Klub Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku
Strona główna O nas Dyskusje Co piszą inni Kontakt


KRONIKA SPOTKAŃ KLUBOWYCH Z LAT 2000-2001
w Trójmieście Gdańsk-Sopot-Gdynia

Przejście do:
Poza Trójmiastem
2020
2013-19
2009-12
2005-8
2002-4
1999

Przejście do następnych spotkań

2001-12-03 w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Fiszera 14 odbyło się spotkanie z redaktorem naczelnym miesięcznika "DZIŚ" b. premierem rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej doktorem MIECZYSŁAWEM F. RAKOWSKIM, który wygłosił wykład pt. "WYZWANIA DLA LEWICY".

2001-11-26 w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Fiszera 14 odbyło się spotkanie z członkinią sejmowej Komisji Kultury, wiceprzewodniczącą Unii Pracy, przewodniczącą Ligi Kobiet Polskich, posłanką IZABELLĄ JARUGA-NOWACKĄ, która wygłosiła wykład pt. "CO MOŻE I POWINNA UCZYNIĆ ZWYCIĘSKA LEWICA DLA POLSKI?"

2001-09-19 w audytorium Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni - spotkanie na którym wiceprzewodniczący Pomorskiej Rady Wojewódzkiej SLD poseł dr JAN SIEŃKO wygłosił wykład pt. "POLSKA PRZED WYBORAMI PARLAMENTARNYMI".

2001-09-10 w auli Wydziału Filologiczno-Historycznego UG w Gdańsku-Oliwie ul. Wita Stwosza 55 - spotkanie na którym członek Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji Sejmu RP poseł JANUSZ ZEMKE wygłosił wykład pt. "OFERTA SLD W SPRAWACH OBRONNOŚCI I KOMBATANTÓW".

2001-09-03 w auli Wydziału Filologiczno-Historycznego UG w Gdańsku-Oliwie ul. Wita Stwosza 55 - spotkanie na którym prof. dr hab. JERZY WIATR wygłosił wykład pt. "WYZWANIA DLA PRZYSZŁEGO RZĄDU LEWICY".

2001-08-21 w auli Wydziału Filologiczno-Historycznego UG w Gdańsku-Oliwie ul. Wita Stwosza 55 - spotkanie na którym b. prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych posłanka ANNA BAŃKOWSKA wygłosiła wykład pt. "OFERTA SLD W ZAKRESIE EMERYTUR I RENT".

2001-08-07 w auli Wydziału Zarządzania UG w Sopocie - spotkanie na którym kandydaci na posłów (Jerzy Młynarczyk i Henryk Wojciechowski) i senatorów (prof. dr hab. Longin Pastusiak) omawiali elementy programu wyborczego SLD.

2001-07-17 w auli Wydziału Filologiczno-Historycznego UG w Gdańsku-Oliwie ul. Wita Stwosza 55 - spotkanie na którym KLAUS BÜHLER, PREZYDENT ZGROMADZENIA UNII ZACHODNIOEUROPEJSKIEJ omawiał temat zatytułowany "WIZJA BEZPIECZEŃSTWA EUROPEJSKIEGO".

2001-06-11 w auli Wydziału Filologiczno-Historycznego UG w Gdańsku-Oliwie ul. Wita Stwosza 55 odbyła się konferencja "OBWÓD KALININGRADZKI - ROSYJSKI SĄSIAD POLSKI". Referaty wygłosili:
- radca prawny MIROSŁAW KONARSKI-MIKOŁAJEWICZ - "Położenie prawne obwodu kaliningradzkiego",
- radca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów JAN PUCHALSKI - "Obwód kaliningradzki w stosunkach międzynarodowych";
- ekspert Departamentu Europy Wschodniej MSZ KAZIMIERZ BARTCZAK - "Miejsce Polski w dyskusji na temat przyszłości obwodu kaliningradzkiego";
- konsul w Konsulacie Generalnym RP w Kaliningradzie ANDRZEJ ZBUCKI - "Współpraca gospodarcza Polski z obwodem kaliningradzkim";
- dyrektor Przedstawicielstwa Kredyt Banku w Kaliningradzie BOŻENA TARNNOWSKA - "Stan usług bankowych w obwodzie kaliningradzkim";
- kierownik Katedry Historii Rosji Kaliningradzkiego Uniwersytetu Państwowego, doc. ALEKSIEJ ALEKSANDROWICZ KUZNIECOW - "Perspektywy współpracy między obwodem kaliningradzkim i regionem pomorskim Polski";
- b. wojewoda gdański, przewodniczący Klubu Radnych SLD w Pomorskim Sejmiku Wojewódzkim HENRYK WOJCIECHOWSKI - "Współpraca województwa pomorskiego z obwodem kaliningradzkim".

2001-05-18 w auli Wydziału Filologiczno-Historycznego UG w Gdańsku-Oliwie ul. Wita Stwosza 55 odbyło się VIII WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KLUBU poprzedzone wykładem pt. "CZŁOWIEK XXI WIEKU" wygłoszonym przez kierownika Katedry Filozofii Prawa i Nauki o Państwie Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprzewodniczącą Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Kultury Europejskiej SEC, prof. dr hab. MARIĘ SZYSZKOWSKĄ.

2001-04-23 w auli Wydziału Filologiczno-Historycznego UG w Gdańsku-Oliwie ul. Wita Stwosza 55 - spotkanie na którym prof. dr hab. JAN SZYMAŃSKI z katedry Skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego, prodziekan Wydz. F-H UG, wygłosił wykład pt. "SZWECJA - POLSKA DAWNIEJ I DZIŚ".

