Klub Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku
Strona główna O nas Dyskusje Co piszą inni Kontakt


KRONIKA SPOTKAŃ KLUBOWYCH Z LAT 2005-2008
w Trójmieście Gdańsk-Sopot-Gdynia

Przejście do:
Poza Trójmiastem
2020
2013-19
2009-12
2002-4
2000-1
1999

Przejście do następnych spotkań

15 grudnia 2008 r. w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku-Wrzeszczu, znany podróżnik po Syberii pan ROMUALD KOPERSKI wygłosił połączony z wyświetleniem filmu i zdjęć wykład pt. SYBERIA WZDŁUŻ I WSZERZ.

27 listopada 2008 r. w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku prof. zw. dr hab. ANDRZEJ SYLWESTRZAK z Uniwersytetu Gdańskiego wygłosił połączony z dyskusją wykład pt. RELACJE MIĘDZY PREZYDENTEM A PREMIEREM W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP.

20 października 2008 r. w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku prof. dr hab. GRZEGORZ KOŁODKO wygłosił wykład pt. DOKĄD ZMIERZA ŚWIAT I POLSKA? połączony z dyskusją i promocją książki autorstwa Prelegenta pt. "Wędrujący świat".

7 października 2008 r. w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, ul. Mariacka 25/26 Pani Lidia Geringer de Oedenberg, posłanka do Parlamentu Europejskiego, wygłosiła uzupełniony dyskusją wykład pt. "Jak nie stracić na członkostwie w Unii Europejskiej?" Spotkanie przygotował Zarząd Klubu z pomocą Rady Wojewódzkiej SLD i fundacji im. R. Luxemburg.

25 września 2008 r. w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, prezes Związku Nauczycielstwa SŁAWOMIR BRONIARZ Polskiego wygłosił uzupełniony dyskusją wykład pt. LEWICOWOŚĆ W EDUKACJI. Obecni wysłuchali również, związanej z jubileuszem zasłużonego naukowca, działacza społecznego, członka naszego klubu, prof. Rajmunda Rybińskiego, prelekcji opisującej życie i zasługi jubilata.

27 czerwca 2008 r. w sali konferencyjnej Rady Miejskiej SLD w Gdańsku JAROSŁAW SZCZUKOWSKI przewodniczący Pomorskiej Rady Wojewódzkiej SLD wygłosił połączoną z dyskusją prelekcję nt. "DOROBEK PROGRAMOWY IV KONGRESU SOJUSZU LEWICY DEMOKRATYCZNEJ"

Zapowiedziane na 14 maja 2008 r. spotkanie z udziałem senatora dr WŁODZIMIERZA CIMOSZEWICZA nie odbyło się.

12 maja 2008 r. odbyło się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku XV WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KLUBU poprzedzone wykładem prof. LONGINA PASTUSIAKA pt. "SYTUACJA SPOŁECZNO-POLITYCZNA W USA"

12 kwietnia 2008 r. w Auli Politechniki Gdańskiej odbyła się pod hasłem: "Lewica - idee, szanse i problemy. O kondycji ruchów lewicowych w różnych aspektach życia społecznego" konferencja zorganizowana z udziałem naszego klubu. Przewidziano obecność gości: Marek Borowski (Socjaldemokracja Polska), Wojciech Olejniczak (Sojusz Lewicy Demokratycznej), Dariusz Szwed (Zieloni 2004), Adrian Zandberg (Młodzi Socjaliści), oraz lewicowi naukowcy, działacze społeczni i dziennikarze. Niestety ze względu na odbywający się jednocześnie V Zjazd gdańskiego SLD nie mogłem być obecnym, a na razie nie udało się uzyskać relacji uczestnika.

