o środowisko (zarówno przyrodnicze jak i społeczne) i o jakość życia. Realizacja tego zadania w skali Unii Europejskiej spowodowała zagrożenie dla Polski powstałe m. in. w wyniku schematycznego traktowania przez Komisję Europejską reguł dotyczących ograniczania emisji dwutlenku węgla. Wybitny specjalista w dziedzinie energetyki prof. Krzysztof Żmijewski objaśnia sprawę w wywiadzie ogłoszonym przez internetowy portal "Chrońmy Klimat". Krytyczne wobec przyjętej przez UE radykalnej redukcji wytwarzania gazów cieplarnianych opinie wypowiadają politycy i eksperci z innych krajów unijnych.
SG 2012-10-05.

KORUPCJA

"NOWY OBYWATEL" opublikował wywiad z Marianem Zagórnym, liderem Związku Zawodowego Rolników „Solidarni”. Szokująca jest skala korupcji dotycząca polityków, samorządu i sądownictwa wynikająca z treści przedstawionej rozmowy.
SG 2012-09-29.

PROSOCJALNE ZASADY POLITYKI UNII EUROPEJSKIEJ

słusznie są dumą tej wspólnoty państw. Ich istotnym składnikiem są fundusze wspierające m. in. zwalnianych pracowników. Przewodniczący KE Jose Barroso zaniepokojony naruszającymi te zasady decyzjami niektórych rządów apeluje o odpowiedzialność społeczną państw-członków unii.
SG 2012-09-07.

XXIV KONGRES MIĘDZYNARODÓWKI SOCJALISTYCZNEJ

obradował w w Kapsztadzie w Republice Południowej Afryki. SLD, który jest członkiem MS, przedstawił relację z obrad na witrynie internetowej.
SG 2012-09-05.

PRZYSZŁOŚĆ UNII EUROPEJSKIEJ

zależy w pierwszej kolejności od powodzenia procesu integracji. Wiadomości o kolejnych usiłowaniach w tym kierunku i o napotykanych przeszkodach uważam za zasługujące na szczególną uwagę.
SG 2012-08-29.

POLITYKA PRORODZINNA

w Polsce winna być priorytetowym zagadnieniem nie tylko społecznym, lecz także politycznym, a to ze względu na alarmująco niski współczynnik dzietności. Niestety nie znajduje to wyrazu w publicystyce, w której niewielki artykuł w "Gazecie Prawnej" poświęcony temu zagadnieniu zasługuje na uwagę przez swoją wyjątkowość i rzeczowe ujęcie tematu.
SG 2012-08-29.

PROSPOŁECZNA GOSPODARKA WYPROWADZI ŚWIAT Z KRYZYSU

W artykule zamieszczonym w "Gazecie Prawnej" Autor zrozumiale i przekonująco przedstawia swój pogląd na obecny kryzys, jego przyczyny i propozycje poprawienia koniunktury gospodarczej. Optymistyczny wydźwięk mają opisane objawy upowszechniania wśród globalnych elit ekonommicznych przekonania o konieczności odejścia od praktykowanego dotąd neoliberalizmu do gospodarki prospołecznej w stylu neokeynesowskim. W artykule nie uwzględniono strony finansowej proponowanych rozwiązań, które wymagają uruchomienia ogromnych kredytów. Należy przypomnieć, że na kongresie Partii Europejskich Socjalistów w Pradze 8-9 XII 2009 sformułowano pod nazwą "Appeal to Regulate Financial Markets" realistyczny program naprawy globalnych finansów.
SG 2012-08-25.

OTRZEŹWIENIE?

Być może. Takie przypuszczenie nasuwa oświadczenie "Solidarności" wydane z okazji wizyty w Polsce Mitta Romneya, kontynuatora polityki uprawianej przez Reagana i Thatcher idolów tejże samej "S" w latach 80-tych ubiegłego stulecia.
SG 2012-07-31.

