Klub Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku
Strona główna O nas Dyskusje Co piszą inni Poza klubem Kontakt


KRONIKA SPOTKAŃ KLUBOWYCH Z LAT 2013 - 2019
w Trójmieście Gdańsk-Sopot-Gdynia

Przejście do:
Poza Trójmiastem
2020
2009-12
2005-8
2002-4
2000-1
1999


16 grudnia 2019 roku, w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku-Wrzeszczu prof. Jerzy Siemianowicz (zdjęcie obok) wygłosił wykład na temat: „DYLEMATY POLSKIEJ NAUKI Z OKRESU: PRL, III RP I PROCESU TRANSFORMACJI”. Z wykształcenia ekonomista, dr hab. nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki, nadal pracujący emeryt, analityk ekonomiczny, badacz polskiej transformacji społeczno - ekonomicznej. W dorobku pisanym z tego zakresu posiada 19 prac zwartych (książki), z czego w 13-stu jest jedynym autorem. Ponadto autor ponad 50 artykułów, recenzji, referatów na zjazdach i konferencjach, które publikowane są w języku polskim, angielskim, rosyjskim i słowackim. Działacz społeczny, a w latach 1964 – 1970 Kierownik Wydziału Nauki KW PZPR Katowice.

25 listopada 2019 roku, w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku- Wrzeszczu połączony z dyskusją wykład n. t. „CZY BAŁTYK UMIERA? Ocena rodzajów obecnych i przyszłych zagrożeń na polskich obszarach morskich. Rozwój przemysłowego wykorzystania obszarów morskich" wygłosił dr inż. BENEDYKT HAC kierownik Zakładu Oceanografii Operacyjnej Instytutu Morskiego w Gdańsku (obecnie Instytutu Morskiego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni)  i pływającego laboratorium R/V IMOR, absolwent Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej, związany z morzem od 37 lat, hydrograf międzynarodowej klasy A, od 1982 do 2000 roku zatrudniony na okręcie hydrograficznym ORP „Heweliusz”, w tym przez 10 lat dowodząc tym okrętem, od 2000 roku rezerwista  w stopniu komandora porucznika, obecnie kapitan statków badawczych „Doktor Lubecki” i „Imor”.

5 październik 2019 r. w Domu Nauczyciela (Hotel Logos) w Gdańsku - Wrzeszczu przy ul. Uphagena 28 odbyło się uroczyste spotkanie dla uczczenia jubileuszu pani prof. dr hab. nauk medycznych Barbary Krupa-Wojciechowskiej. Spotkanie zorganizowały Stowarzyszenie "Pokolenia Wybrzeża Gdańskiego" i Fundacja im. Róży Luksemburg. W jubileuszu uczestniczyli także członkinie i członkowie naszego Klubu Współczesnej Myśli Politycznej, którego pani profesor jest zasłużoną działaczką uhonorowaną statuetką "Pomorska Busola Lewicy"

17 czerwca 2019 roku prof. dr hab. BOGDAN GÓRALCZYK na spotkaniu naszego klubu wygłosił połączony z dyskusją wykład na temat: "CZY CHINY ZMIENIĄ ŚWIATOWY ŁAD?" Profesor jest politologiem, sinologiem, dyplomatą i publicystą, dyrektorem Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, byłym ambasadorem RP w Tajlandii. Specjalizuje się we współczesnych stosunkach międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli Chin. Zajmuje się także globalizacją, transformacją pokomunistyczną i problematyką węgierską. Profesor wizytujący na wielu uniwersytetach, w tym na terenie Chin i Indii. Od 2012 zaangażowany w wieloletni projekt nt. badań sinologicznych na globie, prowadzony przez National Taiwan University a od 2015 także Chińską Akademię Nauk Społecznych w Pekinie. W latach 2010–2012 był redaktorem naczelnym rocznika naukowego "Azja-Pacyfik", a od 2016 "Yearbook of Polish European Studies".

27 maja 2019 roku, w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Marynistyki Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW w Gdyni prof. dr hab. ANDRZEJ  DRZEWIECKI wygłosił połączony z dyskusją wykład na temat: "SPOŁECZNE I POLITYCZNE REPERKUSJE ZAMACHU MAJOWEGO W 1926 ROKU".

16 maja 2019 r. w sali audytoryjnej Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych  NOT, Gdańsk, odbył się z udziałem naszego klubu oraz Pomorskiej Fundacji Edukacyjnej połączony z dyskusją wykład, który wygłosił prof. Longin Pastusiak zapoznając słuchaczy z treścią swojej nowowydanej książki "Pierwszy taki prezydent Stanów Zjednoczonych". Tytuł dotyczy osoby Donalda Trumpa, czterdziestego piątego prezydenta USA, objaśnienia jakim jest naprawdę budzący liczne kontrowersje aktualny przywódca najpotężniejszego państwa. Obecni na wykładzie mieli możność nabycia książki z podpisem Autora.

