Klub Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku
Strona główna Archiwum Spotkania Nasze teksty P. B. L. Poza klubem Kontakt


CO PISZĄ INNI

Na nin. stronie czytelnik ma odnośniki (tzw. linki) do stron internetowych, na których pojawiają się teksty, które zgodnie z celem istnienia klubu odpowiadają - wydaje się - swoją treścią określeniu "współczesna myśl polityczna" i również do konkretnych, dostępnych przez sieć, artykułów prasowych, a wraz z nimi także podaję informacje o pominiętych przez większość mediów, mogących zainteresować czytelników, wydarzeniach (aktualia), oraz informacje o wybranych wydarzeniach w naszym regionie. Liczę na wskazanie przez e-mail innych przedmiotów, które zostały niezauważone, a odpowiadają wymienionym warunkom, oraz - błędów dokonanego wyboru. Życzę miłej i pożytecznej lektury
S. G.

E-BOOK

Polecam opracowaną w powszechnie stosowanym formacie PDF książkę Władysława Bujwida "Doskonalenie Systemu Społeczno Gospodarczego", którą Autor przekazał redakcji klubowej do bezpłatnego pobierania. Zalecam przy tym szczególne zainteresowanie się rozdziałami 3, 4 i 5, zawierającymi analizę stanu lewicy polskiej.

WITRYNY INTERNETOWE

Większość czasopism udostępnia całość lub część swojej treści w Internecie na własnych witrynach. Polecam: lewicowy tygodnik "Przegląd", treściowo istotny nie tylko dla żołnierzy "Głos Weterana i Rezerwisty", wydawany w Słupsku dwutygodnik "Moje miasto" i wyróżniający się poziomem publicystyki tygodnik "Polityka". Poza tymi, traktowanymi przeze mnie ze szczególną sympatią, witrynami, namawiam do korzystania z publicystyki zamieszczanych na stronach innych tytułów, które przedstawiam niżej.

Serwis internetowy związany z dwumiesięcznikiem "Przegląd Socjalistyczny" subsydiowany przez fundację im. Róży Luksemburg.

Witryna pisma socjalistycznego "Dalej" odwołującego się do marksizmu.

Lewicowy portal "Krytyka Polityczna" obejmujący filozofię, myśl polityczną, literaturę i krytykę literacką, sztukę współczesną i teatr, jest reprezentacją Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego. Na terenie Trójmiasta, w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 35 (II piętro) działa Świetlica Krytyki Politycznej. Informacje o niej - w szczególności zapowiedzi (na ogół kilka razy w tygodniu) otwartych debat, wykładów itp. organizatorzy podają na własnej stronie internetowej.

Polskie wydanie lewicowego miesięcznika "Le Monde diplomatique".

Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle’a (współczesny Marksowi filozof i polityk socjaldemokratyczny).

Stowarzyszenie lewicowych humanistów Kuźnica.

Polska Sekcja "Marxists Internet Archives" przedstawia teksty klasyków, które w znacznej mierze pozostają nadal aktualne.

Portale informacyjne "lewica.pl" i "Strajk.eu".

Serwis internetowy przy lewicowym czasopiśmie p. t. "Recykling idei".

Stowarzyszenie "POKOLENIA WYBRZEŻA GDAŃSKIEGO" w ogólnym założeniu będące "forum wymiany myśli, szerokiej dyskusji na każdy temat związany z przeszłością, teraźniejszością i przyszłością", szczególnie jednak mające za cel przekazanie dezawuowanych obecnie przez wszechwładną prawicę pozytywnych dokonań i wartości z okresu PRL.

Witryna Franciszka Potulskiego, znanego pomorskiego działacza politycznego (SLD), związkowego (ZNP) i spółdzielczego.

Portal OBSERWATOR POLITYCZNY prezentujący publicystykę niezależną na dobrym poziomie.

Felietony D. Passenta, wybitnego komentatora polityki.

"Racjonalista" - serwis internetowy o szerokiej tematyce publikujący artykuły sukcesywnie, w miarę ich napływania do redakcji.

Feminoteka - feministyczny serwis informacyjny oraz księgarnia.