KONFERENCJA O ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU

(United Nations Conference on Sustainable Developmen) odbyła się w dniach 20-22 czerwca b. r. a w treści spóźnionego felietonu zastępującego objaśnienie wyników widoczne jest poczucie zawodu wobec nadziei wiązanych z pierwszym spotkaniem mającym inaugurować planowane w odstępach co dwadzieścia lat (stąd nazwa RIO+20) podsumowywanie osiągnięć i planowanie dalszych przedsięwzięć dotyczących globalnego rozwoju ekonomicznego, humanitarniego i ekologicznego.
SG 2012-07-26.

NIEWOLNICTWO NADAL ISTNIEJE

choć opinia publiczna nie jest o tym należycie informowana, co z kolei umożliwia właścicielom niewolników dalsze uprawianie tego zyskownego procederu. "Nowy Obywatel" opublikował artykuł objaśniający sytuację panującą pod tym względem w Brazylii.
SG 2012-07-24.

GLOBALNA REGULACJA OPERACJI BANKOWYCH

jest jednym z warunków antykryzysowych. Przy wściekłym oporze finansjery niewielkie pozytywne zmiany w tym zakresie wprowadzili: w USA prezydent Obama i w UE z inicjatywy b. prezydenta Sarkozy. Obecnie, podobno rysuje się perspektywa wprowadzenia regulacji w skali globalnej.
SG 2012-07-10.

ROSZCZENIOWOŚĆ

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych ogłosila apel, którego postulatom nie można odmówić słuszności, z jednym wszakże zastrzeżeniem: brak w tym dokumencie choćby wzmianki o własnej, częściowej odpowiedzialności zarówno za realizację wysuniętych wskazań, jak i za niektóre patologie powstałe w przeszłości. Przecież związkowcy Grecji, Włoch czy Hiszpanii mieli możność aktywnie przeciwstawić się nadużywaniu funduszy socjalnych czy fałszowaniu zeznań podatkowych przez swoich członków! W Polsce też związki zawodowe tolerują np. stosowanie przemocy fizycznej (wybijanie szyb, blokowanie ulic i Sejmu) pod przykrywką prawa do manifestacji, czy niektóre przesadne żądania płacowe. Postulaty są słuszne, ale bez zobowiązania się do współudziału w ich realizacji i współodpowiedzialności za ład społeczny sensu nie mają.
SG 2012-07-09.

SYSTEMY EMERYTALNE

funkcjonujące obecnie i przewidywania ich przyszłości omówił Obserwator Finansowy zrozumiale dla laika a zarazem dokładnie. Zastrzeżenie mam do przesadnie pozytywnej ocenie funduszy emerytalnych i do pominięcia decydującej roli ogólnego stanu gospodarki światowej. Kto chce mieć dostatnią starość, musi domagać się dokonania zmiany porządku światowego i europejskiego w sposób eliminujący groźbę kryzysów.
SG 2012-07-05.

ZEBRANIE RADY EUROPEJSKIEJ

rozpocznie się jutro. Głównie omawiane będą propozycje rozwiązania kryzysu przedstawione przez przewodniczącego RE Van Rompuy'a. Sprawę objaśnia artykuł zamieszczony na Portalu Gospodarczym WNP.
SG 2012-06-27.

GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANE ROŚLINY

Zdumiewające osiągnięcia nauki zawsze wzbudzały obawy przed nie dającymi się przewidzieć skutkami. Występowano przeciw sekcji zwłok, szczepieniom, śmiałym projektom mostów, stosowaniu silnika parowego itp. Obecnie poważne obawy wzbudza inżynieria genetyczna, możliwość modyfikowania istniejących, a zwłaszcza tworzenia nowych gatunków, szczególnie zaś wykonywanie operacji dotyczących genomu człowieka. Jak trudno podjąć właściwą decyzję widoczne jest na przykładzie toczącej się dyskusji wokół ew. zgody na uprawy roślin zmodyfikowanych genetycznie, czego dotyczy list otwarty wystosowany w tych dniach przez grupę polskich naukowców i lekarzy.
SG 2012-06-26.

