Klub Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku
Strona główna O nas Dyskusje Co piszą inni Kontakt


KRONIKA SPOTKAŃ KLUBOWYCH Z LAT 2002-2004
w Trójmieście Gdańsk-Sopot-Gdynia

Przejście do:
Poza Trójmiastem
2020
2013-19
2009-12
2005-8
2000-1
1999

Przejście do następnych spotkań

8.11.04 w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Fiszera 14 odbyło się spotkanie klubu z ambasadorem ChRL Yuan Guisen pt. "55 lat ChRL"

25. 10. 2004 w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Fiszera 14 odbyło się spotkanie klubu z wicepremier I. Jaruga Nowacka pt." Rekonstrukcja Lewicy - konieczność czy mrzonka"

2004-09-03 w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Fiszera 14 odbyło się spotkanie klubu z okazji 65 rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej. Okolicznościowe wykłady wygłosili:
prof. dr. hab. LONGIN PASTUSIAK - "REAKCJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH NA AGRESJĘ NIEMIEC HITLEROWSKICH NA POLSKĘ";
prezes Klubu Środowiskowego Westerplatczyków i ich Rodzin, autorka książek poświęconych pamięci obrony Westerplatte ("Wojna i pamięć", Zaniki pamięci" i "Owiana legendą") STANISŁAWA GÓRNIKIEWICZ-KUROWSKA - "LOSY WESTERPLATCZYKÓW".

2004-06-21 w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk połączony z dyskusją wykład pt. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA I PROGRAMY PREWENCJI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA JANEM TURSKIM wygłosił sekretarz Krajowego Programu "Polcard" dr TOMASZ ZDROJEWSKI, a prof. BARBARA KRUPA-WOJCIECHOWSKA dzieliła się uwagami związanymi z promocją swojej książki pt. POLITYKA I MEDYCYNA.

2004-06-14 w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Fiszera 14 - mieliśmy spotkanie z min. JANEM TURSKIM, kierownikiem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który wygłosił wykład pt. "PROBLEMATYKA KOMBATANCKA W POLSCE I EUROPIE".

2004-06-07 w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Fiszera 14 - spotkanie, w trakcie którego marszałek Senatu RP prof. dr hab. LONGIN PASTUSIAK wygłosił wykład pt. "UWAGI O KULTURZE POLITYCZNEJ".

2004-05-10 odbyło się w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Fiszera 14 XI WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KLUBU poprzedzone połączonym z dyskusją wykładem pt. "O sytuacji społeczno-politycznej w kraju" wygłoszonym przez przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej dra KRZYSZTOFA JANIKA.

2004-04-05 w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Fiszera 14 prof. dr hab. MARIA SZYSZKOWSKA filozof, senator RP, wygłosiła połączony z dyskusją wykład pt. CZŁOWIEK WOBEC IDEI GLOBALIZMU..

2004-03-18 w auli Akademii Morskiej w Gdyni, na zaproszenie gdyńskiego oddziału klubu, dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia Województwa Pomorskiego mgr inż. Henryk Wojciechowski objaśnił funkcję pełnioną przez NFZ w ochronie zdrowia naszego województwa i następnie poprowadził dyskusję.

2004-01-19 w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk połączony z dyskusją wykład pt. STOSUNKI POLSKI Z REPUBLIKĄ KOREI wygłosił ambasador Republiki Korei w Polsce Jego ekscelencja pan SANG-CHUL LEE.

2004-01-15 w sali Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk odbyło się spotkanie Sekcji Morskiej Klubu WMP prowadzone przez przewodniczącego sekcji prof. dr hab. Jerzego Młynarczyka na temat "Informacja o aktualnych pracach nad polityką morską państwa.

2003-12-12 w auli Wydziału Filologiczno-Historycznego UG w Gdańsku-Oliwie ul. Wita Stwosza 55 - spotkanie na którym wiceprezes Rady Ministrów, minister gospodarki, pracy i polityki społecznej, prof. dr hab. JERZY HAUSNER wygłosił wykład pt. "JAK ROZWIĄZAĆ WĘZEŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ RP?".