Cenne zabytki polskiej lewicowej publicystyki gromadzi i publikuje portal "Lewicowo.pl". Wadą tego przedsięwzięcia są tendencje sekciarskie i fundamentalistyczne widoczne w tytule, który określenie "lewica" uzupełnia szeregiem kwalifikujących przymiotników.

Zachęcam również do interesowania się witrynami Fundacji im. Róży Luksemburg, oraz Fundacji Przestrzenie Dialogu podającymi zarówno informacje o zasadach działania organizacji redagujących te strony internetowe jak i aktualności z dziedzin je interesujących. O ile pierwsza z wymienionych popiera organizacje bliskie nam ideowo, w tym również nasz klub, druga realizuje (również na terenie Trójmiasta) program bliski naszym założeniom statutowym.

AKTUALIA I ARTYKUŁY

FAŁSZ W DONIESIENIACH Z WOJNY DOMOWEJ W SYRII

Niezależna agencja informacyjna Global Research od dłuższego czasu donosi o licznych przypadkach fałszowania relacji z przebiegu niszczącej Syrię wojny domowej. Proces ten uległ ostatnio nasileniu po ty, gdy rządowe czynniki USA rozpoczęły usilne nagłaśnianie incydentu z użyciem broni chemicznej. Okoliczności tego tragicznego wydarzenia dokładnie opisał na łamach portalu "Histmag" Przemysław Mrówka . Sprawa jest poważna, gdyż nie tylko mamy fałszywe oskarżenie rządu syryjskiego kierowanego przez prezydenta Baszszar Hafiz al-Asada, ale przede wszystkim działanie uniemożliwiające zakończenie wojny rujnującej cały Bliski Wschód i stwarzającej różne zagrożenia Europie. W Syrii bowiem reżim asadowski, skądinąd znany z wielu naruszeń praw człowieka, jest jedyną siłą zdolną do opanowania chaosu wywołanego przez usiłujące doprowadzić do zmiany rządów ugrupowania, co najmniej równie, a raczej w większej niż asadowcy skali, stosujące tortury i morderstwa. Z tej perspektywy usiłowania USA i innych rządów państw zachodnich zdają się dowodzić, iż zależy im na podsycaniu wojny, którą popierany przez Rosję i Iran rząd ostatnio wyraźnie wygrywa stwarzając nadzieję na zakończenie konfliktu.
SG 2017-04-17.

WOKÓŁ KRYZYSU UNII EUROPEJSKIEJ

Warto zwrócić uwagę na artykuł Lubomira Zaoraleka, czeskiego ministra spraw zagranicznych "Europejska Jedność na rozdrożu". Autor określa stan unii jako kryzysowy, czego widocznymi przejawami są stagnacja i grożący rozpad. Jego zdaniem - które całkowicie podzielam - nie ma jednego czynnika powodującego kryzys EU i nie istnieje jedno lekarstwo nań. Najlepiej jednak istotę tej bolączki oddaje słowo "alienacja". Zbyt wielu Europejczyków czuje się pozbawionymi wpływu na decyzje określające jego los. Widzą, iż są oddzieleni nieprzepuszczalną zasłoną od instytucji i "elit" - politycznych, biurokratycznych, a nawet kulturalnych ("There are no single reasons for the EU’s current crisis, just as there are no silver bullet solutions to it. But if one concept captures it best, it is alienation. Too many Europeans feel excluded from decision-making, ... deprived of control over their own lives, remote from liberal political institutions and the “elites” – political, technocratic, bureaucratic, but also cultural ...).
Nie sposób również zaprzeczyć słuszności jego uwagi, że okiełznanie samowoli finansjery jest nieosiągalne poza wspólnotą ("Taming the excesses of a financial oligarchy is only possible at a European level"), oraz, że konieczne jest wyrównywanie (podnoszenie do poziomu osiągniętego w bogatszych krajach) warunków pracy, zarobków, podatków itp.. Mam natomiast zastrzeżenie do widocznego w artykule przeciwstawienia integracji dokonywanej instytucjonalnie, budowaniu jedności w sferze mentalnej (" the fundamental question is not about tighter or looser integration, or faster or slower lanes, or distribution of power between Brussels and Member States. Rather, the fundamental question is what kind of society – European and Czech – do we aspire to build"), gdyż sądzę, że obydwa te postulaty należy realizować równolegle, w ich wzajemnej zależności.
Niezależnie od tego, dodam, że wspomniana alienacja, przynajmniej w Polsce, w skali krajowej już nie utrudnia, lecz wręcz uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie instytucji i społeczeństwa. Stanowi to w sferach zarówno polityki, gospodarki i kultury nasz podstawowy problem, któremu jednak za mało poświęcamy uwagi, a nawet - w większości rozpraw - pomijany. Źle wróżę naszej przyszłości, jeżeli polskie elity nie rozpoczną rzeczywistego dialogu ze społeczeństwem.
SG 2017-03-27.