15 kwietnia 2019 r. w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku mieliśmy kolejne spotkanie klubowe. Gościem naszym był dr Holger Politt dyrektor Polskiego Przedstawicielstwa Fundacji im. Róży Luksemburg w Warszawie, niemieckiej organizacji zajmującej się edukacją obywatelską w wielu krajach świata, od 2003 r. również w Polsce. Nasz Gość zaprezentował temat: " RÓZA LUKSEMBURG – OBYWATELKA ŚWIATA”. Po wykładzie Prelegent odpowiadał na pytania, co zainicjowało ogólną dyskusję.

2019-04-10 o godzinie 13:00 rozpocznie się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej Izabelę Jaruga-Nowacką, zmarłą tragicznie 2010-04-10 wybitną działaczkę lewicową, autorkę wspomnień i refleksji, specjalnie zasłużoną dla naszego klubu, którego była członkinią uhonorowaną w tytule nagrody klubowej. Tablica zostanie wmurowana w Gdyni przy rondzie imienia pani Izy.

25 marca (poniedziałek) 2019 roku w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk przy Politechnice Gdańskiej odbyła się organizowana przez nasz Klub WMP debata zatytułowana "Okrągły Stół - refleksje po 30 latach".  Udział wzięły nast. osoby:
1. prof. Wojciech Lamentowicz - prawny doradca N.Z.Z. "Solidarność", uczestnik prac Stolika Politycznego Okrągłego Stołu w okresie od 6.02.1989- do 5.04.1989 roku;
2. kpt. ż. w. Jerzy Uziębło - członek Rady Państwa, wiceprzewodniczący OPZZ, uczestnik Zespołu Reform Politycznych Okrągłego Stołu, uczestnik  Zespołu Redagującego Końcowe Dokumenty Okrągłego Stołu; równocześnie uczestnik spotkań w Magdalence;
Moderator debaty - mec. Jacek Gibała, założyciel OPZZ;
oraz zaproszeni Goście pełniący w czasie omawianych wydarzeń wymienione funkcje:
prof. Barbara Krupa Wojciechowska - Rektor Akademii Medycznej;
Ewa Serocka - dyrektor Przedsiębiorstwa "Cezas", lektor Komitetu Wojewódzkiego PZPR; 
Mieczysław Chabowski - członek Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku;
  W debacie omawiano rys historyczny, znaczenie Okrągłego Stołu w 30 rocznicę zakończenia obrad  przez jego Uczestników, zyski i straty dla Polski z perspektywy dnia dzisiejszego, oraz przeszłość dla przyszłości jako widziana przez historyków pozycja Polski w Europie.

9 marca 2019 r. zmarł prof. Rajmund Rybiński szczególnie zasłużony członek i długoletni wiceprezes naszego klubu, pierwszy laureat Pomorskiej Busoli Lewicy. Zdjęcie przedstawia profesora Rybińskiego w trakcie przewodniczenia zebraniu klubowemu.

11 marca 2019 r. w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku połączony z dyskusją wykład n. t. "FORMY DYSKRYMINACJI W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ” wygłosiła pani komandor Bożena Szubińska z zawodu farmaceutka. Była żołnierzem zawodowym Wojska Polskiego (1989-2015), zakończyła służbę w stopniu komandora. Ukończyła studia medyczne w specjalnościach: apteczna i organizacja zaopatrzenia medycznego wojsk oraz podyplomowe studia AON w zakresie bezpieczeństwa narodowego (zarządzanie kryzysowe), absolwentka Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych, polska delegatka w Komitecie ds. Kobiet w SZ NATO ( 1999-2008) oraz w Komitecie NATO ds. Równości Płci (2009-204). Działaczka na rzecz implementacji UNSCR 1325 (j. ang.) w Polsce; założycielka Rady ds. Kobiet w SZ RP i jej przewodnicząca (1999-2015), Założycielka i przewodnicząca Zespołu opiniodawczo-doradczego przy Pełnomocniku Rządu ds. Równego Traktowania „Kobiety w służbach mundurowych”(2014-2015)

W dniu 21 lutego 2019 r. w wieku 90 lat zmarł Józef Łacmański, wybitny działacz społeczny, samorządowy, wychowawca młodzieży, propagator pomorskiego sportu, wieloletni członek Zarządu Klubu Współczesnej Myśli Politycznej oraz członek Stowarzyszenia Pokolenia Wybrzeża Gdańskiego. Pogrzeb odbył się we wtorek 26 lutego 2019 r. na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie.
Zdjęcie obok pokazuje przemawiającego do mikrofonu pana Józefa, gdy przy stole prezydialnym stoi przewodniczący spotkaniu prezes klubu prof. Wojciech Lamentowicz obok zaproszonego wówczas na prelekcję Rafała Ożarowskiego