2003-11-24 w auli Wydziału Filologiczno-Historycznego UG w Gdańsku-Oliwie ul. Wita Stwosza 55 - spotkanie na którym MAREK DYDUCH sekretarz generalny SLD wygłosił wykład pt. "AKTUALNA SYTUACJA W SLD".

2003-11-10 w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Fiszera 14 odbyło się spotkanie na którym, z okazji 85 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, b. prorektor UG, historyk, prof. dr hab. ROMAN WAPIŃSKI wygłosił wykład pt. "O PRZEŁOMIE 1918 ROKU".

2003-10-15 członkowie klubu zostali zaproszeni na zorganizowane w lokalu Domu Nauczyciela przez Radę Miejską spotkanie z b. premierem, redaktorem naczelnym Przeglądu Społecznego "DZIŚ" dr MIECZYSŁAWEM RAKOWSKIM.

2003-09-25 w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Fiszera 14 odbyło się spotkanie w trakcie którego wykład pt. "KOŚCIOŁY I ZWIĄZKI WYZNANIOWE W DEMOKRATYCZNYM PAŃSTWIE" wygłosiła prof. dr hab. BARBARA STANOSZ z Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor naczelny kwartalnika "Bez Dogmatu".

2003-09-12 w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Fiszera 14 wiceprzewodniczący Polskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej Bogdan Radomski omawiał założenia ideowo-programowe swojej partii.

2003-06-05 w sali obrad Rady Miasta Gdańska przy ul. Wały Jagiellońskie 1, odbyło się, zorganizowane wspólnie z Klubem Radnych SLD, spotkanie z Przewodniczącym Senatu Królestwa Hiszpanii Ekscelencją JUANEM JOSE LUCAS (członek hiszpańskiej Partii Ludowej),

2003-05-25 odbyło się spotkanie klubu w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Fiszera 14 w czasie którego honorowy przewodniczący Unii Pracy poseł Aleksander Małachowski wygłosił wykład pt. RZĄDY LEWICY NA PÓŁMETKU.

2003-05-05 odbyło się w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Fiszera 14 X WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KLUBU poprzedzone wykładem pt. "W KRĘGU POLITYKI" wygłoszonym przez prof. dr hab. inż. ADAMA GIERKA.

2003-04-28 w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Fiszera 14 odbyło się spotkanie w trakcie którego wykład pt. "ŻYWIENIE A ZDROWIE CZŁOWIEKA" wygłosiła prof. dr hab. WIESŁAWA ŁYSIAK-SZYDŁOWSKA kierownik Zakładu Żywienia Klinicznego Akademii Medycznej w Gdańsku

2003-04-14 w sali 3025 Wydziału Prawa i Administracji UG w Gdańsku-Oliwie, Sekcja Morska klubu, po wprowadzającym do tematu referacie dr hab. Zdzisława Russeka, odbyła się dyskusja nt. "Główne problemy rybołówstwa bałtyckiego w obliczu akcesji Polski do Unii Europejskiej". morskiej.

2003-03-24 w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, na spotkaniu ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Chińskiej Republiki Ludowej ekscelencja Zhou Xiaopei omawiał temat "DZIŚ I JUTRO CHIN ORAZ STOSUNKÓW POLSKO-CHIŃSKICH".

2003-03-21 w auli Akademii Morskiej w Gdyni, w cyklu "Różne odcienie lewicy" wiceprzewodniczący nowej partii PSPR mgr. Bogdan Radomski przedstawił do dyskusji w wygłoszonym referacie ZAŁOŻENIA IDEOWE I PROGRAM POLSKIEJ SOCJALISTYCZNEJ PARTII ROBOTNICZEJ.

2003-03-17 w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Fiszera 14 odbyło się spotkanie w trakcie którego wykład pt. "CZYM JEST LEWICOWOŚĆ W POLSKICH WARUNKACH?" wygłosił b. minister edukacji narodowej prof. dr hab. JERZY WIATR.

2003-03-11 w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Fiszera 14 odbyło się spotkanie w trakcie którego wykład pt. "AKTUALNA SYTUACJA POLITYCZNA W WOJEWÓDZTWIE I KRAJU" wygłosił przewodniczący Pomorskiej Rady Wojewódzkiej SLD mgr inż. JERZY JĘDYKIEWICZ.

2003-02-18 odbyło się w w auli Wydziału Filologiczno-Historycznego UG w Gdańsku-Oliwie ul. Wita Stwosza 55 spotkanie z posłem na Sejm RP prof. Jerzym Młynarczykiem.

2002-01-20 w sali 3049 Wydziału Prawa i Administracji UG w Gdańsku-Oliwie, Sekcja Morska klubu, omawiała problemy przedstawione w referatach: - dr inż. Witold Kuszewski: Założenia polityki morskiej RP.
- mgr Witold Wacławik-Narbutt: Koncepcja modelu funkcjonowania polskich portów morskich.

2003-01-20 w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Fiszera 14 odbyło się spotkanie w trakcie którego wykład pt. "POMOC PUBLICZNA W UNII EUROPEJSKIEJ" wygłosiła sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu MAŁGORZATA OSTROWSKA

17 grudnia 2002 roku, kilkunastoosobowa reprezentacja naszego klubu uczestniczyła w konferencji pt. Bariery rozwoju gospodarki morskiej zorganizowanej w Senacie RP, pod patronatem marszałka senatu jako IV Szczyt Gospodarki Morskiej.

2002-12-07 w auli Akademii Morskiej w Gdyni, oddział klubu w Gdyni oraz Pomorski Odział Wojewódzki Związku Żołnierzy LWP zorganizowały spotkanie dotyczące wyborów samorządowych w Województwie Pomorskim.

2002-11-28 w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk - Gdańsk-Wrzeszcz ul. Fiszera 14, odbyło się spotkanie poświęcone próbom odpowiedzi na pytanie "CO DALEJ POMORSKA LEWICO?" (Refleksje po wyborach samorządowych.) Wprowadzenie do dyskusji wygłosił poseł na Sejm RP dr JAN SIEŃKO.

2002-10-22 w auli im. Tadeusza Ocioszyńskiego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie, ul. Armii Krajowej 119/121 odbyło się spotkanie z wicemarszałkiem Senatu RP RYSZARDEM JARZEMBOWSKIM, który wygłosił wykład pt. "PROSPOŁECZNE INICJATYWY LEGISLACYJNE SLD"

2002-10-09 w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Fiszera 14 odbyła się konferencja nt. "OFERTA LEWICY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO". Na wstępie mgr inż. JERZY JĘDYKIEWICZ, przewodniczący Pomorskiej Rady Wojewódzkiej SLD omówił temat "WARUNKI POLITYCZNE REALIZACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO ROZWOJU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO". W dalszym ciągu, przed dyskusją uczestnicy wysłuchali referatów:
- "WNIOSKI Z SYMPOZJUM NAUKOWEGO pt. AKTYWIZACJA GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, zorganizowanego przez nasz klub wespół z Bałtyckim Instytutem Studiów Strategiczno-Operacyjnych i z Pomorską Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT" wygłoszonego przez dyrektora BISSO dr inż. BOGDANA SEDLERA;
- "Wojewódzki Program Wyborczy Koalicji SLD-UP" - przez mgr inż. HENRYKA WOJCIECHOWSKIEGO.