31 marca 2008 r. mieliśmy w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku spotkanie, o temacie zmienionym, ponieważ nie mógł przybyć dr MACIEJ WIECZORKOWSKI, który miał omawiać niektóre problemy służby zdrowia. W rezultacie, po prelekcji prof. Rybińskiego omawialiśmy ważną kwestię fałszowania najnowszej historii przez wpływowe ośrodki informacji. Dotyczy to głównie przemilczania błędów popełnionych w okresie międzywojennym i obecnie, połączonego z zaprzeczaniem istnienia jakichkolwiek pozytywnych osiągnięć Polski Ludowej, które - jak to jednoznacznie wynika z wykładu prelegenta - są znaczące.

30 marca 2008 r. w Auli Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się konferencja „TARCZA ANTYRAKIETOWA - STANOWISKO POLSKIEJ I EUROPEJSKIEJ LEWICY zorganizowana przez organizację "Młodzi Socjaliści" z udziałem m. in. naszego klubu.

18 lutego 2008 r. w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Warszawie JAN GUZ wygłosił wykład pt. ZWIĄZKI ZAWODOWE - TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ i odpowiadał na pytania słuchaczy.

14 stycznia 2008 r. w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku poseł RYSZARD KALISZ wygłosił połączony z dyskusją wykład pt. KONSTYTUCYJNA KONCEPCJA PAŃSTWA A POLITYKA. Spotkanie sfinansowała fundacja im. R. Luxemburg.

17 grudnia 2007 . w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku dr RUSŁAN JESIN konsul generalny Republiki Białorusi w Gdańsku miał połączony z dyskusją wykład pt. KIERUNKI ROZWOJU GOSPODARCZEGO I KULTURALNEGO BIAŁORUSI ORAZ PERSPEKTYWY WSPÓŁPRACY Z POLSKĄ I UNIĄ EUROPEJSKĄ

19 listopada 2007 r. w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, mieliśmy spotkanie poświęcone tematowi: CO DALEJ LEWICO? Refleksje po wyborach parlamentarnych. Dyskusja nastąpiła po wstępnych wypowiedziach, które wygłosili:
KRZYSZTOF PILAWSKI; dziennikarz i publicysta lewicowy z Warszawy,
JAROSŁAW SZCZUKOWSKI; przewodniczący Pomorskiej Rady Wojewódzkiej SLD,
GRZEGORZ ILNICKI; sekretarz krajowy Młodych Socjalistów.

18 października 2007 r. o godz. 17.00 w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Fiszera 14 mieliśmy spotkanie z kandydującymi z listy LiD: FRANCISZKIEM POTULSKIM i JAROSŁAWEM SZCZUKOWSKIM. Pan Potulski omówił sytuację szkolnictwa pozostałą po rządach PiS oraz przedstawił swoją dotychczasową działalność polityczną i społeczną dokładniej opisaną na nieaktualnej od 2009 roku własnej stronie internetowej. Pan Szczukowski objaśnił sytuację polityczną przed wyborami. W dalszym ciągu odbyła się dyskusja. Dodatkowo uczestnicy mieli możność nabycia książki pt. "W kręgu spraw morza" z dedykacją obecnej na sali autorki pani Stanisławy Górnikiewicz-Kurowskiej.

17 października 2007 roku w auli Akademii Morskiej w Gdyni, posłanka IZABELA JARUGA-NOWACKA wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego SLD, p.o. prezes naszego Klubu, b. wicepremier, wygłosiła wykład pt. "JAKIEJ CHCEMY POLSKI?" Po wykładzie miała miejsce dyskusja. Zarazem odbyła się prezentacja kandydatów do sejmu i senatu.

Na spotkaniu 22 września 2007 roku w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, dziennikarz, poseł PIOTR GADZINOWSKI poprowadził dyskusję na temat LEWICA PRZED WYBORAMI I PO WYBORACH.

Na spotkaniu 27 czerwca 2007 roku w auli Wydziału Prawa i Administracji UG w Gdańsku-Oliwie, ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI b. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wygłosił wykład pt. UNIA EUROPEJSKA - POLSKA - PARTNERZY WSCHODNI (dyskusje p. 4).