18 lutego 2019 r. w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, Gdańsk-Wrzeszcz połączony z dyskusją wykład n. t. "PŁASZCZYZNY KONFLIKTÓW CYWILIZACJI ZACHODNIEJ Z ISLAMSKĄ” wygłosił dr Janusz Mrowiec Ambasador tytularny, doktor nauk humanistycznych specjalność stosunki międzynarodowe, przedstawiciel Polski na wielu międzynarodowych konferencjach m. in. Zgromadzeniu Szefów Państw i Rządów OJA, Radzie Ligi Państw Arabskich, Szczytach OCI i CEDEAO. Były Ambasador RP w Senegalu, Mali, Gwinei, Gambii i Algierze. Za rozwój stosunków polsko-senegalskich odznaczony Grand-Officier de l Ordre Nation du Lion Długoletni wykładowca SGPiS (obecnie SGH). Aktualnie wykładowca Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Autor licznych opracowań na temat polityki zagranicznej RP, Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, świata arabskiego i terroryzmu.

2018-12-10 w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku mieliśmy spotkanie, na którym profesor Grzegorz Piwnicki wygłosił połączony z dyskusją wykład na temat: "Mity polityczne w najnowszej historii Polski w latach 1918 - 2018".
Prof. dr hab. Grzegorz Piwnicki jest specjalistą nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Obecnie pracuje jako Kierownik Zakładu Instytutu Politologii, Zakładu Europeistyki i Nauki o Cywilizacji - Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Od kilkunastu lat bada problemy związane z losami Polaków wojskowych i zesłańców na Kaukaz w XIX i na początku XX wieku. Współpracował w tej dziedzinie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, gdzie uczestniczył w konferencjach naukowych o losach Polaków w XIX wieku na terenach Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu. Inne jego zainteresowania badawcze oscylują wokół problemów polskiej kultury politycznej od średniowiecza do czasów współczesnych, historii i tradycji Polskiej Marynarki Wojennej w przeszłości i teraźniejszości. Bada również problemy związane z historią i współczesnością cywilizacji. Jest autorem ponad 110 prac naukowych, w tym 10 książek.

2018-11-19 w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Fiszera 14 (obok Politechniki Gdańskiej) mieliśmy spotkanie dyskusyjne, na którym kaszubski pisarz Franciszek Szczęsny omówił temat: z cyklu: 100. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę pt.: "KASZUBÓW DROGI DO WOLNOŚCI”. Uczestnicy spotkania mieli możność nabycia książek autorstwa naszego Gościa, który zakupione egzemplarze podpisywał.

2018-10-15 w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku mieliśmy połączony z dyskusją wykład Generała BOGDANA POKROWSKIEGO, Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. Generała Zygmunta Berlinga, n. t. "Ewolucja poglądów na temat przebiegu i znaczenia bitwy pod Lenino w miarę upływu czasu".

2018-09-29, w Domu Nauczyciela (Hotel Logos) Gdańsk-Wrzeszcz ul. Uphagena 28 staraniem naszego Klubu WMP oraz Stowarzyszenia Pokolenia Wybrzeża Gdańskiego i przy wsparciu finansowym Fundacji im. Róży Luksemburg odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 25-lecia Klubu WMP i 30-lecia Stowarzyszenia Pokolenia. Gościem Honorowym spotkania był Prof. Rajmund Rybiński wybitny działacz polskiej lewicy, oddany i ceniony wykładowca akademicki, kształcący przez ponad 30 lat swojej pracy naukowo-dydaktycznej liczne roczniki polskich ekonomistów w ramach Wyższej Szkoły Ekonomicznej, a następnie Uniwersytetu Gdańskiego, dyplomując 458 magistrów ekonomii, honorowy członek POKOLEŃ, jako były wieloletni działacz ZMP, a nadto współzałożyciel Klubu Współczesnej Myśli Politycznej, pełniący przez 25 lat obowiązki jego Wiceprezesa. I właśnie większą część prawie trzygodzinnego spotkania przeznaczyliśmy na to, by uhonorować w gronie przyjaciół Dostojny Jubileusz Jego 90-tych Urodzin.

2018-06-11 w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku-Wrzeszczu połączony z dyskusją wykład n. t. "Uwarunkowania i perspektywy rozwoju polskiej gospodarki", wygłosił prof. dr hab. GRZEGORZ W. KOŁODKO. Zapowiedziana przeze mnie relacja spotkania nie została opracowana, za co przepraszam.

