Mapa witryny Klubu Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku.
(spis stron i tematów)

0. Strona główna

1. O naszym klubie

1. 1. Przegląd organizacji Klubu

1. 2. Dokumenty Klubu

1. 2. 1. Statut Klubu (2002 r.).
1. 2. 2. Protest przeciw zamierzonemu znieważeniu gen. Wojciecha Jaruzelskiego (2007 r.).
1. 2. 3. Sprawozdanie Zarzšdu za okres 2008/05/12 – 2009/09/28.
1. 2. 4. Uchwała w s. pamięci Izabeli Jaruga-Nowackiej.
1. 2. 5. Uchwała XVII Walnego Zgromadzenia z dnia 10 maja 2010 roku.
1. 2. 6. Sprawozdanie Zarzšdu za okres od 12 maja 2010 do 20 czerwca 2011.
1. 2. 7. Sprawozdanie Zarządu z XX-letniej (1992-2012) działalności klubu.
1. 2. 8. Kopie dokumentów pozatrójmiejskich oddziałów klubu. [dać do archiwum]

2. Kronika wydarzeń (Spotkania i zebrania klubowe)

2. 1. Kronika wydarzeń do 1999 roku.
2. 2. Kronika wydarzeń lat od 2000 do 2001.
2. 3. Kronika wydarzeń lat od 2002 do 2004.
2. 4. Kronika wydarzeń lat od 2005 do 2008.
2. 5. Kronika wydarzeń lat od 2009 do 2012.
2. 6. Kronika wydarzeń od roku 2013.

3. Nasze teksty. Skorowidz tytułów.

3. 1. Spis publikacji drukowanych.

3. 2. Artykuły okolicznościowe.

3. 2. 1. Pamięci Bogdana Blindowa 25 XI 1997.
3. 2. 2. Rezolucja w/s. wydarzeń w Jugosławii.
3. 2. 3. Rajmund Rybiński. Apel wyborczy 2009 r.
3. 2. 4. Longin Pastusiak. Posiedzenie Rady Międzynarodówki Socjalisytycznej 21-22 VI 2010.
3. 2. 5. Józef Łacmański. Osoba i dokonania profesora Rajmunda Rybińskiego.
3. 2. 6. Prof. Paweł Bożyk. Czy strefa euro obroni się przed kryzysem finansowym.
3. 2. 7. Rajmund Rybiński. Osoba i dokonania profesora Longina Pastusiaka.

3. 3. Relacje z dyskusji na spotkaniach klubowych.

3. 3. 1. Spotkania od 16 XI 2005 r. do 19 XI 2007 r.
3. 3. 2. Spotkania od 14 I 2008 r. do 23 III 2010 r.
3. 3. 3. Spotkania od 29 III 2010 r. do ostatniego

3. 4. Problemy lewicy.

3. 4. 1. Stach Głąbiński. Głos w dyskusji 1999-11-26 po wykładzie nt. "Czy i jaka ideologia jest potrzebna obecnie lewicy?"
3. 4. 2. S. Głąbiński. Dyskusja a demokracja. [VI 2007]
3. 4. 3. S. Głąbiński. Porozumienie rzeczywiste a pozorowane. [XI 2007]
3. 4. 4. S. Głąbiński. Lewica. - co oznacza to słowo?
3. 4. 5. S. Głąbiński. W sprawie diagnozy przyczyn słabości lewicy T. Frank'a.
3. 4. 6. S. Głąbiński. Głos w dyskusji o mediach lewicy. [30.07.2009 ]
3. 4. 7. S. Głąbiński. O tym, czego Slavojowi Żiżekowi brakuje. [XI 2009]
3. 4. 8. Głąbiński. Aparatczykostwo – uwagi po spotkaniu z L. Millerem 2010-02-22.
3. 4. 9. S. Głąbiński. Lewica intelektualnie uboga. 2010-04-07.
3. 4. 10. S. Głąbiński. Nasze pisanie. Refleksje po walnym zebraniu V 2010
3. 4. 11. S. Głąbiński. Socjalizm XXI wieku. Refleksje po lekturze E. Mandela. [X 2010]
3. 4. 12. Stach Głąbiński. SLD i Business Centre Club. [VIII 2011]
3. 4. 13. Stach Głąbiński. Lewicowe zaniedbania na polu pracy intelektualnej. [VIII 2011]
3. 4. 14. Stach Głąbiński. Szanse odrodzenia lewicy w Polsce. [X 2011]

3. 5. Polskie problemy polityczne i społeczne..

3. 5. 1. Genowefa Janczewska-Korczagin. Wyzwania dzisiejszych czasów. [III 2008]
3. 5. 2. Senior. Nie będzie olimpiad językowych. [XI 2009]
3. 5. 3. S. Głąbiński. Refleksje po debacie nt. urbanistyki partycypacyjnej. [X 2009]
3. 5. 4. S. Głąbiński. Uwagi do dyskusji o oświacie. [X 2009]
3. 5. 5. Senior. Afganistan to nie polska sprawa. [XI 2009]
3. 5. 6. Senior. Emigrant polski. [I 2010]
3. 5. 7. S. Głąbiński. O zagrożeniu demokracji w Polsce. [II 2010]
3. 5. 8. Senior. Chore pomysły PiS-u. [II 2010]
3. 5. 9. Senior. Błędna polityka obronna polskich władz. [II 2010]
3. 5. 10. Senior. Jednomandatowe okręgi wyborcze zagrażają demokracji. [VI 2010]
3. 5. 11. Senior. Moralność Polaków po dwudziestu latach przemian. [VI 2010]
3. 5. 12. Senior. Majstrowanie przy konstytucji. [VII 2010]<
3. 5. 13. Senior. Ustawa dezubekizacyjna. [VII 2010]
3. 5. 14. Senior. IPN, PRL i tp. [IX 2010]
3. 5. 15. Senior. Trudna sytuacja lokatorów. [IX 2010]
3. 5. 16. Senior. Budowa mieszkań. [XII 2010]
3. 5. 17.Rajmund Rybiński. REGRES POLSKI W OKRESIE III RP. [IX 2010]
3. 5. 18. S. Głąbiński. Refleksje po spotkaniu z prezydentem Gdańska. [IV 2011]

3. 6. Zagadnienia związane z ekonomią.