GLOBALIZACJA

polega na znanym powszechnie fakcie, iż podstawowe, decydujące o naszym losie wydarzenia rozgrywają się w skali ogólnoświatowej, ponieważ zaś możliwości ONZ, utworzonej w celu stanowienia powszechnego ładu, są ograniczone, organizowane są konferencje rządów państw dysponujących największymi możliwościami działania. Ostatnio odbyły się szczególnej wagi sesje: 18-19 VI G-20 w sprawach polityki i gospodarki (poprzedzone spotkaniami 18/19 V G-8 i 31 V - 3 VI klubu Bilderberg), oraz 20 - 22 VI Rio+20 w s. zrównoważonego rozwoju. Prawdopodobnie brak wyraźnych pozytywnych wniosków powoduje, że jedyne znalezione w sieci opisy to wzmianka o wynikach G-20 na Portalu Gospodarczym WNP i tłumaczony z angielskiego "The Guardian" artykuł o Rio+20 w "Chrońmy Klimat" dające jednak orientację w istocie niektórych światowych problemów.
Uzup.: 25-go VI krótkie omówienie wyników Rio+20 podał Portal Gospodarczy WNP w artykule zatytułowanym "Szczyt Rio+20 korzystny dla Polski".
SG 2012-06-23.

EUROPEJSKIE PROBLEMY FINANSOWE

głównie dotyczą państw pasa południowego: Grecji, Italii, Portugalii oraz omawianej przykładowo przez "Gazetę Prawną" Hiszpanii. Jak wiadomo, kłopoty tych państw wynikają w dużej mierze z braku kontroli ze strony zajętych zdobywaniem doraźnych korzyści polityków. W Polsce sytuacja pod tym względem jest lepsza, nie mniej wykorzystywanie populistycznych haseł, widoczne np. ostatnio w związku ze zmianą przepisów dot. emerytur, wskazuje na konieczność uświadamiania społeczeństwu potrzeby zachowania sceptycyzmu wobec argumentacji o wątpliwych korzyściach osobistych przedstawianych z pomięciem praw ekonomii.
SG 2012-06-13.

WYKONANIE BUDŻETU POLSKI

przebiega pomyślnie mimo zakłóceń spowodowanych kryzysem i trudności powstałych w strefie waluty Euro, donosi "Gazeta Prawna" przekonująco uzasadniając swoje twierdzenia wbrew powszechnemu pesymizmowi.
SG 2012-06-08.

GRUPA (klub) BILDERBERG

2012-05-31 rozpoczęła swoją tegoroczną konferencję.
SG 2012-06-04.

EKONOMICZNE UZASADNIENIE WPROWADZANYCH REFORM

przekonująco objaśnia artykuł w "Gazecie Prawnej", co wobec silnego sprzeciwu rozbudzonego przez demagogów zasługuje na uwagę. Niepokoi - widoczne jeszcze w akcji niszczenia tzw. planu Hausnera - powodzenie prymitywnej argumentacji w tej sprawie wobec faktu, że konieczność wprowadzanych obecnie zmian jest ogólnie znana i niekwestionowana od początku transformacji w 1989 r..
SG 2012-05-30.

PARLAMENT EUROPEJSKI PROPONUJE OPODATKOWANIE TRANSAKCJI FINANSOWYCH

o czym donosi "Nowy Obywatel" w wydaniu z 2012-05-29. Wprowadzenie tego instrumentu jest, co prawda, zagrożone przez opór W. Brytanii, jednak autor artykułu podkreśla widoczny postęp dokonany w tej sprawie w skali globalnej, który nastąpił mimo oporu finansjery światowej, której zakulisowe działania, np. tydzień temu skutecznie zablokowały omówienie tego tematu na szczycie G-8.
SG 2012-05-29.

IV EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY

Mamy pierwsze próby podsumowania wyników obrad tego gremium. Trafność wysnutych wniosków i stopień ich realizacji zadecydują o przyszłości naszej gospodarki.
SG 2012-05-25.

RAPORT AMNESTY INTERNATIONAL

dotyczy stanu przestrzegania praw człowieka na świecie w ciągu ubiegłych 12 miesięcy. Treść tego dokumentu w obszernym zbiorze opinii uzupełnionym materiałami wizualnymi przedstawiła polska sekcja tej organizacji.
SG 2012-05-24.

