ARCHIWUM NOTATEK O WYBRANYCH WYDARZENIACH I DONIESIENIACH PRASOWYCH OGŁOSZONYCH NA STRONIE "CO PISZĄ INNI".

Spis stron archiwalnych działu:
Rok 2015.
Rok 2014.
Rok 2013 - strona niniejsza.
Rok 2012.
Rok 2011.
Lata 2007 - 2010.
Powrót na stronę ARCHIWUM

Notatki o wybranych doniesieniach prasowych ogłoszone na stronie "Co piszą inni" w roku 2013.

Przejście do kolejnych notatek na stronie "Co piszą inni" z 2014 r.

KOLEJNĄ PRÓBĘ PODSUMOWANIA WYNIKÓW KONFERENCJI COP 19

przekonująco wykonał Marek Korzyński w oparciu o dane opublikowane przez Germanwatch.
SG 2013-12-31.

DZIAŁANIA ANTYKRYZYSOWE W USA

Nieskuteczność usiłowań zmuszenia finansjery światowej do postępowania zgodnie z prawem i do uwzględniania dobra publicznego wynika głównie z braku zaangażowania władz USA. Jak wynika z treści artykułu w Gazecie Prawnej, ostatni kryzys spowodował podjęcie przez Kongres w Waszyngtonie działania w sposób odczuwalny dla korporacji i banków. Przyszłość pokaże, czy mamy do czynienia z jednorazową akcją podjętą dla chwilowego uspokojenia opinii publicznej, czy nastąpiło rzeczywiste zmniejszenie uzależnienia amerykańskich polityków od finansjery.
SG 2013-12-08.

WYNIKI KONFERENCJI COP 19

omawia artykuł opublikowany przez portal gospodarczy WNP. Na marginesie zaś tego wydarzenia warto zauważyć wzrastającą świadomość poczucia globalnej współzależności i wynikającej stąd współpracy w ramach ONZ. Mam nadzieję, że widoczna w Polsce zaściankowość wyrażająca się ksenofobią a przynajmniej nadmiernie rozbudowanym podejrzewaniem obcych państw i narodów o złe wobec nas zamiary będzie ustępowała przekonaniu o ogólnoludzkiej jedności interesów.
SG 2013-11-30.

KONFERENCJA KLIMATYCZNA ONZ (COP 19)

która odbyła się w WARSZAWIE 11-22 listopada 2013 na Stadionie Narodowym, jak to wynika z krótkiego podsumowania, była ważnym wydarzeniem nie tylko z zakresu ekologii, lecz także gospodarczym i politycznym.
SG 2013-11-25.

LEWICA W USA

zachowuje wpływy mimo, iż spada poparcie prezydenta Obama. (oczywiście należy przy tym pamiętać, że amerykańskie pojmowanie lewicowości różni się od europejskiego). Ta ocena wymika z artykułu w "Newsmax" o tym, że największe miasta USA (m. in. Seattle, Boston, Atlanta, Los Angeles, Chicago, Houston, Filadelfia i Fenix) mają burmistrzów określanych jako "postępowi demokraci". Tak np. sprawujący od wtorku funkcję burmistrza Nowego Jorku Bill de Blasio obecnie sympatyzuje z buntowniczym ruchem "Occupy Wall Street", a uprzednio popierał marksistowskich Sandinistów w Nikaragui.
SG 2013-11-07.

TŁO NIEDAWNEJ POTĘŻNEJ MANIFESTACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

związków zawodowych przedstawił prof. Juliusz Gardawski. Nieliczne swoje zastrzeżenia do opinii profesora zapisałem w komentarzu. Dodam jedynie stanowcze twierdzenie, że opinia publiczna za mało zna "aktualne analizy, zwłaszcza przeprowadzane ostatnio przez Jerzego Hausnera", co obciąża nie tylko dziennikarzy omijających tą mało efektowną tematykę, ale również nas samych jako nie przejawiających koniecznego minimum zainteresowania publikacjami zajmującymi się poważnie kwestiami społecznymi i gospodarczymi. Zarazem niestety nie wiem, jakie wydarzenia Autor miał na myśli wspominając, że "ostatni kryzys ujawnił, jak bardzo wielkie korporacje, wbrew wcześniejszym poglądom badaczy, mają ojczyzny i lojalności narodowe", a przecież to interesujące spostrzeżenie dokonane przez Autora dotyczy sprawy znacznej wagi.
SG 2013-10-29.

PRZYGOTOWANIA DO WARSZAWSKIEGO SZCZYTU KLIMATYCZNEGO

W Warszawie w dniach 2-4 b. m. odbywa się spotkanie poprzedzające Konferencję ONZ w Sprawie zmian klimatu z udziałem polityków i biznesmenów ze 194 krajów uczestników Konwencji klimatycznej.
SG 2013-10-03.

ZIELONA KSIĘGA PREZYDENTA RP

Treść tego dokumentu objaśniono na witrynie Kancelarii Prezydenta. Zadeklarowano tam wolę rozpoczęcia dialogu ze społeczeństwem, co stworzyłoby możliwość przełamania impasu opisanego ostatnio na witrynie "Portal Samorządowy". Niestety pominięcie konkretów objaśniających praktycznie sposób prowadzenia wymiany opinii i informacji powoduje obawę o to, że chodzi jedynie o stworzenie pozoru porozumienia, tak jak to np. miało miejsce dokładnie rok temu w toku imprezy szumnie nazwanej "Rzeczpospolita Lokalna. Sejm społeczników, bojowników i ekspertów". Wydarzenie to opisałem z objaśnieniem dodanym obecnie, gdy niedopełnienie założonych dla tego "sejmu" warunków stało się oczywiste.
SG 2013-09-21.

40-LECIE PRAWICOWEGO PUCZU W CHILE

wypada w tym samym dniu, w którym USA wspomina tragedię zamachu na wieżowce World Trade Center w Nowym Jorku. Paradoks tej zbieżności polega na tym, że władze tego samego kraju, który obecnie użala się nad własnymi obywatelami - ofiarami zamachu terrorystycznego - przyczyniły się do rzezi chilijskiej lewicy, co na łamach onet.pl wspomina krakowski naukowiec. W jego wyjaśnieniach razi jednak niejasne przedstawienie związanych ze zbrodnią kwestii gospodarczych. Nie jest bowiem - wbrew twierdzeniom dr Derwicha - oczywistym zarówno regres gospodarki jakoby spowodowany przez rządy prezydenta Allende, jak i dobroczynność reform przeprowadzonych po przewrocie wg wskazań importowanych z USA "Chicago boys". Faktem jest jedynie - o czym w wywiadzie jest mowa - usilne działanie amerykańskiej finansjery szkodzące gospodarce demokratycznego Chile, oraz pewne złagodzenie wyzysku dokonane przez koncerny, gdy te po obaleniu prawowitych władz "odzyskały swoją własność". Nb. ta taktyka kija i marchewki stosowana przez kapitalistów również np. obecnie w Polsce przyczynia się do stopniowej poprawy warunków pracy na całym świecie, co pod naciskiem buntów robotniczych obserwujemy od początku XIX stulecia. Należy o tym wspomnieć, gdyż zarówno opisane wypadki w Chile, jak i epizod PRL w naszej historii stanowią fragmenty tego globalnego procesu, który można nazwać cofaniem się lub cywilizowaniem kapitalizmu.
SG 2013-09-12.

KONTROLOWANIE GLOBALNYCH PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH

Przystąpienie Chin do wielostronnej konwencji finansowej to kolejny, acz niewielki, krok w kierunku opanowania groźnego dla gospodarki światowej bezładu finansowego.
SG 2013-08-26.

REDYSTRYBUCJA ORAZ WSPÓŁWŁASNOŚĆ W GOSPODARCE I POLITYCE

Polecam objaśnienie tego tematu opisane przez Tomasza Pompowskiego w Obserwatorze Finansowym. Widać w tym artykule, jak idee podniesione przez socjalistów na przełomie wieków XIX i XX są coraz powszechniej uznawane na świecie.
SG 2013-07-11.

ŚWIATOWE PROBLEMY FINANSOWE NA G-8

Na spotkaniu szefów ośmiu potęg gospodarczych podjęto uchwałę, która nieco przybliży opanowanie przyczyniającego się do powstawania kryzysów chaosu światowych obrotów finansami.
SG 2013-06-19.

SPÓŁDZIELCZOŚCI WIEJSKIEJ GROZI LIKWIDACJA

Jak opisuje "Gazeta Prawna", spółdzielczość wiejska, w okresie PRL rozwinięta w stopniu imponującym jako istotny czynnik awansu cywilizacyjnego wsi, obecnie, wobec przepisów administracji faworyzujących przedsiębiorczość prywatną, jest zagrożona upadkiem. Zwraca uwagę wzmianka o specjalnym znaczeniu spółdzielczości dla ludności odczuwającej trudności finansowe.
SG 2013-06-07.

61 SPOTKANIE KLUBU BILDELBERG

odbywa się w dniach 6 - 9 b. m. Mimo nieformalnego charakteru jest to ważne wydarzenie w świecie ekonomii i polityki. Wg relacji Michel Chossudovsky'ego przewidziano m. in. rozważenie szczególnie interesującego nas pytania "Can the US and Europe grow faster and create jobs?".
SG 2013-06-06.

POGODZIĆ ETYKĘ I KORZYŚĆ W GOSPODARCE

Redakcja dziennika "Puls Biznesu" podejmuje interesującą inicjatywę pod nazwą projekt „Czas na patriotyzm gospodarczy”. Przedsięwzięcie rozpocznie we środę 2013-05-22 publiczna debata z udziałem przedstawicieli rządu i biznesu, a artykuł przedstawiający m. in. opinie znanych osobistości o moralnych aspektach płacenia podatków zastępuje tekst wprowadzający do tematyki projektu.
SG 2013-05-18.

V EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY

zakończył obrady, które odbywały się w Katowicach w dniach 13-15 b. m. Omówienie tego wydarzenia przedstawił Oskar Filipowicz na łamach Portali Gospodarczego WNP.
SG 2013-05-16.

POLSKA NIE OPODATKUJE TRANSAKCJI FINANSOWYCH

Tak kilka dni temu zadecydowal sejm wyłamując się z grona tych państw Unii Europejskiej, które wprowadziły ten ograniczający spekulacje środek prawno-finansowy zwany podatkiem Tobina.
SG 2013-05-13.

OGÓLNOEUROPEJSKIE KONSULTACJE W S. OCHRONY ŚRODOWISKA

Komisja Europejska zwraca się do instytucji i obywateli Unii Europejskiej o udział w konsultacjach w sprawie polityki klimatyczno-energetycznej. Zebrane opinie pozwolą określić ramy działania w dziedzinie polityki klimatycznej i energetycznej Unii na okres do roku 2030.
SG 2013-04-18.

AFRYKA JAKO KONTYNENT XXI WIEKU

Polecam interesujący artykuł objaśniający niektóre problemy Afryki, a również dający podstawę do refleksji nad tym, jak można i należy patrzeć na problemy gospodarcze w naszym kraju i za granicą.
SG 2013-04-17.

HANDEL EMISJAMI CO2

Ograniczanie emisji dwutlenku węgla ma istotne znaczenie dla zapobiegania niekorzystnym globalnym zmianom klimatu, lecz zarazem grozi wzrostem cen energii, stali i cementu, które w większości krajów powstają z ogromnym udziałem spalania kopalin. Kluczowa w tej sprawie i ważna szczególnie dla Polski kwestia zwolnień z opłat za emisję CO2 jest ostatnio rozpatrywana przez Komisję Europejską i przez Parlament Europejski.
SG 2013-04-17.