2007-06-04 w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, ul. Mariacka 25/26. JAROSŁAW SZCZUKOWSKI przewodniczący Pomorskiej Rady Wojewódzkiej SLD przedstawił na spotkaniu dyskusyjnym "KIERUNKI DZIAŁANIA SOJUSZU LEWICY DEMOKRATYCZNEJ W WOJ. POMORSKIM".

7 maja 2007 r. odbyło się XIV WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KLUBU w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, ul. Mariacka 25/26. Gościem honorowym XIV Walnego Zgromadzenia był prof. dr hab. PAWEŁ BOŻYK ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, który wygłosił wykład pt. "Czy polska lewica powinna mieć własny program?"

2 kwietnia 2007 roku godzina 16.30 w siedzibie Federacji Związku Zawodowego Marynarzy i Rybaków w Gdyni, ul. Węglowa 11 - sesja popularno-naukowa nt. "Socjaldemokratyczna alternatywa dla współczesnej Polski: polityka zagraniczna, gospodarcza i społeczna". Referaty wprowadzające do dyskusji wygłosili:
Polityka zagraniczna - prof. dr hab. Wojciech Lamentowicz, WSMSGiP
Polityka gospodarcza - prof. dr hab. Paweł Bożyk, SGH
Polityka społeczna - prof. dr hab. Joanna Senyszyn, UG
Współorganizator: Koło Federacji Młodych Socjaldemokratów w Gdyni.

23 marca 2007 roku o godz. 16.00 w Domu Nauczyciela w Gdańsku-Wrzeszczu, ul. Uphagena 28. ADRIAN ZANDBERG sekretarz krajowy Młodych Socjalistów, działacz antywojenny wygłosił wykład pt. CZY POTRZEBNA NAM JEST TARCZA ANTYRAKIETOWA I BAZY AMERYKAŃSKIE W POLSCE?

5 marca 2007 r. o godz.16.00 w Teatrze "MINIATURA" zorganizowano wspólne spotkanie dyskusyjne Klubu Współczesnej Myśli Politycznej i Pomorskiej Rady Wojewódzkiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej nt. PROJEKT KOSTYTUCJI PROGRAMOWEJ SLD pt. POLSKA DEMOKRATYCZNA I SOCJALNA.
Wprowadzenie do dyskusji wygłosili:
prof. TADEUSZ IWIŃSKI - poseł na Sejm RP,
inż. KRZYSZTOF ANDRUSZKIEWICZ - przewodniczący Rady Miejskiej SLD w Gdańsku.

26 lutego 2007 r. o godz. 16.00 w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Fiszera 14 zorganizowano dyskusję nt. LEWICA MIĘDZY WYBORAMI (ocena kondycji lewicy w świetle wyników wyborów samorządowych i wnioski na okres przygotowań do wyborów parlamentarnych). Wprowadzenie do dyskusji wygłosili: LESZEK LACHOWIECKI - redaktor naczelny "Forum Klubowego" i KRZYSZTOF PILAWSKI - dziennikarz lewicowy.

8 lutego 2007 r. o godz. 16.30 w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Fiszera 14 - spotkanie z ANDRZEJEM ZIEMSKIM (działacz PPS, prezes stowarzyszenia Ruch Społeczny "Praca-Pokój-Sprawiedliwość"), który wygłosił wykład pt. CZY JEST SZANSA NA JEDNOŚĆ LEWICY?

8 stycznia 2007 roku o godz. 16.30 w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych PAN ul. Fiszera 14 w Gdańsku - Wrzeszczu - spotkanie z sekretarzem generalnym SLD Grzegorzem Napieralskim nt. "Lewica na polskiej scenie politycznej".