IV EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY

obradował w Katowicach od 14-go do 16 maja. Dobrze opracowane sprawozdania z przebiegu tej, liczącej się w skali Europy a nawet globu, imprezy są dostępne w Internecie. Zwracają uwagę: z jednej strony duża ilość artykułów dotyczących energetyki (szczególnie chodzi o problem wyważenia proporcji w wykorzystaniu OZE, węgla i gazu), z drugiej zaś niepokojąca całkowita nieobecność tematów związanych z technologiami przyszłościowymi (biotechnologia, elektronika itp.).
SG 2012-05-19.

CHINY-POLSKA-EUROPA-GLOB

są tematem interesującego artykułu przedstawionego przez dziennik "Rzeczpospolita" dotyczącego wizyty premiera Chin w Polsce.
SG 2012-04-27.

WYBORY PREZYDENTA WE FRANCJI

jeżeli wygra je kandydat lewicy Francois Hollande, stwarzają pogrążonej w kryzysie Europie szanse, które omawia Social Europe Journal w interesującym artykule (niestety bez tłumaczenia z jęz. angielskiego).
SG 2012-04-23.

AMERYKA POŁUDNIOWA MA DOŚĆ DYKTATU USA

czego dowodzi przebieg 6-go szczytu państw amerykańskich, który 14-go i 15-go kwietnia b.r. obradował w kolumbijskiej Cartagenie.
SG 2012-04-18.

GLOBALNA FINANSJERA BRONI SWYCH PRZYWILEJÓW

Kolejny akt tej wojny rozegrał się w Senacie USA gdzie republikanie zablokowali projekt zwiększenia opodatkowania milionerów.
SG 2012-04-29.

TRUDNOŚCI GOSPODARCZE WĘGIER

opisuje Bogdan Góralczyk na łamach witryny "Obserwator Finansowy". Wykazuje on, iż powstała sytuacja wynika z błędów rządzącej partii Fidesz. Przywódcy tej prawicowej partii pojęcia naród i suwerenność traktują fundamentalistycznie, w oderwaniu od praw ekonomii i socjologii, w czym przypominają nasz PiS, którego przywódca J. Kaczyński wyraża pełne uznanie i poparcie dla działań premiera Węgier Orbana.
SG 2012-04-13.

OKIEŁZNANIE ANARCHII ŚWIATOWYCH FINANSÓW

jest jedynym sposobem zapobieżenia katastrofie kolejnego niszczącego kryzysu. Kolejny drobny krok w tym kierunku, być może, zostanie wykonany, o czym informują "Wolne Media".
SG 2012-04-07.

PRZEGLĄD WYKONANIA OBIETNIC SPRZED DWU LAT

złożonych przez premiera Tuska dokonał "Puls Biznesu" dodając słuszną uwagę, iż lekceważonym niestety w Polsce obowiązkiem jest dokonanie takiego rozliczenia przez jego autora. Udostępniony jest niestety jedynie skrót całego artykułu, jednak nawet w tej formie zawiera on istotne, rzeczowo podane informacje.
SG 2012-04-05.

AWANTURY WOKÓŁ EMERYTUR

Sądzę, że tło powstania i istotę aktualnie widocznej w mediach histerii, towarzyszącej uchwaleniu zmian ustaw dotyczących emerytur a wywołanej przez widowiskowe awantury demagogów, dość trafnie opisał na łamach niedawno powstałego portalu internetowego "OBSERWATOR POLITYCZNY" posługujący się pseudonimem "krakauer" autor artykułu zatytułowanego "Ekonomia nie da się oszukać przez populistów".
SG 2012-03-31.

EKONOMIA NA WESOŁO

- tak można zatytułować ciekawy i pouczającyfelieton Krzysztofa Rybińskiego z witryny internetowej "forsal.pl".
SG 2012-03-25.

WYWIAD PROFESORA HAUSNERA

dla miesięcznika "Nowy Przemysł" dotyczy tematów aktualnych jednak przedstawia je w sposób rzeczowo wyważony, bez demagogii panującej w publicystyce i uniemożliwiającej racjonalny dialog.
SG 2012-03-23.

