ARCHIWUM NOTATEK O WYBRANYCH WYDARZENIACH I DONIESIENIACH PRASOWYCH OGŁOSZONYCH NA STRONIE "CO PISZĄ INNI".

Spis stron archiwalnych działu:
Rok 2015 - strona niniejsza.
Rok 2014.
Rok 2013.
Rok 2012.
Rok 2011.
Lata 2007 - 2010.
Powrót na stronę ARCHIWUM

Notatki o wybranych doniesieniach prasowych ogłoszone na stronie "Co piszą inni" w roku 2015.

Przejście do kolejnych, późniejszych notatek z roku bieżącego.

UCHWAŁA ONZ

"Global Research" przypomina, co Carla Stea napisała w "Financial Times" o zatwierdzeniu przez ONZ we wrześniu b. r. dokumentu zatytułowanego “The Post 2015 Sustainable Development Agenda” ocenionego jako "seemingly laudable". Że treść omawianej agendy zasługuje na miano "chwalebna" jest zrozumiałe, gdyż mowa tam m. in. o likwidacji ubóstwa, niesprawiedliwości i zaprowadzeniu pokoju. Dalej jednak Autorka objaśnia, dlaczego uważa, że owa chwalebność jest jednak złudna. Otóż w spisie środków jakie ONZ ma zamiar zastosować dla osiągnięcia pięknych celów pominięto fakt, że "5% of the world’s military budget could completely fund the entire Post-2015 Sustainable Development goals". Okazuje się więc, że do osiągnięcia poprawy warunków bytowych całej ludzkości wystarczyło by ograniczenie wydatków na zbrojenia, że po prostu należy ograniczyć chciwość finansjery powodującą, iż "war is one of the most profitable of all activities" i, że główną w tym przeszkodą jest sprzeciw USA (oraz innych potęg kapitalistycznych) wobec wszelkich propozycji naprawy architektury globalnej ekonomiki. A historia tego sprzeciwu jest tak bogata w fakty, że opisanie jej wymagało by bardzo obszernego opracowania.
SG 2015-12-29.

PESYMISTYCZNA OCENA KONFERENCJI KLIMATYCZNEJ

Anonimowy autror portalu Defence24 twierdzi, że w listopadzie b. r. zawarto w sprawie ochrony klimatu jedynie "Fasadowe porozumienie" pozbawione gwarancji podejmowanych zobowiązań. Sytuacja ułatwi Polsce zachować dotychczasową strukturę energetyki opartą na spalaniu węgla. Autor nie porusza niestety pytania o możliwe konsekwencje jednostronnego subwencjonowania rozwoju kopalń węgla, co siłą rzeczy spowoduje zmniejszenie wydatków na rozwój nowych technologii, dających niekwestionowane korzyści ekonomiczne.
SG 2015-12-22.

PRÓBUJEMY RATOWAĆ KLIMAT ZIEMI

Blisko 200 krajów konwencji klimatycznej ONZ w sobotę przyjęło w Paryżu porozumienie, które ma zatrzymać globalne ocieplenie na poziomie "znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza". To pierwsza w historii umowa klimatyczna o takim zasięgu. Nie jest to jednak sukces zapewniający osiągnięcie założonego celu, Trwa nadal dyskurs zachowujących sceptycyzm co do możliwości zapobieżenia katastrofie z patrzącymi z optymizmem na dalszy rozwój wypadków.
PORTAL GOSPODARCZY, SG 2015-11-22.

KOLEJNA ZMIANA W POŁUDNIWO-WSCHODNIEJ AZJI

dotyczy Myanmaru (uprzednio Birma), w którym rządząca od 1958 roku socjalizująca junta wojskowa została zmuszona do przeprowadzenia wyborów i uznania wyłonionego w ich wyniku rządu pani Suu Kyi, przewodniczącej partii National League for Democracy (NLD). Zdarzenie oceniane jest jako mające istotne znaczenie dla demokratyzacji i rozwoju regionu zamieszkałego przez prawie połowę ludności świata. Zarazem jednak redakcja Global Research krytykuje postępowanie nowego rządu za jego skłonność do oddawania upaństwowionej uprzednio gospodarki pod władzę amerykańsko-brytyjskiej finansjery.
SG 2015-11-22.