[wysłałem korespon\zbiorowe\17varia.txt p. 6

PERSPEKTYWA POKOJU W SYRII

Jak informuje Global Research, w Astanie (nowa stolica Kazachstanu), przedstawiciele rządów Iranu, Rosji i Turcji, z udziałem delegata syryjskiego przywódcy Baszszara al-Asada ustalili warunki dla pokoju w Arabskiej Republice Syrii. Kraj ma zachować jedność terytorialną, rządzoną demokratycznie z uwzględnieniem wieloetniczności i zróżnicowania religijnego. Kwestią pozostaje świeckość państwa, której uznaniu sprzeciwia się Turcja i którą odrzucają zarówno miejscowe radykalne arabskie grupy religijne, jak i Saud Arabia, Katar, inne fundamentalistyczno-sunnickie monarchistyczne kraiki, oraz - USA(!). Dla osiągnięcia tak zaprogramowanego pokoju konieczne jest zwalczenie uznanych przez wszystkie kraje za terrorystów: ISIL/DAESH i Al-Nusra (syryjska gałąź Al Kaidy). Warunek ten - jak pokazują ostatnie wydarzenia - zostanie spełniony w najbliższym czasie. W notatce podano, że urządzone przez USA w różnych częściach Syrii wybory wykazują ogólne poparcie dla Assada, co utwierdza przekonanie o aktualności jego prezydencji. Zapowiedziano na 8 lutego b. r., pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych kolejną rundę negocjacji, z udziałem przedstawicieli wszystkich ugrupowań poza ISIL/DAESH i Al-Nusra.
SG 2017-01-26.

DONALD TRUMP, PREZYDENT USA

Taki jest wynik wczorajszych wyborów. Spośród komentarzy do tego wydarzenia bardzo przekonywującym wydaje się wywiad udzielony Portalowi Gospodarczemu przez Tony'ego Housha, przewodniczącego rady dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej (AmCham) w Polsce. Prawdopodobnie ze względu na pole zainteresowań i kompetencji TH żaden z dwu rozmówców nie poruszył tak nas interesujących kwestii jak stosunki USA z Rosją i wojna w Syrii ograniczając sprawy m-narodowe do kwestii wolności handlu. Sprawy te pozostają na razie wielką niewiadomą.
SG 2016-11-09.

XIII KONGRES NOWEGO PRZEMYSŁU

obradował 19-20 października 2016 r. w Warszawie, a przegląd omawianych tematów przedstawił na swoich łamach Portal Gospodarczy.
SG 2016-10-26.

STOSUNKI CHIN Z USA

największymi aktualnie potęgami świata mogą ulec pogorszeniu. Waszyngton zastosował bowiem sankcje wobec tych korporacji chińskich, które dostarczają rządowi Północnej Korei materiały umożliwiające rozwijanie broni jądrowej i budowę rakiet dalekiego zasięgu. Wywołało to ostrą reakcję Chin.
SG 2016-10-06.

PROTESTY PRZECIW PRZYWILEJOM FINANSJERY

przewidzianych w treści umów TTIP oraz CETA przewidujących "ułatwienia" dla handlu międzynarodowego są kontynuowane w tych krajach europejskich, których obywatele są świadomi zagrożeń dla gospodarki i środowiska. Niestety w Polsce wiedza o skutkach ew. uchwalenia i ratyfikowania tych dokumentów jest niska.
SG 2016-09-19.