2018-02-26 o godzinie 17:00, w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Fiszera 14 (obok Politechniki Gdańskiej) odbył się połączony z dyskusją wykład "Okrągły Stół - Geneza i znaczenie", który wygłosi kapitan żeglugi wielkiej, polityk i działacz gospodarczy Jerzy Uziębło.

20 stycznia 2018 r. w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, mieliśmy spotkanie klubowe przeznaczone na omówienie przygotowanego przez prof. Rybińskiego referatu "Gospodarka Trzeciej Rzeczypospolitej Polski na tle gospodarki Polski Ludowej, ze szczególnym uwzględnieniem dekady lat siedemdziesiątych XX wieku"..

23 października 2017 r. w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, Gdańsk-Wrzeszcz, mieliśmy spotkanie klubowe w trakcie którego pan Wincenty Elsner V-ce Przewodniczący Zarządu Krajowego SLD, były parlamentarzysta wygłosił wykład pt.: „Gdzie jest polska lewica?". Po wykładzie odbyła się dyskusja.

25 września 2017 r. (poniedziałek) w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku odbyło się spotkanie klubowe w trakcie którego Pan Bogusław Gorski Przewodniczący Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej (od 16 stycznia 2016 roku) wygłosił połączony z dyskusją wykład pt.: „Co dalej z polską lewicą? Refleksje Socjalisty".
1. 125 lat PPS.
2. Porozumienie Lewicy,
3. Rada Dialogu i Porozumienia.

26 czerwca 2017 r. w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, mieliśmy spotkanie klubowe w trakcie którego prof. dr hab. Longin Pastusiak honorowy Prezes Klubu WMP, polityk, historyk i politolog, wybitny amerykanista, działacz PZPR, SdRP i SLD. W latach 1991–2001 poseł na Sejm I, II i III kadencji, w latach 2001–2005 senator i marszałek Senatu RP V kadencji, skomentował politykę zagraniczną aktualnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa oraz jego nieprzewidywalność na arenie międzynarodowej. Po wykładzie profesor podpisywał swoje najnowsze książki, oraz odpowiadał na pytania dotyczące spraw przedstawiony6ch przez niego w wykładzie.

5 czerwca 2017 r. w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, mieliśmy spotkanie, w którym wziął udział prof. dr hab. Bogusław Liberadzki profesor nauk ekonomicznych, od 2004 deputowany do Parlamentu Europejskiego V, VI, VII i VIII kadencji - od 17 stycznia 2017 Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, były minister transportu i gospodarki morskiej, poseł na Sejm III i IV kadencji, od 2012 wiceprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Nasz Gość objaśniał swoją rolę w Europarlamencie oraz wygłosił wykład pt.: „Rola Socjaldemokracji w Strukturach Europejskich”. Po wykładzie odpowiadał na pytania i odbyła się dyskusja.

18 maja 2017 r. w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, odbyło się spotkanie klubowe w trakcie którego został wyświetlony film wyprodukowany przez Słowacki IPN (Ustav Pamati Naroda) pt. „Ogień”, o Józefie Kurasiu, legendarnym partyzancie Podhala. Drugim punktem programu spotkania był nawiązujący tematycznie do przedstawionego filmu wykład prof. Jerzego Przybylskiego p. t. „Podziemie zbrojne w Polsce w latach 1944 - 48. Geneza i historyczne refleksje”,. Po wykładzie odbyła się dyskusja.

We środę 26 kwietnia 2017 r. w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku odbyło się spotkanie klubowe, w trakcie którego wykład p. t „Perspektywy Rozwoju Myśli Socjalistycznej w Kręgach Polskiej Lewicy”, który wygłosił pan Andrzej Ziemski, dziennikarz, publicysta, wykładowca akademicki, polityk, absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej (1972), działacz ruchu młodzieżowego i studenckiego, Redaktor Naczelny „Przeglądu Socjalistycznego”, wieloletni sekretarz generalny Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, od 1993 roku członek Polskiej Partii Socjalistycznej, w latach 2003 – 2005 przewodniczący Rady Naczelnej PPS. Po wykładzie odbyła się dyskusja.

23 stycznia 2017 r. w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, Pan Jarosław Wocial autor i propagator idei Gwarantowanego Minimum Życiowego, rodzaju Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego, założyciel Stowarzyszenia "Polska Sieć Dochodu Podstawowego" wygłosił wykład pt. „Gwarantowane Minimum Życiowe jako rodzaj Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego”. Po wykładzie odbyła się dyskusja.

XXIII WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KLUBU odbyło się 2016-11-28 w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku w następującym porządku dziennym:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Powołanie protokolantów.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Zmiany w statucie Klubu WMP.
6. Dyskusja nad propozycjami zmian.
7. Podjęcie uchwał.
8. Zamknięcie obrad.
Bezpośrednio po zakończeniu obrad Kmdr Bożena Szubińska, emerytowana
oficer wojska polskiego, absolwentka Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych, polska delegatka w Komitecie ds. Kobiet w SZ NATO ( 1999-2008) oraz w Komitecie NATO ds. Równości Płci (2009-204), działaczka na rzecz implementacji UNSCR 1325 w Polsce; założycielka Rady ds. Kobiet w SZ RP i jej przewodnicząca (1999-2015), Założycielka i przewodnicząca Zespołu opiniodawczo-doradczego przy Pełnomocniku Rządu ds. Równego Traktowania „Kobiety w służbach mundurowych”(2014-2015), wygłosi wykład pt. „Równość Obywatelska w Zakresie Bezpieczeństwa i Obronności Państwa”. Po wykładzie obecni na sali mieli możność zadawania pytań prowadzących do dyskusji.

6 czerwca 2016 r. w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, dr hab. Tadeusz Iwiński polityk, politolog, nauczyciel akademicki i działacz partyjny SLD, poliglota, poseł na Sejm I, II, III, IV, V, VI i VII kadencji wygłosił połączony z dyskusją wykład pt. „Polityka Międzynarodowa”.

16 maja 2016 r. w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, prof. dr hab. Paweł Bożyk dyrektor Centrum Studiów Wschodnich w Warszawie, b. doradca Edwarda Gierka, członek Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, członek Senatu Uniwersytetu Stanów Zjednoczonych w Tokio, autor około 760 publikacji naukowych wygłosił połączony z dyskusją wykład pt. „Reindustrializacja” oraz „TTiP - Transatlantik Trade an Investment Partnership, czyli umowa o wolnym handlu i inwestycjach pomiędzy Unią Europejskiej i USA”.

18 kwietnia 2016 r. prof. Joanna Senyszyn profesor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki, ekonomistka i polityk, publicystka, autorka i współautorka ponad 200 publikacji z zakresu marketingu, poziomu życia i konsumpcji, w latach 2001–2009 posłanka na Sejm IV, V i VI kadencji, od 2009 do 2014 posłanka do Parlamentu Europejskiego, wygłosiła w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku połączony z dyskusją wykład pt. "Obietnice wyborcze PIS-u a rzeczywistość". Wykład ten był zapowiedziany na dzień 21 marca 2016 r., jednak, ponieważ pani prof. w tym terminie uczestniczyła w nagraniu telewizyjnym, termin spotkania został przełożony.

Połączony z dyskusją wykład pt. Aktualna polityka zagraniczna Polski w stosunkach ze wschodnimi sąsiadami wygłosił w Gdańsku dwukrotnie STANISŁAW CIOSEK, b. ambasador RP w Moskwie, autor książki „Wspomnienia (niekoniecznie) dyplomatyczne”, którą Autor podpisywał po każdym z obydwu spotkań: - 17 marca w Sali Rady Wydziału Uniwersytetu Gdańskiego ul. Wita Stwosza 1/43 i - 18 marca w Domu Kultury na gdańskiej Morenie ul. Nałkowskiej 3 budynek 55 sala 145.

15 lutego 2016 r. w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku odbyło się spotkanie klubowe z udziałem dr hab. prof. Ryszarda Szarfenberga z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, kierownika Pracowni Pomocy i Integracji Społecznej, w latach 2002-2004 eksperta zespołu przygotowującego Narodową Strategię Integracji Społecznej, od 2010 roku Przewodniczącego Rady Wykonawczej Polskiego Komitetu European Anti-Poverty Network, Członka Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, koordynatora merytorycznego z ramienia IPS projektu naukowego finansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. „Społeczna Agencja Najmu jako instrument polityki mieszkaniowej w Polsce". Nasz Gość wygłosił wykład pt. „Minimalny dochód gwarantowany – idea bezwarunkowego dochodu minimalnego.” Po wykładzie odbyła się dyskusja.

2016-01-26 GDYŃSKI ODDZIAŁ KLUBU WMP przygotował wykład prof. dr hab. GRZEGORZA PIWNICKIEGO pt. „KIERUNKI MODERNIZACJI POLSKI PO 1989 ROKU" w Gdyni, w sali konferencyjnej przy ul. 10 Lutego 7. Po wykładzie przewidziano dyskusję prowadzoną przez Przewodniczącego Stowarzyszenia „Pokolenia Wybrzeża Gdańskiego” pana Andrzeja Różańskiego, Posła na Sejm RP IV Kadencji.

XXII WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KLUBU poprzedzone wykładem red. Piotra Gadzinowskiego, dziennikarza i publicysty, działacza politycznego, posła na Sejm III, IV i V kadencji, członka SLD, odbyło się 2016-01-18 w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku w następującym porządku dziennym:
I. (początek godz. 16.30) Wykład red. Piotra Gadzinowskiego pt. „Nowy Szlak Jedwabny: most współpracy czy pętla zależności?”.
II. (początek: godz. 18.00 w pierwszym terminie. lub 18.15 w drugim terminie) Obrady walnego zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Powołanie protokolantów.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Zmiany w statucie Klubu WMP.
6. Dyskusja nad propozycjami zmian.
7. Podjęcie uchwał.
8. Zamknięcie obrad.
Uchwalono powołanie komisji, która do miesiąca maja b. r. opracuje projekt zmian w statucie i przedstawi go do zatwierdzenia na zebraniu klubu.

7 grudnia 2015 r. w auli Instytutu Maszyn Przepływowych PAN ul. Fiszera 14 Gdańsk-Wrzeszcz mec. ZBIGNIEW JAŚ Wiceprezes Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej, Członek Prezydium KIGM wygłosił dla członków i sympatyków klubu połączony z dyskusją wykład pt. GOSPODARKA MORSKA: PERSPEKTYWY I ZAGROŻENIA DLA POMORZA.

30 września 2015 r. w restauracji „Gdańska” w śródmieściu Gdańska, ul. Świętego Ducha 16 STANISŁAW CIOSEK b. ambasador RP w Moskwie wygłosił wykład pt. AKTUALNA POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI W STOSUNKACH Z ROSJĄ I UKRAINĄ. Po wykładzie przewidziane są pytania, odpowiedzi i dyskusja.

XXI WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KLUBU poprzedzone wykładem prof. Pawła Bożyka, dyrektora Centrum Studiów Wschodnich w Warszawie, b. doradcy Edwarda Gierka, autora wielu ważkich publikacji, odbyło się 2015-09-28 w restauracji „Gdańska” przy ul. Świętego Ducha 16 w następującym porządku dziennym:
I. Wykład prof. Pawła Bożyka pt. „Apokalipsa według Pawła”. Profesor omawiał wybrane zagadnienia, które przedstawił w swojej nowej książce zatytułowanej j. w.
II. Obrady walnego zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Powołanie protokolantów.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Powołanie komisji: a) mandatowej, b) uchwał i wniosków.
6. Sprawozdanie z działalności klubu między XX a XXI walnym zgromadzeniem.
7. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
8. Dyskusja nad punktami 6 i 7.
9. Wybory: a) prezesa, b) zarządu, c) komisji rewizyjnej.
10. Podjęcie uchwał.
11. Ukonstytuowanie się zarządu i komisji rewizyjnej.
12. Zamknięcie obrad.

1 czerwca 2015 r. w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, mieliśmy zebranie klubu. Gościem był prof. zw. dr hab. JERZY JASKIERNIA dyrektor Instytutu Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, b. minister sprawiedliwości i prokurator generalny RP, b. poseł i przewodniczący Klubu Parlamentarnego SLD, b. członek Rady Europy i I wiceprzewodniczący Komisji Zagadnień Prawnych i Praw Człowieka. Nasz Gość wygłosił wykład pt. CZY KONSTYTUCJA RP WYMAGA ZMIAN, A JEŚLI TAK, TO JAKICH? Po wykładzie obyła się dyskusja.

Gdyński Oddział naszego Klubu Współczesnej Myśli Politycznej 20 maja 2015 r. zorganizował spotkanie w Biurze Posła Leszka Milera w Gdyni ul. 10 Lutego 7, gdzie prof. dr hab. JERZY PRZYBYLSKI wygłosił połączony z dyskusją wykład pt.: „HISTORYCZNE ZWROTY W POLITYCE PRL – ROK 1956 i 1968”.

4 maja 2015 r. w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku prof. dr hab. LONGIN PASTUSIAK wybitny amerykanista, honorowy prezes naszego klubu, b. marszałek Senatu RP wygłosił wykład pt. SUKCESY I PORAŻKI PREZYDENTA USA BARACKA OBAMY W POLITYCE ZAGRANICZNEJ.

1 grudnia 2014 r. w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku prof. RAFAŁ OŻAROWSKI, wicedyrektor Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego wygłosił wykład pt. KRYZYS DEMOKRACJI LIBERALNEJ: PRZYCZYNY I KONSEKWENCJE. W trakcie spotkania, pani prof. Barbara Krupa-Wojciechowska i pan Józef Łacmański otrzymali od Klubu WMP statuetki - Busole Lewicy im. Izabeli Jarugi-Nowackiej jako wyraz uznania ich działalności społecznej i edukacyjnej Na zdjęciu moment wręczania statuetki panu Józefowi przez przewodniczącego klubowi profesora Lamentowicza w obecności siedzącej pani profesor.