KLĘSKA INDONEZJI I CAŁEGO GLOBU

Pożary pustoszące lasy Indonezji wg doniesień Instytutu Zasobów Świata stanowią zagrożenie dla całego świata, gdyż powodowana przez nie emisja gazów cieplarnianych, trujących i pyłów przekracza zanieczyszczenie atmosfery powodowane przez jednego z największych trucicieli jakim jest USA. Głównie ucierpiała ludność Indonezji masowo uciekająca przed żywiołem i cierpiąca w wyniku powodującego choroby i śmierć zatrucia powietrza. Doniesienia prasowe zgodnie potwierdzają, że ogień został spowodowany przez ludzi, konkretnie - jak podaje organizacja "care2 przez wykonywane najtańszym sposobem "oczyszczanie" terenu pod plantacje.
SG 2015-11-10.

TPP

Na podobieństwo umowy o handlu transatlantyckim zwanej w skrócie TTIP, USA przygotowują Trans-Pacific Partnership (TPP) uprzywilejowujące korporacje i podobnie utajnione.
SG 2015-11-07.

PESYMISTYCZNA OCENA USA

Sądzę, że przedstawiona tu opinia o ogólnej kondycji największej potęgi światowej jest przesadzona, lecz zmusza ona do zastanowienia się zarówno nad opisanymi faktami jak i nad wnioskami wynikającymi z nich dla Europy i Polski.
SG 2015-11-02.

POLITYCZNE TŁO WOJNY W SYRII

USA domagają się przeciwdziałania wskazywanym przez siebie aktom naruszania praw człowieka w Syrii i na Kubie, co silnie kontrastuje z ich obojętnością wobec podobnych, znanych niezależnie od ich źródeł informacji, zjawiskom w innych krajach, np. w Arabii Saudyjskiej, w Chinach, w Kolumbii i Meksyku. Przekonujące wyjaśnienie tego zróżnicowania podał Stephen Lendman w artykule ogłoszonym na łamach Global Research. Wyjaśnia on, że aczkolwiek reżim Asada stanowi jedyną możliwość pokojowego zakończenia tragedii Syryjczyków, nie daje on Waszyngtonowi pewności zabezpieczenia amerykańskich interesów, a pomoc udzielona temu rządowi przez Rosję przeszkadza Stanom Zjednoczonym w dążności do umocnienia dominacji w polityce globalnej.
SG 2015-11-01.

TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ ENERGETYKI W POLSCE

19-20 października odbył się w Warszawie XII Kongres Nowego Przemysłu. Przedstawiona w opublikowanych przez Porta Gospodarczy WNP obszernych sprawozdaniach tematyka obrad dotyczyła energetyki jako podstawowego problemu polskiej gospodarki. W zebranych tam trzynastu artykułach zwraca uwagę brak wyraźnego nawiązania do problemów wynikających z kwestii ochrony klimatu Ziemi.
SG 2015-10-29.

DOTYCZĄCA EKOLOGII UCHWAŁA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Na wczorajszym posiedzeniu Parlament Europejski ustalił swoje stanowisko ws. limitów głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza dla państw UE. Porta Gospodarczy WNP objaśnił zagadnienia związane z tą uchwałą.
SG 2015-10-29.

UKRÓCENIE ASPOŁECZNEGO POSTĘPOWANIA FINANSJERY

Dysponujące ogromnymi środkami korporacje finansowe w zachłannym zabieganiu o zwiększenie zysków unikają płacenia podatków, co jest jawnym działaniem aspołecznym, jednym z wielu podobnego rodzaju działań kapitalistów. Socjaldemokracja konsekwentnie domaga się ustanowienia praw likwidujących te źródła niesprawiedliwości. Jak wiadomo starania te napotykają na silny i niestety dość skuteczny sprzeciw. W tej sytuacji nawet niewielki sukces, a takim jest opisane na stronie internetowej kwartalnika NOWY OBYWATEL nałożenie kar na łamiących prawo podatkowe Unii Europejskiej, należy nagłośnić.
SG 2015-10-28.

TTIP

czyli umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a USA zwana Transatlantic Trade and Investment Partnership budzi niepokój europejczyków.
SG 2015-10-06.