ZNACZENIE IMIGRACJI DLA KRAJU

Problem ten wnikliwie i przekonująco rozpatruje Sebastian Stodolak w artykule opublikowanym na łamach Gazety Prawnej oraz w internecie.
SG 2016-08-06.

KRYTYKA NEOLIBERALNEJ EKONOMII

staje się coraz powszechniejsza, sięgając także takich instytucji powiązanych z międzynarodową finansjerą jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Jak o tym bowiem wspomina Portal Gospodarczy, ekonomiści zatrudnieni w tej instytucji opublikowali artykuł krytyczny wobec tej dotąd obowiązującej doktryny.
SG 2016-06-17.

PROBLEM tzw. KRWAWYCH MINERAŁÓW

czyli surowców wydobywanych w afrykańskich krajach ogarniętych wojną. Materiały te, zużywane są przez przemysł krajów rozwiniętych, przy tym pieniądze uzyskane z ich sprzedaźy przejmują miejscowi watażkowie uciskający ludność pozbawioną wszelkich praw. Unia Europejska podejmuje działania mające uzdrowić tą sytuację.
SG 2016-06-17.

VIII EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY

obradował w Katowicach od 18 do 20 maja b. r. Bliższe informacje zawiera internetowa witryna poświęcona temu ważnemu wydarzeniu. Na specjalną uwagę zasługuje - jak sądzę - zainteresowanie uczestników kongresu propagowaniem zrównoważonego rozwoju będącego zaprzeczeniem popularnego wśród finansjery światowej dążenia do maksymalizacji zysku bez ograniczeń wynikających z problemów społecznych.
SG 2016-05-24.

MASOWE PROTESTY JAKO SZANSA

Cokolwiek musimy pamiętać złego o czasie "zimnej wojny", należy przyznać, że dwubiegunowy układ globalnej równowagi sił skutecznie ograniczał zarówno zagrożenie ekstremizmami nacjonalistycznymi (jak przykładowo nacjonalizm norweski produkujący mordercę Brevika) i religijnymi (w rodzaju ISIS), jak zwłaszcza zachłanność finansjery. Widoczne to jest obecnie, gdy po ustaniu zagrożenia wybuchem gorącej wojny światowej mamy rozkwit terroryzmu i nagłe pojawienie się kryzysów powodowanych przez niekontrolowaną działalność banków i korporacji przemysłowych. W takim stanie rzeczy powstaje pytanie, czy istnieje czynnik, inny niż zagrożenie atomową rzezią, zdolny okiełznać zachłanność globalnej finansjery? Okazuje się, że tak, a sukcesy - niestety na dość ograniczoną skalę - odniesione przez protesty organizacji takich jak Amnesty International, Walk Free, Avaaz, LabourStart itp. czy zwłaszcza spontaniczny masowy sprzeciw wobec próby zawarcia układu ACTA, dowodzą, że możliwość taką ma opinia publiczna, jeśli zostaje wyrażona w wielomilionowych demonstracjach i petycjach.
Ta potężna siła, zdolna przeciwstawić się zgubnym skutkom kapitałowego imperializmu, ma jednak ograniczenie - skuteczna jest jedynie wówczas, gdy świadomość potrzeby zaangażowania staje się udziałem wielu milionów ludzi. I właśnie w tej chwili powstała potrzeba takiego zjednoczenia w proteście, o czym przypomina kolejny alarmujący artykuł prasowy. Autor zwraca uwagę m. in. na zagrożenie utratą państwowej suwerenności na rzecz międzynarodowych korporacji.
Czy zaś wyrażone wyżej przekonanie o uzdrowieńczej mocy masowych protestów nie jest przesadzone? Trudno zawyrokować, jednak w tej dziedzinie formuje się chyba nowe zjawisko społeczne, którego na razie nie potrafimy zrozumieć. Świadczą o tym ostatnie wydarzenia we Francji a z powodu dziwnej wstrzemięźliwości polskich mediów informacyjnych mało u nas znane.
SG 2016-04-22.