AKTUALNE SPRAWY EUROPEJSKIE

Portal gospodarczy WNP relacjonuje rozmowy premierów W. Brytanii i Niemiec. Powzięto tam ustalenia stwarzające nadzieję na realne działanie opanowujące ogólnoświatową finansową anarchię, ale niestety również WB nadal forsuje swoje propozycje podważające jedność Europy. Podobne są rezultaty spotkania ministrów finansów Unii Europejskiej w Dublinie.
SG 2013-04-16.

CYPR - FINANSOWY PROBLEM UNII EUROPEJSKIEJ

W swym wczorajszym wydaniu "Gazeta Prawna" podała interesujące objaśnienie katastrofy finansów Cypru, która w ostatnich miesiącach stanowi główny problem Unii Europejskiej.
SG 2013-04-06.

JEDNO ZE ŹRÓDEŁ KRYZYSU

stanowią kraje zwane rajami podatkowymi. Nieopodatkowane kapitały tam ulokowane pozwalają przedsiębiorcom czerpać w krajach rozwiniętych korzyści z pracy osób wykształconych bez potrzeby łożenia na szkolnictwo, opiekę zdrowotną, infrastrukturę itp. Zarazem opór finansjery nie dopuszcza wdrożenia międzynarodowego bojkotu tych krajów. Jedynie ujawnianie i piętnowanie firm, które nieuczciwie "oszczędzają" sobie kosztów, pozwala na niezbyt niestety skuteczne przeciwdziałanie złu.
SG 2013-04-05.

ENERGIA JĄDROWA ODZYSKUJE UZNANIE

Jak donosi "Portal Gospodarczy WNP", Szwajcaria odstępuje od rezygnacji z energetyki nuklearnej. Pochopną decyzję o likwidacji elektrowni zasilanych energią powstającą w wyniku rozpadu jąder atomowych powzięto pod presją opinii publicznej wzburzonej wiadomościami o katastrofie tego typu obiektu w Japonii w m. Fukuszima. Obecnie, gdy opadły emocje wywołane tym wydarzeniem, powstały warunki dla obiektywnego rozpatrzenia zagrożeń i zapobiegania im, technicznych możliwości uzyskiwania i przesyłania energii elektrycznej oraz związanych z tym kosztów.
SG 2013-04-04.

MIĘDZYNARODOWĄ WSPÓŁPRACĘ ZASTĘPUJE WROGOŚĆ

Wraca widmo protekcjonizmu i ostrej rywalizacji ekonomicznej na podobieństwo tych, które na początku XX w. utrudniały rozwój gospodarczy i zatruwały stosunki międzynarodowe przyczyniając się do wywołania dwu wojen światowych.
SG 2013-03-31.

GROŹNE WYDARZENIA W NASZYM MIEŚCIE

Gdański oddział "Krytyki Politycznej" informuje o niepokojących coraz bardziej agresywnych atakach na organizacje promujące otwartość i wielopoglądowość.
SG 2013-03-25.

NEW DEAL

4-go marca 1933 r. odbyła się inauguracja prezydenta USA Franklina Delano Roosevelta uważana za początek programu zwanego New Deal (Nowy Ład) będącego udaną próbą opanowania kryzysów wynikających z braku kontroli nad operacjami finansowymi.
SG 2013-03-03.