PROBLEMY ROLNICTWA I INNE

zostały interesująco objaśnione w wywiadzie Wojciecha Olejniczaka, naszego przedstawiciela w PE, udzielonym dziennikarce Portalu Spożywczego.
SG 2012-03-15.

FUNDACJA ROMUALDA KOPERSKIEGO

której założyciel, znakomity podróżnik, kilka lat temu był naszym gościem utrzymuje kontakt z będącą polską enkalwą na Syberii wsią Wierszyna. Obecnie fundacja zbiera środki na sfinansowanie tygodniowych odwiedzin w Polsce dla dziesięciorga dzieci z tej miejscowości.
SG 2012-03-10.

LEWICA - POTRZEBNA LECZ CHORA

Redakcja witryny "Nowe Peryferie" ogłosiła ankietę n. t. sytuacji lewicy. Odpowiedź Jana Mencwela wyróżnia się spośród innych i zasługuje - moim zdaniem - na uwagę m. in. z tego względu, że nie ogranicza się do opisu stanu, w jakim znajduje się nasza formacja, lecz podaje rzeczowo przedstawione propozycje działań uzdrawiających.
SG 2012-02-29.

TRAGICZNE REZULTATY REPRYWATYZACJI

przedstawia witryna "Recykling idei" w programie happeningu „Drugie oblicze Poznania” będącego protestem przeciw nieludzkim warunkom w jakich bytują rodziny eksmitowane z reprywatyzowanych mieszkań komunalnych.
SG 2012-02-23.

PARTNERSTWO WSCHODNIE

jest, po uczestnictwie we wspólnocie atlantyckiej, drugim co do znaczenia składnikiem polityki zagranicznej Unii Europejskiej. W lutowym n-rze "DGAPstandpunkt" przedstawia stanowisko (tłum. na j. polski) niemieckiej grupy eksperckiej "Partnerstwo Wschodnie" trafnie - jak sądzę - ujmujące cele działań w tym przedmiocie i popełniane błędy. Zwracają uwagę spostrzeżenia, że należy wystrzegać się mentorstwa wynikającego z przekonania o własnej wyższości, że najskuteczniejszym sposobem prowadzenia dialogu jest współpraca i swoboda podróży oraz, że "demokracji nie można importować". Namawiam również do zapoznania się z refleksjami n. t. omawianego dokumentu zamieszczonymi w "Obserwatorze politycznym".
SG 2012-02-11.

PROTESTY PRZECIW UCHWALONEMU PAKTOWI "ACTA"

(Anti-Counterfeiting Trade Agreement = Umowa o zwalczaniu obrotu towarami podrabianymi) odbywają się w całej Europie, co obrazuje mapa opublikowana 2012-02-08.
SG.

ZMIANY DOKONUJĄCE SIĘ W CHINACH

w wydaniu z dnia 2012-01-31 próbuje opisać "Portal Gospodarczy". Z treści artykułu wynika, że zmiany spowodowane przez politykę demograficzną i rozwój gospodarki mogą być przyczyną trudności tego kraju mającego istotny wpływ na sytuację w skali globu.
SG.

PROGNOZA GOSPODARCZA NA 2012 rok

2012-01-13 internetowy dziennik eGospodarka.pl opisał przewidywane trendy gospodarki światowej i polskiej. Niepokojąco wygląda prognoza dla Europy: zamierzone prześcignięcie USA wydaje się nieosiągalne. Przypuszczalnie jednym z czynników szkodzących europejskiej gospodarce jest brak postępów w polityce integracyjnej i wynikający z tego przerost biurokracji. Potwierdza to przedstawiona przez Money.pl opinia ekonomisty, który wypomina przewlekłość negocjacji i wskazuje na konieczność ujednolicenia podatków (polityka fiskalna).
SG.

ZWIĄZEK EKONOMII Z DEMOGRAFIĄ I WIELOKULTUROWOŚCIĄ

ma zasadnicze znaczenie dla przyszłości Europy, co opisał "Obserwator Finansowy" 2012-01-09.
SG.

Przejście do kolejnych, wcześniejszych notatek na stronie "Co piszą inni" z roku 2011.