3. 6. 1. Senior. Socjalizm rynkowy. [XI 2009]
3. 6. 2. Senior. Ekonomia szczęścia. [XI 2009]
3. 6. 3. Senior. Ceny. [XI 2009]
3. 6. 4. Senior. Zlikwidować drugi filar Otwartych Funduszy Emerytalnych. [XI 2009]
3. 6. 5. Senior. Biedni finansują kryzys. [II 2010]
3. 6. 6. Senior. Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) - cd. [III 2010]
3. 6. 7. Senior. Suwerenność żywnościowa. [III 2010]
3. 6. 8. Senior. Transformacja - Balcerowicz. [III 2010]
3. 6. 9. Senior. Sytuacja energetyczna w Polsce. [III 2010]
3. 6. 10. Senior. Wysiłki pani minister Jolanty Fedak (PSL). [III 2010]
3. 6. 11. Senior. Zadłużenie państwa. [V 2010]
3. 6. 12. Senior. Długi Polaków w bankach. [V 2010]
3. 6. 13. Senior. Kryzys grecki. [VII 2010]
3. 6. 14. Senior. Drugi etap kolonizacji Afryki. [VII 2010]
3. 6. 15. Senior. George Soros. [VII 2010]
3. 6. 16. Senior. Zarobki i koszty w PTE (OFE). [VIII 2010]
3. 6. 17. Senior. Długi polskie. [VIII 2010]
3. 6. 18. Senior. Tylko Balcerowicz nie zmienia poglądów. [VIII 2010]
3. 6. 19. Senior. Filozofia podatkowa. [XI 2010]
3. 6. 20. Senior. Ordynariat polowy w Armii Polskiej. [XI 2010]
3. 6. 21. Senior. Urzędnicy administracji. [XI 2010]
3. 6. 22. Pomorskie partnerstwa na rzecz rozwoju [XII 2010].

3. 7. Polityka i społeczeństwo w skali międzynarodowej.

3. 7. 1. Senior. Terroryzm i CIA. [XI 2009]
3. 7. 2. Senior. Pochodzenie Europy. [I 2010]
3. 7. 3. Senior. Nie ma dziś pełnej suwerenności. [I 2010]
3. 7. 4. Senior. Religia w Austrii. [II 2010]
3. 7. 5. Senior. 50 Saddamów zamiast jednego. [V 2010]
3. 7. 6. Senior. Demokracja a walka społeczna. [V 2010]
3. 7. 7. Senior. Rusofobia będzie nas kosztować. [V 2010]
3. 7. 8. Senior. Mądrość ministra? [V 2010]
3. 7. 9. Senior. Ludność świata. [VII 2010]
3. 7. 10. Senior. Historia diet dla polityków. [III 2011]

3. 8. Historia a polityka.

3. 8. 1. Senior. Niemcy chcą zapomnieć o II wojnie światowej. [X 2009].
3. 8. 2. Senior. Ludobójstwo UPA na Polakach kresowych. [X 2009].
3. 8. 3. Senior. Monachium dla Polski. [X 2009].
3. 8. 4. Senior. Zapomniana reforma rolna. [XI 2009]
3. 8. 5. Senior. Zbrodnie hitlerowskie na Pomorzu. [XII 2009]
3. 8. 6. Senior. Święto narodowe Polski. [XII 2009]
3. 8. 7. Senior. Polityka historyczna. [V 2010]
3. 8. 8. Senior. Straty w II Wojnie Światowej. [VII 2010]
3. 8. 9. Senior. Katyń. [VII 2010]

3. 9. Lektury.

3. 9. 1. Izabela Jaruga-Nowacka - notatki jej własne i przyjaciół o niej [III 2012].

4. Nagroda "Pomorska Busola Lewicy".

4. 1. Spis dokumentów kapituły nagrody "Pomorska Busola Lewicy".

4. 1. 1. Statut Kapituły Nagrody "Pomorska Busola Lewicy".
4. 1. 2. Pamięci pani Izy (Izabela Jaruga-Nowacka)
4. 1. 3. Longin Pastusiak. Rajmund Rybiński - 1-szy laureat PBL.
4. 1. 4. Rajmund Rybiński. Prof. Longin Pastusiak jako polityk, społecznik i uczony.

5. Co piszą inni

5. 1. Odnośniki (linkowanie) do polecanych stron internetowych.
5. 2. Informacje o wybranych doniesieniach prasowych.
5. 3. Relacje z wydarzeń poza Klubem.

6. Redakcja witryny KWMP

6. 1. Regulamin klubowej redakcji strony internetowej (2007 r.).
6. 2. Listy do i od redakcji.

7. Spis zawartości archiwum

7. 1. Spis nieaktualnych dokumentów klubu gdańskiego oraz oddziałów w Gdyni i w Sopocie.

7. 2. Spis nieaktualnych dokumentów oddziałów klubu poza Trójmiastem.

7. 3. Nieaktualne komunikaty ze strony głównej.

7. 4. Spis ogłoszonych na stronie "Co piszą inni" notatek o wybranych wydarzeniach i doniesieniach prasowych: