Klub Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku
Strona główna O nas Spotkania Nasze teksty Poza klubem Księga gości


Listy do i od redakcji

Teksty do publikacji oraz uwagi dotyczącą treści i sposobu redagowania stron klubu prosimy kierować:
- pisma w formie cyfrowej (zapis komputerowy) wysyłając przez e-mail na adres redakcja@klubwmpg.pomorskie.pl lub klubwmpwg@wp.pl (adres przewidziany do likwidacji)
- pismo zaś utrwalone na papierze prosimy doręczyć na zebraniu klubowym członkowi redakcji lub osobie z kierownictwa. Można także, korzystając z uprzejmości tam obecnych, zaadresowany do klubu list zostawić w lokalu SLD ul. Kosynierów Gdyńskich 11, 80-866 Gdańsk (blisko budynku dyrekcji kolei), jednak bez pewności co do czasu, po którym korespondencji do nas dotrze.
Treść listu lub jej fragmenty wybrane w sposób nie wypaczający intencji autora może zostać opublikowana, jeżeli brak zgody na publikację nie będzie w liście wyraźnie wyrażony. Nie możemy traktować poważnie listów od osób, które nie ujawniają swojego imienia i nie podają swojego adresu internetowego lub numeru telefonu czy innych sposobów sprawdzenia tożsamości. Autor podający pseudonim zostanie w publikacji przedstawiony tylko tym pseudonimem z pominięciem innych danych personalnych.


GDY ZAUWAŻYSZ BŁĄD:

W wypadku zauważenia błędu w tekstach przedstawianych na stronach klubu, proszę uprzejmie o przesłanie zawiadomienia.

W celu umożliwienia wykonania korekty należy w treści e-mail wpisać poprawnie napisany wyraz (zwrot, zdanie akapit) ujęty obustronnie znakiem #, oraz dodać kilka sąsiadujących wyrazów umożliwiających odnalezienie fragmentu tekstu. Przykład tak zredagowanej wiadomości:

str. listy - poprawnie napisany wyraz (#w wypadku błędu składniowego lub rzeczowego należy poprawić cały zwrot, zdanie, lub# akapit)

w tym przykładzie:
"str. listy - " wskazuje, na której stronie znajduje się błąd
"poprawnie napisany wyraz (" jest poprzedzającym błąd fragmentem, który umożliwia odszukanie miejsca w tekście, poprzedzający zwrot wymagający poprawienia,
"#w wypadku błędu składniowego lub rzeczowego należy poprawić cały zwrot, zdanie, lub#" to wskazany znakami # fragment sformułowany poprawnie,
akapit) pozwala zorientować się, która część tekstu za błędem pozostaje bez zmiany.

Stach Głąbiński

Temat: Zaproszenie na konferencję klimatyczną ...
Data: Tue, 12 Nov 2013 13:34:45 +0100 (CET)
Nadawca: k.gawryluk@zzg.nazwa.pl
Adresat: ... redakcja@klubwmpg.pomorskie.pl, rajryb@wp.pl, longin.pastusiak@mac.com, ...

Witam Państwa,
Związek Zawodowy Górników w Polsce wraz z Fundacją im. Róży Luksemburg pragnie zaprosić Państwa do udziału w konferencji pt. „Węgiel pomostem do alternatywnych źródeł energii”. Zakres tematyczny konferencji obejmuje panele pt.:
1. Państwo Polskie wobec pakietu klimatycznego – energetycznego Unii Europejskiej
2. Faktyczny stan i możliwości polskiego górnictwa
3. Alternatywne źródła energii – fakt czy mit?
Konferencja odbędzie się 25 listopada 2013 r. o godz. 11,oo., w Katowicach w Hotelu Best Western Premier, ul. Bytkowska 1a.
Unia Europejska zobowiązała się, że do 2020 roku 20% zużycia energii w UE pochodzić będzie ze źródeł odnawialnych. Obraz, jaki wysłania się biorąc pod uwagę stopień wypełnienia tych zobowiązań w obrębie UE, jest mieszany: „choć poziom rozwinięcia nowych źródeł odnawialnych pozostaje wysoki na niektórych rynkach, to ograniczanie wydatków w rządowych budżetach wywiera narastającą presję na mechanizm wsparcia”.
Do grupy państw członkowskich bazujących na węglu/ropie z łupków bitumicznych należy Polska, Grecja, Estonia, Czechy, Bułgaria i Rumunia.
Największy udział wśród surowców wykorzystywanych do produkcji energii w Polsce przypada na paliwa stałe (83,5%). Nasz kraj jest również największym producentem węgla kamiennego wśród wszystkich państw członkowskich Unii. Nie zaskakuje więc fakt, że w żadnym innym kraju UE węgiel nie odpowiada za tak duży odsetek krajowego zużycia energii brutto. Polska ma również jeden z najniższych wskaźników zależności energetycznej (31,7%). Oznacza to, że nasz kraj – przynajmniej w teorii – należy do najbardziej samowystarczalnych krajów UE pod względem dostaw energii.
W związku z tą sytuacją, Związek Zawodowy Górników w Polsce współpracując z Fundacją im. Róży Luksemburg nie pozostaje bierny i organizuje konferencje, spotkania i debaty, które uwidaczniają wagę problemu. W swoim dorobku mamy już organizacje kilku konferencji o tematyce klimatycznej, np.: „Czarno – zielony okrągły stół energetyczno - klimatyczny” oraz „Ochrona klimatu, a restrukturyzacja”.
Z uwagi na dość krótki czas organizacji bardzo proszą w imieniu organizatorów o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji do 15 listopada 2013 r.
Z poważaniem,
Katarzyna GAWRYLUK
Związek Zawodowy Górników w Polsce
kom. 502-036-558E-mail adresowany do klubu, odebrany 14 lutego 2013 22:22