2002-09-19 w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, odbyło się sympozjum pod patronatem prof. dr hab. Longina Pastusiaka nt. AKTYWIZACJA GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Poprzedzające dyskusję referaty wygłosili:
- prof. dr inż. Tadeusz Jednorał: Regionalna strategia innowacji i wdrażania nowoczesnych technologii
- dr inż. Bogdan Sedler: Rozwój miast i regionów - rola projektów wiodących.
- dr inż. Jan Bogusławski: Strategia rozwoju gdańskiego węzła komunikacyjnego - szanse i zagrożenia.
- dr inż. arch. Jacek Sołtys: Strategie rozwoju strefy oddziaływania ciągów transportowo-komunikacyjnych.
- mgr inż. Jan Kosiedowski: Koncepcja Strefy Gospodarczej "Gdańsk".
- dr inż. Witold Kuszewski: Wybrane problemu rozwoju dużych i małych portów morskich.
- prof. dr hab. Konrad Misztal: Przemysł portowy i przyportowy jako czynnik aktywizacji regionu.
- mgr inż. Zbigniew Bąkowski, dr inż. Zbigniew Klawiter: Strategia aktywizacji obszarów wiejskich.
- dr inż. Jan Iwaszkiewicz: monitoring zagrożeń powodziowych w delcie Wisły.

2002-06-19 w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Fiszera 14 odbyło się spotkanie w trakcie którego wykład pt. "KRACH FINANSÓW PUBLICZNYCH W POLSCE" wygłosił prof. dr JAN GŁÓWCZYK z Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomiocznej w Warszawie, b. redaktor naczelny tygodnika "Życie Gospodarcze", autor m. in. związanych z tematem spotkania: książek "Kapitalizm po polsku" i "Społeczno-ekonomiczne skutki transformacji ustrojowej w Polsce", oraz ogłoszonego częściami w numerach 99 i 103/2002 dziennika "Trybuna" artykułu "Klęska galopującego bezrobocia"

2002-04-15 w sali 4043 Wydziału Prawa i Administracji UG w Gdańsku-Oliwie, Sekcja Morska klubu, po wprowadzającym do tematu wykładzie prof. dr hab. Macieja Krzyżanowskiego, omawiała stan gospodarki morskiej.

2002-04-13 odbyło się w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, IX WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KLUBU. W poprzedzającej obrady nad sprawami organizacyjnymi dyskusji dotyczącej aktualnych, istotnych dla partii lewicowych wydarzeń oraz upamiętniającej 10-lecie istnienie klubu uczestniczył premier RP, przewodniczący SLD LESZEK MILLER.

2002-03-23 w auli Wydziału Filologiczno-Historycznego UG w Gdańsku-Oliwie ul. Wita Stwosza 55 - spotkanie na którym dr IWONA SITKIEWICZ-ICHA wykładowca Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, przewodnicząca Zespołu Oświaty, Nauki i Kultury Rady Miejskiej SLD w Gdyni wygłosiła wykład pt. "CZŁOWIEK XXI WIEKU W ŚWIECIE WIEDZY"

2002-03-21 w auli głównej Akademii Morskiej w Gdyni, oddział klubu w Gdyni zorganizował spotkanie, w trakcie którego jerozolimski adwokat URI J. HUPPERT wygłosił wykład pt. "PAŃSTWO A RELIGIA W IZRAELU".

2002-02-18 w auli Wydziału Filologiczno-Historycznego UG w Gdańsku-Oliwie ul. Wita Stwosza 55 odbyła się dyskusja nt. "POLSKA DROGA DO UNII EUROPEJSKIEJ - STAN OBECNY".

2002-01-21 w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, odbyło się spotkanie na którym, mgr inż. JAN RYSZARD KURYLCZYK, wojewoda pomorski wygłosił wykład pt. "ROLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ŚWIETLE NOWEGO STANU PRAWNEGO DOT. ADMINISTRACJI PAŃSTWOWO-SAMORZĄDOWEJ".

Na początku 2002 roku w ramach klubu powstała specjalistyczna Sekcja Morska pod przewodnictwem posła prof. Jerzego Młynarczyka oraz dra inż. Witolda Kuszewskiego, wybitnych znawców spraw morskich. W skład sekcji weszło 25 specjalistów gospodarki morskiej naukowców i praktyków. Nie jest dostępna szczegółowa dokumentacja działalności tej sekcji. Znana jest jedynie notatka na ten temat sporządzona przez prof. Rybińskiego

Przejście do wcześniejszych spotkań