Uchwały Klubu Wspóczesnej Myśli Politycznej
Strona główna O nas Spis dokumentów Spotkania Nasze teksty Archiwum Kontakt


Teksty uchwał.


Uchwała
XVII Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku z dnia 10 maja 2010 roku.

       Walne Zgromadzenie Członków Klubu Współczesnej Myśli Politycznej po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu Klubu, przedstawionego przez prezesa prof. dr. hab. Longina Pastusiaka, sprawozdania Komisji Rewizyjnej, wygłoszonego przez jej przewodniczącego mgr. Kazimierza Rynkowskiego, sprawozdania finansowego, które przedstawił skarbnik mgr Jan Polak, oraz głosów w dyskusji – postanawia:

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Klubu do analizy wniosków zgłoszonych w czasie obrad i uwzględnienie ich w bieżącej pracy Klubu, a w szczególności:Uchwała w sprawie inicjatywy upamiętnienia imienia Izabeli Jaruga-Nowackiej w nazwie ulicy.
podjęta jednogłośnie przez obecnych na
zebraniu klubu 2010-12-20.

Klub Współczesnej Myśli Politycznej z siedzibą w Gdańsku składa wniosek do Rady Miasta Gdyni o nadanie nazwy ulicy w mieście Gdyni imieniem Izabeli Jarugi-Nowackiej.

Uzasadnienie

Izabela Jaruga Nowacka posłanka na Sejm z okręgu wyborczego gdyńsko-słupskiego II, IV, V i VI kadencji, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, Wicepremier Rządu w latach 2004-2006, Minister Pracy i Polityki Społecznej ma ogromne zasługi dla Polski i Polaków w budowie społeczeństwa obywatelskiego.

Izabela Jaruga Nowacka zapisała się w pamięci Polaków jako niezłomna i konsekwentna bojowniczka o prawa kobiet, osób biednych i odrzuconych.
Jako swoje najważniejsze zadanie jako polityka wymieniła walkę o to, „aby w naszym kraju nie było nędzy. Państwo musi stworzyć obywatelom” – mówiła – „warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym, musi wspierać najuboższych, wyrównując ich szanse na awans społeczny”. W swojej pracy na rzecz społeczeństwa nigdy nie kierowała się względami politycznymi, czy osobistymi.
W trakcie swojego urzędowania doprowadziła do przyjęcia Krajowego Programu Działania na Rzecz Kobiet. Zainicjowała i doprowadziła do uchwalenia ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Została wyróżniona w 2005 roku nagrodą za pracę na rzecz obrony praw człowieka i nominowana (spośród 1000 osób na świecie) do Pokojowej Nagrody Nobla.
Jako posłanka Ziemi Pomorskiej była i pozostanie dumą Gdyni, gdzie przez 10 lat prowadziła swoje biuro poselskie – zawsze otwarte dla ludzi bezradnych lub poszukujących pomocy.

Izabela Jaruga Nowacka była również dumą Klubu Współczesnej Myśli Politycznej, w którym bardzo czynnie działała jako wiceprezes.

Śmierć Izabeli Jarugi Nowackiej w katastrofie lotniczej w Smoleńsku spowodowała niepowetowaną stratę dla społeczeństwa polskiego, kultury życia politycznego w Polsce oraz mieszkańców Pomorza i Gdyni.

Cześć jej pamięci.