OFENSYWA GIGANTÓW FINANSJERY

Nie tylko społeczeństwo Europy musi bronić się przed machinacjami prowadzącymi do nałożenia sobie zobowiązań dających korporacjom finasowym korzyści kosztem ubezwłasnowolnionych obywateli. Jak informuje Portal Gospodarczy, również prawicowy rząd Izraela usiłuje pod dyktando zainteresowanych przedsiębiorstw oddać eksploatację nowoodkrytych złóż ropy naftowej w sposób i na warunkach podobnych do niżej opisanego TTIP. Należy jednak przyznać, że tamtejsi obywatele mają w porównaniu z Polakami ułatwione działanie, gdyż nikt w Izraelu nie odważy się kwestionować niezależności sądu od polityków tak, jak czynią to nasze obecne władze.
SG 2016-03-29.

OSTRZEŻENIE O NADCIĄGAJĄCYM KRYZYSIE

zawiera artykuł Portalu Gospodarczego. Głównym symptomem tego są rozmiary globalnego zadłużenia. Autor nie podaje, jakie działania należy podjąć, by zapobiec klęsce. Wg doświadczenia należy wrócić do głoszonych w czasie ostatniego kryzysu, a zarzuconych natychmiast po poprawieniu koniunktury, żądań kontroli przepływów finansowych. na razie jednak rządy forsują działania dokładnie przeciwne temu. W obu Amerykach obowiązuje już uprzywilejowujący międzynarodowe korporacje pakt NAFTA, a Europie grozi podobne założenie sobie pętli na szyję nazwane TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership).
SG 2016-03-08.

ROCZNY RAPORT AMNESTY INTERNATIONAL

Międzynarodowa ochrona praw człowieka znajduje się w zagrożeniu w związku z krótkowzrocznym egoizmem rządów i drakońskimi represjami, które prowadzą do zbiorowego ataku na wolności i prawa, ostrzega Amnesty International publikując coroczny raport, który ocenia sytuację praw człowieka na świecie.
SG 2016-02-24.

CHRONIĆ JEDNOŚĆ EUROPEJSKĄ

Zagrożenie rozpadem Unii Europejskiej staje się coraz wyraźniejsze. Jednym z przejawów świadomości tego jest utworzenie ruchu p. n. "Democracy in Europe Movement 2025" proklamowanego wczoraj w Berlinie.
SG 2016-02-10.

NADAL "NAFTA RZĄDZI ŚWIATEM"

jak to wyraził w latach trzydziestych XX w. tłumacz książki Antona Zischki p. t. "Der Kampf um die Weltmacht Öl". Dowodzi tego krótki przegląd wydarzeń przedstawiony na łamach Portalu Gospodarczego.
SG 2016-01-25.

NAPRAWIANIE PODATKÓW W EUROPIE

Europa, a szczególnie jej zachodnia część, około XVII wieku uzyskała w świecie prymat techniczny i cywilizacyjny, co obecnie ulega zmianie. O ile odbywający się w skali globalnej proces wyrównywania szans jest zjawiskiem pozytywnym, to należy przeciwdziałać rysującemu się zagrożeniu zapóźnieniem w stosunku do krajów silniej niż Europa zintegrowanych jak np. USA, Chiny, Indie i Brazylia. Ten właśnie m. in. cel przyświecał twórcom jedności europejskiej. Po osiągnięciu zadowalającego poziomu jednorodności norm technicznych głównymi przeszkodami w rozwoju technicznym są: brak jednej waluty, oraz jednego systemu opodatkowania. Jak informuje "Portal Gospodarczy", Komisja Europejska ujawniła i skutecznie ukróciła patologię powstałą z różnic wymagań fiskalnych w Belgii i u pozostałych członków unii. należy jednak podkreślić, że sukces ten jest to przykład doraźnego "łatania dziur" wynikających z braku silniejszego zintegrowania systemów podatkowych.
SG 2016-01-12.

Przejście do kolejnych, wcześniejszych notatek na stronie "Co piszą inni" z 2015 r.

WYDARZENIA POZA KLUBEM