Klub Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku
O nas Kronika Nasze teksty P. B. L. Co piszą inni Kontakt Księga gości


W I T A J !

Teksty na wszystkich stronach tej witryny należą do domeny publicznej (public domain) i korzystanie z nich nie jest obwarowane prawem autorskim - są dostępne bez ograniczeń. Redakcja prosi czytelników o zawiadomienie pocztą internetową (e-mail) o zauważonych błędach.

Ostatnie aktualizacje miały miejsce na stronach: "Dyskusje" - 18 IV 2016 r., "Opinie" - 25 X 2017 r., "Lektury" - 27 XI 2014, "Co piszą inni" - 14 XII 2018 r. i "Wydarzenia poza klubem" - 3 III 2017 r..

Zapraszam do zapoznania się z treścią nin. witryny przeznaczonej dla przedstawienia podstawowych wiadomości o Klubie Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku i umożliwienia członkom i sympatykom rozszerzonego udziału w dyskusjach. Uwaga: uproszczony dostęp do poszczególnych stron jest możliwy z tzw. mapy przedstawiającej obrazowo treść witryny.

Wybierając z menu głównego "O nas" możesz poznać założenia działania klubu, jego statut, uchwały podjęte na spotkaniach, wykaz publikacji opracowanych w ramach działalności klubu, oraz szczegóły jego organizacji - w tym także regulamin redagowania nin. stron internetowych.

Przycisk "Spotkania" prowadzi do wykazu wszystkich (jeszcze nie jest gotowe opracowanie wydarzeń poza Trójmiastem i zaszłych przed 1999 rokiem) dyskusji zorganizowanych przez klub.

Określenie "Nasze teksty" dotyczy skróconego opisu tego, co wypowiedzieliśmy w trakcie spotkań dyskusyjnych (relacje i notatki ze spotkań), a także tego co nasi członków i sympatycy w sensie współczesnej myśli politycznej zdecydowali przedstawić pisemnie - czy to jako dalszy ciąg dyskusji, który nie zmieścił się w ograniczonym czasie zebrania, czy jako swój pogląd nie mieszczący się w założonym temacie. Teksty te są podzielone na dwie grupy: "dyskusje" tzn. dotyczące tematów założonych dla poszczególnych spotkań i pozostałe zgrupowane pod wspólną nazwą "opinie".

Przycisk "PBL" (skrót od "Pomorska Busola Lewicy") prowadzi do strony, na której przedstawiamy podjętą przez zarząd klubu inicjatywę uhonorowywania wybranych osób.

Na koniec chcemy również podzielić się wzajemnie wiadomościami o tym, "Co piszą inni" - objaśnić jakie zauważyliśmy interesujące teksty i ich źródła poza naszym klubem, oraz zachęcić do ich czytania.

Z kolei, jeśli pragniesz podzielić się z nami swoją wiedzą i uwagami odpowiadającymi określeniu "współczesna myśl polityczna", prześlij swój tekst imiennie lub pod pseudonimem na adres wg przycisku "Kontakt". W zależności od okoliczności będzie on podany w całości lub fragmentarycznie do oceny czytelników w odpowiednim dziale lub zostanie dołączony do innego artykułu jako polemika, uzupełnienie itp. Po zebraniu opinii i konsultacjach z autorem tekst albo pozostanie z ew. poprawkami, albo będzie usunięty.

Redakcja strony prosi PT czytelników o wpisywanie się do księgi gości.

Stach Głąbiński

Sekretariat klubu nie posiada własnego lokalu. Korespondencję pocztową można adresować: Rada Miejska Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Gdańsku ul. Gdyńskich Kosynierów 11, 80-866 Gdańsk, tel. +48 58-301-51-25,
e-mail: klubWMPwG@wp.pl. redakcja@klubwmpg.pomorskie.pl

KOMUNIKATY

Zarząd przypomina, że wpłat pieniędzy na działalność klubu, w tym także składek członkowskich (4 zł/mies.), można dokonywać na konto klubu w Alior Banku SA nr 10 2490 0005 0000 4500 3127 5617.

Świetlica Krytyki Politycznej w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 35 (II piętro) zaprasza od poniedziałku do piątku od godz. 13.00 do 17.00, a także podczas zapowiedzianych spotkań wszystkich zainteresowanych problematyką kulturalną, społeczną i polityczną na debaty, wykłady, wystawy i warsztaty dla młodzieży.

Zarząd Klubu prosi członków korzystających z Internetu o niezwłoczne powiadamianie o każdej zmianie swego adresu e-mailowego, abyśmy nie wysyłali korespondencji donikąd, na nieistniejące już adresy.

Zapraszam do uczestnictwa w zespole redakcyjnym zgodnie z regulaminem redakcji.

Stach Głąbiński