8 listopada 2006 r. o godz. 16.00 w Domu Technika "NOT" w Gdańsku przy ul. Rajskiej 6 - spotkanie na temat "Pozycja lewicy po wyborach samorządowych". Referat inicjujący dyskusję wygłosił Andrzej Rozenek zastępca redaktora naczelnego tygodnika NIE.Redakcja nie ma informacji o zebraniach w czasie między wskazanymi terminami13 III 2006 roku o godz. 16.00 w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych w Gdańsku - Wrzeszczu ul. Fiszera 14 spotkanie Klubu Współczesnej Myśli Politycznej z Leszkiem Lachowieckim redaktorem naczelnym Forum Klubowego nt. Czy współczesna lewica jest formacjotwórcza?

27 II 2006 roku o godz. 16 w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN we Wrzeszczu ul. Fiszera 14 - spotkanie z W. Klimczakiem na temat "Społeczeństwo obywatelskie w domu europejskim".

30 I 2006 r. o godz. 16.00 na w auli Wydziału Filologiczno-Historycznego UG w Gdańsku-Oliwie ul. Wita Stwosza 55 mieliśmy spotkanie dyskusyjne z przedstawicielami różnych ugrupowań lewicy, pt. "Lewica razem w wyborach samorządowych".

7 grudnia 2005 roku o godz. 16.00 w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku - Wrzeszczu, ul. Fiszera 14 minister Jan Turski, Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wygłosił wykład na temat polityki rządu wobec kombatantów.

16 listopada 2005 r. o godz. 16.00 w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku - spotkanie z redaktorem naczelnym "Trybuny", Wiesławem S. Dębskim, który wygłosił połączony z dyskusją wykład "Quo vadis lewico?".

11 października 2005 roku o godz. 16.30 w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku Wrzeszczu, ul. Fiszera 14 prof. Dr hab. Jerzy Wiatr b. minister edukacji narodowej wygłosił wykład "Lewica po wyborach".

6 września 2005 r. o godz. 17.oo w Uniwersytecie Gdańskim, aula 039 Wydziału Filologiczno-Historycznego, Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 55 - spotkanie z przewodniczącym Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Wojciechem Olejniczakiem, który wygłosił wykład pt. ZASADY PROGRAMOWE LEWICY. W trakcie spotkania odbyła się prezentacja kandydatów na posłów i senatorów.

25 VII 2005 r. o godz. 16.30 do Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku - Wrzeszczu ul. Fiszera 14 - minister MGiP, Przewodniczącą RW SLD Małgorzata Ostrowska wygłosiła wykład pt. "Sytuacja przemysłu stoczniowego. Cele i zadania korporacji stoczniowej."

18 VI 2005 r. o godz. 14 w Auli Akademii Morskiej w Gdyni ul. Morska 83 - spotkanie z wicepremier Izabellą Jaruga-Nowacką na temat "Szanse wyborcze lewicy".

6.VI 2005 prof. Maria Szyszkowska, senator RP, zorganizowała (z udziałem Klubu Współczesnej Myśli Politycznej) w Sopocie w Klubie Atelier ul. Mamuszki 2 konferencję pt. "Znaczenie literatury pięknej dla kształtowania społeczeństwa obywatelskiego".

23 maja 2005 r. o godz. 15 - Walne Zgromadzenie Członków Klubu WMP w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych PAN we Wrzeszczu.

9 maja 2005 roku o godz. 17.00 w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, ul. Fiszera 14 - spotkanie z okazji 60 rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie. Referat pt. "Wkład żołnierza polskiego w zwycięstwo nad faszyzmem hitlerowskim" wygłosił pułkownik Gabriel Zmarzliński.

2005-04-22 - spotkanie z red. Pilawskim ["Trybuna"]

24 stycznia 2005 r. o godz. 17 na UG w auli Wydziału Filologiczno - Historycznego Oliwie ul. Wita Stwosza 55 - spotkanie z Premierem prof. Markiem Belką. Temat: "Jak wykorzystać szanse członkostwa Polski w Unii Europejskiej?"

Przejście do poprzednich spotkań