POMORSKA FUNDACJA EDUKACYJNA
Nip 957-05-65-175
Regon 190260191
80-557 Gdańsk ul. Żaglowa 5,
Tel./fax 58 305 28 51, Tel. Kom. 601-69-55-69
Konto: Bank Zachodni WBK SA. II nr 48 1090 1098 0000 0000 0901 6025

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na naszą Fundację i jej działalność.
Osoby, które jeszcze nie spotkały się z naszą działalnością pragniemy poinformować, że zostaliśmy powołani do życia aktem notarialnym w dniu 15 lutego 1993 roku.
Nasza działalność statutowa związana z animowaniem, propagowaniem i organizowaniem programów społecznych, nastawionych głównie na młodzież spełniała wszystkie kryteria i znalazła tak wysokie uznanie, że została zarejestrowana jako jedna z pierwszych w województwie pomorskim organizacja pożytku publicznego. Z datą 21 kwietnia 2004 roku nadano nam cechy Organizacji Pożytku Publicznego i wprowadzono do ewidencji z nr 0000083388 pod nazwą "POMORSKA FUNDACJA EDUKACYJNA".
Dzięki naszym darczyńcom oraz w wyniku podejmowanych działań możemy prowadzić w świetlicy spółdzielni "Młyniec" akcje pomocy dzieciom potrzebującym pomocy, festyny sportowo - rekreacyjne z okazji dnia dziecka oraz z okazji świąt i Mikołaja obdarowano dzieci i młodzież upominkami. Tylko w grudniu 2011 i 2012 roku przekazaliśmy dla naszych dzieci wiele paczek świątecznych ze słodyczami i ubraniami zimowymi. Współorganizowaliśmy wigilie integracyjne dla młodzieży niepełnosprawnej gdańskich szkół specjalnych.
Aby móc dalej rozwijać tę działalność, dla dobra dzieci i młodzieży naszego województwa, uprzejmie prosimy o uwzględnienie naszej Fundacji w momencie składania corocznej deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT w zakresie dobrowolnej deklaracji kwoty 1% podatku należnego stosownie do postanowień art. 45c ust. 1-3 i ust. 5 ustawy oraz art. 10 ustawy z 6 listopada 2008r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dla osób rozliczających się na podstawie deklaracji:
- PIT-28 prosimy by w dziale M w pozycji 125 wpisały nasz numer KRS 0000083388, a w pozycji 126 kwotę 1% Państwa podatku,
- PIT-36 prosimy by w dziale O w pozycji 302 wpisały nasz numer KRS 0000083388, a w pozycji 303 kwotę 1% Państwa podatku,
- PIT-37 prosimy by w dziale I w pozycji 123 wpisały nasz numer KRS 0000083388, a w pozycji 124 kwotę 1% Państwa podatku,
- PIT-38 prosimy by w dziale H w pozycji 58 i 59 wpisały nasz numer KRS 0000083388, a w pozycji 58 i 59 kwotę 1% Państwa podatku,
- PIT-39 prosimy by w dziale H w pozycji 51 i 52 wpisały nasz numer KRS 0000083388, a w pozycji 51 i 52 kwotę 1% Państwa podatku.
Będziemy serdecznie wdzięczni oraz wyrażamy najszczersze podziękowania w imieniu dziesiątek dzieci i młodzieży, które dzięki Państwa życzliwości będą mogły otrzymywać wsparcie.
W przypadku, kiedy chcielibyście się Państwo bliżej związać z naszą Fundacją - "Pomorską Fundacją Edukacyjną" to informujemy, iż wszystkie środki gromadzimy na rachunku bankowym prowadzonym w Banku Zachodnim WBK S.A. nr 48 1090 1098 0000 0000 0901 6025.

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu Fundacji
Jerzy Serkowski
Przewodniczący Rady Fundacji
Leszek Prusak


Data: 30 czerwca 2010 17:12
Witam
Z ciekawością odebrałem Pana maila i zapoznałem się z pana artykułem na stronie internetowej http://www.klubwmp.pro.wp.pl/teksty/opinie-2.html#1. Z Pana opinią generalnie zgadzam się jak najbardziej. Jednak mam, bo jakże inaczej, kilka uwag:

    Najpierw techniczne.
  1. Gazeta nazywa się "Moje Miasto" (MM), a nie "Nasze Miasto" (NM) - w warunkach słupskich jest to o tyle ważne, że istnieje również "Nasze Miasto" wyrosłe z MM i w stosunku do niego jest konkurencyjne.
  2. To nie mój przyjaciel Jan Sieńko mówił na forum 10 maja o gazecie, tylko ja - Andrzej Obecny, jej właściciel i red. nacz.
    Teraz uwagi merytoryczne.
  1. Czym jest myśl polityczna - lewicowa. Oto jest pytanie. Myślę, że gazeta wypełnia tę formułę w 50%.
  2. Jeśli Pana artykuły nie mają odzewu, to znaczy, że nikogo one nie obchodzą lub brak jest informacji (np. licznych linków do pana adresu, tematyki spotkań, nieciekawych lub oklepanych osób zapraszanych na spotkania, marazmu panującego wśród członków Klubu).
  3. Czasem marketing jest ważniejszy od sedna.
Są to oczywiście moje indywidualne i subiektywne opinie. Serdecznie Pozdrawiam oczekując ew. propozycji współpracy.
Andrzej Obecny
Uwaga: list dotyczy spraw poruszonych
w artykule S. Głąbińskiego pt. Nasze pisanie. Refleksje po walnym zebraniu. [V 2010]

Od: "Grzegorz Ilnicki"
Temat: zaproszenie
Data: 16 lutego 2010 01:35
Szanowni Państwo! Zapraszam na najbliższe spotkanie, które organizuje nasz Klub i Koło Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UG. Liczę na Państwa niezawodną obecność i udział w dyskusji.
pozdrawiam Grzegorz Ilnicki
Debata "Wolność światopoglądowa w państwie demokratycznym" na WPiA. Czy w szkołach powinny wisieć krzyże? Czy Polska jest krajem wyznaniowym? W jaki sposób prawo powinno regulować takie sprawy jak aborcja i eutanazja? Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego i Klub Współczesnej Myśli Politycznej zapraszają na debatę "Wolność światopoglądowa w państwie demokratycznym" w najbliższą środę 17 lutego o godz. 13.15 w sali 2042 na Wydziale Prawa i Administracji w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 6. Celem spotkania będzie rozważanie relacji pomiędzy prawem i moralnością, tym czy prawo jest od niej wolne czy reprezentuje konkretną moralność. Prelegentami będą:
Prof. dr hab. Monika Płatek, Kierownik Zakładu Kryminologii na Wydziale Prawa i Uniwersytetu Warszawskiego, Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Ofiar Przestępstw,
Prof. dr hab. Jerzy Zajadło, Kierownik Zespołowej Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,
Dr Krzysztof Wołowski, b. Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
Dodatkowe informacje: tel. 512 140 410

2007-06-23 13.00
Dziękuję za list. Mam od razu prośbę: nie posiadam żadnych informacji o działalności klubu poza Trójmiastem. W rezultacie w treści witryny brakuje wiadomości o oddziałach (jest tylko krótka wzmianka w opisie na stronie głównej). Sądzę, że między stronami zatytułowanymi "z kroniki klubu" należy co najmniej jedną przeznaczyć dla omówienia wydarzeń w oddziałach klubu poza Trójmiastem. Również, gdy uda mi się zebrać materiał dla stron, które proponuję zatytułować "o nas" (statut, organizacja itp.), w opisie chciałbym umieścić wykazy (aktualne i - w miarę możności - z lat poprzednich) osób wybranych do zarządu nie tylko w centrali, lecz także w oddziałach.
Jeżeli poza informacjami zdigitalizowanymi, możliwymi do przesłania e-mailem, dysponuje Pani materiałami pisanymi, proszę o ich wypożyczenie. Dostarczenie mi tych papierów oraz ich zwrot, możemy wykonać albo przy okazji spotkania, albo przez uprzejmość pana Leszczyny w lokalu przy ul. Kosynierów Gd. Stach Głąbiński

Piątek, 22 Czerwca 2007 19:36
Serdecznie gratulujemy. Dziękujemy za wielki wkład pracy. Będziemy pisać. Kłania się prezes oddziału Klubu Współczesnej Myśli Politycznej w Wejherowie - dr Genowefa Janczewska Korczagin