PROBLEMY RYBAKÓW - PRZYKŁAD POTRZEBY WSPÓLNOTY NARODÓW

Ogólnoświatowy problem nadmiernych połowów ryb dotyczy również Bałtyku i w konsekwencji grozi upadkiem polskiego rybołówstwa. Polska nie może nic w tej sprawie uczynić, gdyż nie ma wpływu na to, co dzieje się poza naszą strefą przybrzeżną. Zapobiegać złemu może w tym wypadku jedynie Unia Europejska, od której nasi rybacy domagają się interwencji jako jej obywatele. Zagrożenie takie dotyczy innych mórz i oceanów, niestety Organizacja Narodów Zjednoczonych, która z założenia powinna zaradzić złemu, jest ukonstytuowana znacznie słabiej niż UE, co sprawia, że zagrożeniom globalnym (w tym m. in. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych) można zapobiegać jedynie poprzez żmudne negocjacje z każdym krajem z osobna.
SG 2013-02-20.

DZISIEJSZE WYDANIE DZIENNIKA "GAZETA PRAWNA"

zasługuje na szczególną uwagę. Zachęcam zwłaszcza do zapoznania się z treścią trzech artykułów opublikowanych w Internecie. W jednym objaśniono złożoność przyczyn znanego z prasy kryzysu w budowie dróg. Inny autor w sposób zmuszający do refleksji opisuje znane w zasadzie problemy dotyczące wytwarzania i konsumpcji żywności pomijając niestety związane z tym tragiczne skutki odczuwane przez kraje trzeciego świata. Kolejny artykuł poświęcony jest historii podatków ujętej w uproszczeniu, lecz za to w sposób pobudzający wyobraźnię.
SG 2013-02-15.

ZMIENIAMY POLSKI PRZEMYSŁ 2013

11 lutego br. obradowało w Warszawie Forum Zmieniamy Polski Przemysł 2013 - jedna z najważniejszych w kraju konferencji gospodarczych przygotowana przez Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł i portal wnp.pl, który podaje dokładniejsze wiadomości o przebiegu i wynikach tej konferencji.
SG 2013-02-13.

OPŁACALNOŚĆ ENERGETYKI "ZIELONEJ"

działającej bez szkody dla środowiska, jest kwestionowana. Karolina Jankowska w artykule zatytułowanym Niemiecka rewolucja energetyczna opisuje rewelacyjne sukcesy, jakie pod tym względem osiągnęli Niemcy. W artykule razi brak kalkulacji uwzględniającej koszty budowy i konserwacji urządzeń fotowoltaicznych. Podejrzanie wygląda stwierdzenie, że szczyt zapotrzebowania na energię elektryczną wypada w południe, a nie wieczorem, gdy ogniwa solarne energii nie dostarczają.
SG 2013-01-31.

CAŁOŚĆ PROBLEMÓW POLITYKI PODATKOWEJ

przejrzyście, w sposób dostępny także dla osób słabo obeznanych z zasadami ekonomii wyjaśnia prof. Hanna Kuzińska w wywiadzie udzielonym Gazecie Prawnej.
SG 2013-01-18.

MIĘDZYNARODOWA WYMIANA HANDLOWA WZBOGACA

każdy kraj biorący w niej udział. Ta znana od dawna prawidłowość po raz kolejny została potwierdzona przez dane zawarte w raporcie Organizacji Handlu Światowego WTO.
SG 2013-01-17.

KONFLIKT MIĘDZY TWÓRCAMI I ODBIORCAMI

informacji, dzieł artystycznych itp. narasta i wciąż nie ma zgody co do pogodzenia praw autorów do wynagrodzenia i prawa do korzystania z dóbr kulturalnych oraz wiedzy o czym pisze Gazeta Prawna.
SG 2013-01-15.

RACHUNEK SUMIENIA NEOLIBERALIZMU

Gazeta Prawna omawia raport głównego ekonomisty MFW w którym stwierdzono, że oparta na fundamentalistycznych założeniach neoliberalizmu polityka ograniczania socjalnych wydatków państwa, może spowodować pogorszenie kryzysu, czego dowodzi m. in. przypadek Grecji.
SG 2013-01-08.

Przejście do kolejnych, wcześniejszych notatek na stronie "Co piszą inni" z roku 2012.