GLOBALIZACJA

Jednolicenie gospodarki i handlu następujące w naszym świecie pociąga za sobą potrzebę odpowiedniego ujednolicenia prawa. Prasa podaje opisy osiągnięć w tej sferze dokonywane w skali globalnej lub - jako etap pośredni - w Unii Europejskiej.
SG 2015-10-06.

POLITYKA W CYBERPRZESTRZENI

"Dziennik Internautów" donosi, iż USA i Chiny oficjalnie zawarły porozumienie przypominające pakt o nieagresji w cyberprzestrzeni. Mamy więc przykład tego, jak rozwój techniki wprowadza nowe problemy do polityki międzynarodowej.
SG 2015-09-23.

WSKAZANIA DLA POLSKI

O ile opinie prof. Balcerowicza często są kwestionowane, to przedstawione we wskazanym artykule zalecenia i przewidywania zaakceptują - jak sądzę - wszyscy.
SG 2015-09-15.

WYMIANA ZAŁOGI MIĘDZYNARODOWEJ STACJI KOSMICZNEJ

Notatka prasowa donosząca o tym wydarzeniu stworzyła pretekst do przypomnienia o tej inicjatywie będącej wynikiem współpracy na skalę globalną i o znaczeniu, jakie świadomość wspólnoty wszystkich ludzi ma dla przyszłości świata.
SG 2015-09-07.

NASTROJE I ICH PRZYCZYNY W POLSCE

Interesującą opinię w tej kwestii na łamach Gazety Prawnej objaśnili Janusz K. Kowalski i Anna Wittenberg uzupełniając swoje wnioski w osobnym artykule poświęconym dylematom osób poszukujących zatrudnienia.
SG 2015-09-02.

ZMIANA W GLOBALNYCH FINANSACH

Patryk Słowik w nowym zeszycie Gazety Prawnej pisze o dalekosiężnych skutkach utworzenia w Pekinie nowego centrum finansowego o światowym znaczeniu. W artykule trafnie opisującym perspektywę uzależnienia globalnej polityki od Chin należy jednak dodać, że aktualna tego rodzaju wszechwładza USA powoduje w świecie identyczne skrzywienie w traktowaniu praw człowieka widoczne w niedostrzeganiu zbrodni popełnianych w Arabii Saudyjskiej, Meksyku, Kolumbii i w krajach podobnie sprzymierzonych z Waszyngtonem, przy jednoczesnym niszczeniu sankcjami Kuby i Rosji, oraz cichej dywersji wobec innych krajów nieposłusznych wobec USA.
SG 2015-08-25.

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY

Interesujące informacje o polskim handlu zagranicznym opublikował internetowy Portal Gospodarczy.
SG 2015-07-29.

REFERENDUM DOTYCZĄCE ZMIANY ORDYNACJI WYBORCZEJ DO SEJMU

wyznaczone na 6 IX br. spowodowało dyskusję nad zaletami i wadami systemu JOW (jednomandatowe okręgi wyborcze). Wśród publikowanych opinii wyróżnia się rzeczowością poświęcony tej kwestii artykuł w Portalu Gospodarczym.
SG 2015-07-28.

POTRZEBUJEMY ZAUFANIA I SPRAWNOŚCI DECYZYJNEJ

Wygłoszone kilka dni temu przemówienie ministra gospodarki, przypomina dramatyczny apel, w którym Janusz Piechociński wskazuje szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski. Jako główny czynnik, który może przekreślić możliwości wynikające z rysującej się tendencji określonej m. in. zadowalającym tempem wzrostu PKB, wymienił nieufność ogółu społeczeństwa i związaną z tym niemożność podejmowania szybkich decyzji w sprawach gospodarki.
SG 2015-07-27.

WYDAJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ

Interesujące dane i uwagi dotyczące tego zagadnienia przedstawił tygodnik "Obserwator Finansowy" w artykule p. t. "Ameryka, Chiny i paradoks wydajności".
SG 2015-07-01.

PRAWO WŁASNOŚCI NIE JEST ŚWIĘTE

Takiego sensu można dopatrzeć się w dyrektywie Komisji Europejskiej dla banków. Nie jest to jeszcze jednoznaczne postawienie dobra społecznego ponad interesem finansjery, ale jest znakiem, że tego rodzaju poglądy zyskują na znaczeniu w świecie biznesu i polityki.
SG 2015-06-09.