Prof. LONGIN PASTUSIAK, wybitny politolog-amerykanista, honorowy prezes naszego klubu, b. marszałek Senatu RP wygłosił prelekcję kolejno:
6 listopada 2014 r. (czwartek) o godz. 11.00 w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku-Wrzeszczu, ul. Miszewskiego 12/13;
tego samego dnia o godz. 14.00 w budynku Międzynarodowych Targów Gdańskich w Gdańsku, ul. Żaglowa 11;
i o godz. 17.00 w Spółdzielni Mieszkaniowej Młyniec w Gdańsku, ul. Pilotów 3 (Dom Kultury);
a 7 listopada 2014 r. (piątek) o godz.14.00 w Hotelu "Pekin" we Władysławowie.
W rozesłanych zaproszeniach zapowiedziano temat prelekcji "SYTUACJA POLITYCZNA NA ŚWIECIE", jednak np. wykład, który miał miejsce w auli WSTiH dotyczył wyłącznie znaczenia i tła historycznego wyborów, które odbyły się kilka dni wcześniej (4 bm.) w USA, oraz przyczyn (głównie natury historycznej) silnej sympatii odczuwanej przez ogół naszych rodaków do USA. Sympatia ta, jak podkreślił prelegent znajduje swój wyraz w polityce zagranicznej, co z kolei jest powodem krytyki państw europejskich, w których spopularyzowało się określenie Polski jako unijnego "konia trojańskiego USA".

2014-10-14 w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku-Wrzeszczu odbyło się spotkanie klubu. W trakcie posiedzenia, BARBARA NOWACKA, kanclerz Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie, kontynuatorka działań na rzecz równouprawnienia obywateli przedsiębranych w swoim czasie przez tragicznie zmarłą matkę pani Barbary Izabelę Jarugę-Nowacką, wygłosiła połączony z dyskusją wykład pt.: "RÓWNOŚĆ W ŻYCIU PUBLICZNYM W POLSCE".

2014-07-23 w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku-Wrzeszczu odbyło się kolejne spotkanie klubu. W trakcie posiedzenia, zgodnie z programem, inżynier stoczniowiec Karol Kasprzyk omówił swoje DOŚWIADCZENIA Z POBYTU I PRACY W KRAJACH ARABSKICH, po czym odbyła się dyskusja.

2014-06-23 w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku-Wrzeszczu odbyła się konferencja klubu nt. "NACJONALIZM DNIA POWSZEDNIEGO". Przed dyskusją prof. WOJCIECH LAMENTOWICZ - kierownik katedry w WSAiB w Gdyni, prezes Klubu WMP, wygłosił referat wprowadzający, a następnie b. pani senator RP z Wrocławia MARIA BERNY przedstawiła swoje refleksje - głównie związane z nacjonalizmem ukraińskim - nawiązując do wspomnień osobistych, oraz do treści swoich książek p. t. "Wieża radości", "Czwarta prawda" i przygotowywanej do druku "Wołynianka".

2014-04-28 w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku-Wrzeszczu odbyła się konferencja klubu, poświęcona zagadnieniu "KRYZYS W PRAWACH PRACOWNICZYCH". Przedstawienie tego problemu jako wprowadzenie do dyskusji wygłosili: DOROTA GARDIAS, b. przewodnicząca Związku Pielęgniarek i GRZEGORZ ILNICKI, b. wiceprzewodniczący Polskiej Partii Socjalistycznej.

2014-03-17 w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, odbyliśmy konferencję „Edward Gierek – Dylematy przeszłości, wyzwania przyszłości" oraz podsumowanie Roku Edwarda Gierka. Referaty wygłosili:
prof. Paweł Bożyk, dyrektor Centrum Studiów Wschodnich w Warszawie, b. przewodniczący zespołu doradców Edwarda Gierka: „Polityka Edwarda Gierka – dylematy”;
prof. Longin Pastusiak, honorowy prezes Klubu Współczesnej Myśli Politycznej, b. marszałek Senatu RP: „Stosunki polsko-amerykańskie w dekadzie Edwarda Gierka”;
Jolanta Banach, radna miasta Gdańska, b. wiceminister pracy i spraw socjalnych: „Polityka społeczna lat siedemdziesiątych. Wybrane zagadnienia”;
oraz Henryk Wojciechowski, wiceprezydent miasta Starogardu Gdańskiego, b. wojewoda pomorski: „Polityka gospodarcza w latach siedemdziesiątych”;
po czyn nastąpiła dyskusja i przedstawienie uczestnikom propozycji apeli, a na zakończenie Jerzy Śnieg, przewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD i Franciszek Potulski, Szef Sztabu Wyborczego SLD, podadali informacje o przygotowaniach do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Koszty zorganizowania konferencji, wraz z poczęstunkiem zostały pokryte między innymi ze środków Fundacji im. Róży Luksemburg.
Zaproszenie skierowane do członków i sympatyków klubu wraz z osobami towarzyszącymi podpisali w imieniu organizatorów konferencji:
Prezes Klubu Współczesnej Myśli Politycznej prof. Wojciech Lamentowicz
Przewodniczący Ruchu Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka prof. Paweł Bożyk;
Szef Sztabu Wyborczego do PE pomorskiego SLD Franciszek Potulski;
Prezes Społecznego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia im. Edwarda Gierka Maciej Gadaczek.
Przewodniczący Zespołu Organizacyjnego Obchodów 100-lecia Urodzin Edwarda Gierka Zbigniew Sowa.