2001-04-20 w auli Wydziału Zarządzania UG w Sopocie, ul. Armii Krajowej 101 - spotkanie na którym prof. dr hab. JÓZEF KALETA z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, b. rektor tej uczelni, wygłosił wykład pt. "SZANSE NA POPRAWĘ SYTUACJI GOSPODARCZEJ KRAJU".

2001-03-19 w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Fiszera 14 odbyło się spotkanie z ROMUALDEM KOPERSKIM, który wygłosił wykład pt. "MOJA SYBERIA".

2001-03-20 liczni członkowie klubu wzięli udział w amerykanistycznej sesji naukowej "ŚWIAT W OKRESIE PRZEMIAN" zorganizowanej przez Katedrę Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Gdańskiego i Fundację Edukacyjną "Współczesna Myśl Polityczna" w Gdańsku z okazji 40-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. LONGINA PASTUSIAKA

2001-02-22 w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Fiszera 14 odbyło się spotkanie na którym prof. dr hab. med.BARBARA KRUPA-WOJCIECHOWSKA z Akademii Medycznej w Gdańsku, były wieloletnia rektor i kierownik Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii tej uczelni wygłosiła wykład pt. "CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA W OKRESIE TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W POLSCE".

2001-01-04 w auli im. Tadeusza Meissnera w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni, ul. Morska 83 odbyło się spotkanie na którym prof. dr hab. GRZEGORZ KOŁODKO, ekspert Międzynarodowego Funduszu Walutowego, wykładowca uniwersytetów Yale, Rochester i Kalifornia w Los Angeles, dyrektor TIGER - Centrum Badań nad Transformacją, Integracją i Globalizacją w Ekonomii Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, b. wicepremier i minister finansów wygłosił wykład związany z promocją swojej książki pt. "MOJA GLOBALIZACJA - CZYLI DOOKOŁA ŚWIATA I Z POWROTEM"

2000-11-27 w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Fiszera 14 odbyło się spotkanie na którym prof. dr hab. WITOLD MAŁACHOWSKI dyrektor Centrum Badań nad Gospodarką Niemiecką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wygłosił wykład pt. "NIEMCY JAKO STRATEGICZNY PARTNER GOSPODARCZY POLSKI"

2000-10-04 w sali konferencyjne hotelu "Hevelius" odbyło się z udziałem PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ALEKSANDRA KWAŚNIEWSKIEGO seminarium "POZYCJA POLSKI W EUROPIE O ŚWIECIE"

2000-09-25 w auli 039 Wydziału Filologiczno-Historycznego UG w Gdańsku-Oliwie ul. Wita Stwosza 55 - spotkanie na którym prof. dr hab. WOJCIECH SOKOLEWICZ wygłosił wykład pt. "ROLA PREZYDENTA W KONSTYTUCYJNYM SYSTEMIE WŁADZY W POLSCE".

2000-06-27 odbyła się konferencja naukowa pt. "KULTURA POLSKA W ZINTEGROWANEJ EUROPIE - SZANSE CZY ZAGROŻENIA?". W programie konferencji profesorowie uniwersytetów: gdańskiego, warszawskiego, krakowskiego (Uniwersytet Jagielloński), i poznańskiego (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) wygłosili 6 referatów

2000-04-10 w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Fiszera 14 odbyło się VII WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KLUBU.

2000-03-27 w auli 039 Wydziału Filologiczno-Historycznego UG w Gdańsku-Oliwie ul. Wita Stwosza 55 - spotkanie na którym Ambasador Kanady w Polsce DONALD P. McLENNAN wygłosił wykład pt. "SYTUACJA POLITYCZNA W KANADZIE I STOSUNKI POLSKO-KANADYJSKIE.

2000-03-20 w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, ul. Mariacka 25/26 - spotkanie, na którym prof. dr hab. GRZEGORZ KOŁODKO, ekspert Międzynarodowego Funduszu Walutowego, wykładowca uniwersytetów Yale, Rochester i Kalifornia w Los Angeles, b. wicepremier i minister finansów wygłosił wykład pt. "GLOBALNE WYZWANIA A PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKI"

2000-03-06 w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, ul. Mariacka 25/26 - spotkanie, na którym MAREK FORMELA redaktor naczelny "Głosu Wybrzeża" wygłosił wykład pt. "GŁOS WYBRZEŻA" NA GDAŃSKIM RYNKU PRASOWYM.

2000-02-11 w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, ul. Mariacka 25/26 - spotkanie, na którym przewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD mgr inż. JERZY JĘDYKIEWICZ wygłosił wykład pt. "ROLA SOJUSZU LEWICY DEMOKRATYCZNEJ W KONSTRUKTYWNEJ OPOZYCJI."

2000-01-08 w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Fiszera 14 odbyło się spotkanie nt. "STOSUNKI POLSKO-ROSYJSKIE". Referat wprowadzający, wygłosił prof. LONGIN PASTUSIAK. Zastąpił on doradcę prezydenta RP, sekretarza generalnego Klubu Wschodniego, b. ambasadora RP w Rosji STANISŁAWA CIOSKA, który musiał odwołać przyjazd do Gdańska ze względu na konieczność niespodziewanej dyplomatycznej wizyty w Jugosławii.

Przejście do poprzednich spotkań