PODSUMOWANIE VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO

który obradował w kwietniu b. r. w Katowicach opublikował Portal Gospodarczy zarazem, w osobnym artykule omówiono najważniejsze wnioski wysnute z przeprowadzonych dyskusji.
SG 2015-06-08.

GOSPODARKA POLSKI

jak to wynika z danych opublikowanych przez portal gospodarczy osiągnęła i utrzymuje zadowalającą dynamikę rozwoju.
SG 2015-05-14.

ZAPOBIEGANIE OCIEPLENIU KLIMATU

jest tematem zbyt mało poruszanym w prasie. W artykule zatytułowanym Rusza trzecia edycja projektu ECO-MIASTO Portal Samorządowy podaje niektóre dane dotyczące szczegółów realizacji tego tematu.
SG 2015-04-28.

DEBATA O POLSKIEJ POLITYCE ZAGRANICZNEJ

odbyła się podczas VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Interesujące sprawozdanie z tego wydarzenia przedstawiono na Portalu Gospodarczym.
SG 2015-04-27.

VII EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY

obradował w dniach od 20 do 22 b. m. w Katowicach w budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego jako EEC 2015 (EUROPEAN ECONOMIC CONGRESS). Poza ogólną informacją o tym wydarzeniu warto - jak sądzę - zwrócić szczególną uwagę spośród realizowanych zgodnie z programem tematów na dotyczący m. in. włączeniu głosu studentów do obrad Projekt EEC – Liderzy Przyszłości oraz na sprawozdania prasowe z dyskusji nad ważną dla Polski kwestią ograniczenia energetyki węglowej i nad całością spraw przyszłości Europy.
SG 2015-04-23.

AKTUALIA DOTYCZĄCE ABORCJI

W zasadzie spór o aborcję dotyczący sfery obyczajowości i wierzeń religijnych nie należy do polityki będącej przedmiotem zainteresowania klubu. W Polsce jednak radykalizm kół klerykalnych i wzniecanie zbiorowych wybuchów emocji spowodowały, że sprawozdanie dotyczące tych zabiegów jest dokumentem, który winni poznać wszyscy zainteresowani stanem państwa.
SG 2015-04-11.

PODSUMOWANIE AFERY SPOWODOWANEJ KATASTROFĄ

Określenie "afera" chyba najlepiej opisuje całość zdarzeń medialnych i politycznych wywołanych śmiercią prezydenta Kaczyńskiego i osób towarzyszących w katastrofie na lotnisku pod Smoleńskiem. Rzeczowa argumentacja przedstawiona na łamach witryny internetowej "Histmag" obala opinię usiłującą nadać temu tragicznemu wypadkowi rangę ważnego wydarzenia w historii. Zarazem, ponieważ ta właśnie opinia była podstawą całej rozpętanej afery, wspomniany artykuł można nazwać podsumowaniem.
SG 2015-04-11.

STAN I PERSPEKTYWY POLSKIEJ GOSPODARKI

w przekonujący sposób opisał Adam Soful na łamach Portalu Gospodarczego. Na uwagę zasługuje również optymistyczna wzmianka dotycząca zapobiegania grożącym nam zmianom klimatu Ziemi.
SG 2015-03-23.

PRZYSZŁOŚĆ UNII EUROPEJSKIEJ

Do zastanowienia się nad przyszłością UE skłaniają dwie notatki umieszczone na łamach Portalu Gospodarczego. Jedna z nich dotyczy możliwości rezygnacji Wielkiej Brytanii z udziału we wspólnocie, w drugiej przedstawiono opinię amerykańskiego polityka o sytuacji w Grecji. Lektura zmusza zarazem do zastanowienia się nad przyszłością. Jeżeli bowiem nawet taka potęga jak WB bez uczestnictwa w UE osłabnie, a unia walutowa bez jedności politycznej nie ma przyszłości, wniosek jest jeden: należy ze wszystkich sił dążyć do wzmocnienia więzów łączących wspólnotę. Zarówno bowiem Polska, jak i każdy kraj europejski bez silnej unii nie ma perspektyw nie tylko rozwoju, lecz nawet utrzymania obecnego stanu względnego dobrobytu.
SG 2015-02-11.

Przejście do kolejnych, wcześniejszych notatek na stronie "Co piszą inni" z roku 2014.