2014-01-29 w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku-Wrzeszczu połączony z dyskusją wykład pt. JUTRO POMORZA wygłosił JAN RYSZARD KURYLCZYK inżynier, pisarz, wielce zasłużony b. wojewoda pomorski i minister, budowniczy elektrowni atomowych w Żarnowcu i za granicą.

16 b.m. prof. LONGIN PASTUSIAK honorowy prezes Klubu Współczesnej Myśli Politycznej, b. marszałek Senatu RP wygłosił połączony z dyskusją wykład pt. HUMOR JAKO BROŃ POLITYCZNA w Gdańsku o godzinie 14.00 w budynku Międzynarodowych Targów Gdańskich przy ul. Żaglowej. Powtórzenie wykładu miało miejsce w Gdyni o godz. 17.00 w Biurze Poselskim Leszka Millera, ul. 10 Lutego 7. Uczestnicy obu spotkań mogli na miejscu nabyć książki autorstwa Profesora Pastusiaka z dedykacją Autora.

20 listopada 2013 r. w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku-Wrzeszczu, prof. dr hab. MAGDALENA ŚRODA, znakomita bojowniczka o równouprawnienie wygłosiła połączony z dyskusją wykład pt. MORALNOŚĆ ŻYCIA PUBLICZNEGO.

14 października 2013 r. w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku-Wrzeszczu ANDRZEJ MAKOWSKI, profesor zwyczajny Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, członek Komisji Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk wygłosił połączony z dyskusją wykład pt. ZNACZENIE SPRAW MORSKICH W ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ POLSKI.

23 września 2013 r., Zarząd Klubu, działając na podstawie art. VII.A. statutu, zwołał XX WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KLUBU, które odbyło się w sali udostępnionej nam przez Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku-Wrzeszczu wg przyjętego jednogłośnie przez obecnych następującego porządku:
I. Połączony z dyskusją wykład prof. Danuty Waniek pt. "Lewica a Kościół w świetle doświadczeń ostatnich lat."
II. Obrady walnego zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Powołanie protokolantów.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Powołanie komisji: a) mandatowej, b) uchwał i wniosków.
6. Sprawozdanie z działalności klubu między XIX a XX walnym zgromadzeniem.
7. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
8. Dyskusja nad punktami 6 i 7.
9. Wybory: a) prezesa, b) zarządu, c) komisji rewizyjnej.
10. Podjęcie uchwał.
11. Uroczystość wręczenia Pomorskiej Busoli Lewicy im. Izabeli Jarugi-Nowackiej.
12. Ukonstytuowanie się zarządu i komisji rewizyjnej.
13. Zamknięcie obrad.

W poniedziałek, 27 maja 2013 r., w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku-Wrzeszczu, mieliśmy dyskusyjne spotkanie n. t. "NOWY ATEIZM W POLSCE". Referat wprowadzający wygłosił JACEK TABISZ, prezes Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów.

11 kwietnia 2013 r. w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku-Wrzeszczu, prof. Grzegorz W. Kołodko omawiał zagadnienia związane z treścią niedawno wydanej książki p. t. „Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości”, której jest autorem. Po prelekcji Autor odpowiadał na zadawane przez obecnych na sali pytania.

23 marca 2013 r. w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku-Wrzeszczu, połączony z dyskusją wykład p. t. CZY LEWICA W POLSCE JEST POTRZEBNA? NIEBEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU DWUPARTYJNEGO wygłosiła AGNIESZKA WOŁK-ŁANIEWSKA wybitna dziennikarka tygodnika "NIE".

Na spotkaniu klubu 19 lutego 2013 r. w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku-Wrzeszczu, połączony z dyskusją wykład o sytuacji kobiet w różnych kręgach kulturalnych wygłosiła Anna Odrowąż-Coates adiunkt Zakładu Pedagogiki Społecznej, Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

28 stycznia 2013 r. na spotkaniu klubowym, w audytorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku-Wrzeszczu, połączony z dyskusją wykład pt. WYZWANIA STOJĄCE PRZED LEWICĄ wygłosił KRZYSZTOF GAWKOWSKI sekretarz generalny Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Przejście do poprzednich spotkań