Klub Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku
Strona główna Spotkania Co piszą inni Poza klubem Kontakt Archiwum


PRZEGLĄD NASZYCH DYSKUSJI, OPINII I PUBLIKACJI

W przedstawionym niżej wykazie tekstów przyjęto porządek chronologiczny odwrócony: w każdym dziale na górze spisu znajdują się opracowania wykonane ostatnio. ARTYKUŁY OKOLICZNOŚCIOWE są to informacje i opinie związane z konkretnymi wydarzeniami, DYSKUSJE KLUBOWE prezentują zbiór spisanych wrażeń ze spotkań zorganizowanych przez Klub, w dziale OPINIE poszczególni autorzy wyjaśniają swoje zapatrywania na zastosowanie współczesnej myśli politycznej w poszczególnych kwestiach. Osobno spisane zostały klubowe PUBLIKACJE WYDANE DRUKIEM. Zarazem, na stronie dostępnej przez zakładkę menu górnego "Poza klubem" można znaleźć wybrane INFORMACJE O WYDARZENIACH, doniesieniach i artykułach prasowych oraz wydawniczych dotyczących współczesnej myśli politycznej które powstały niezależnie od naszego klubu.

ARTYKUŁY OKOLICZNOŚCIOWE

8. Rajmund Rybiński. KWMP a sprawy morskie.
7. R. Rybiński. Prof. L. Pastusiak laureat PBL 2012 r.
6. Prof. Paweł Bożyk. Czy strefa euro obroni się
    przed kryzysem finansowym.
5. J. Łacmański. Osoba i dokonania prof. R. Rybińskiego.
4. Longin Pastusiak. Posiedzenie Rady Między-
    narodówki Socjalisytycznej 21-22 VI 2010.
3. Rajmund Rybiński. Apel wyborczy 2009 r.
2. Rezolucja w/s. wydarzeń w Jugosławii.
1. Pamięci Bogdana Blindowa 25 XI 1997.


DYSKUSJE KLUBOWE

35. Notatka nt. spotkania 18 IV 2016 r.
34. Notatka nt. spotkania 20 XI 2013 r.
33. Notatka nt. spotkania 14 X 2013 r.
32. Notatka nt. spotkania 23 IX 2013 r.
31. Notatka nt. spotkania 29 X 2012 r.
30. Notatka nt. XIX walnego zgrom. 12 III 2012 r.
29. Notatka nt. spotkania 30 I 2012 r.
28. Notatka nt. spotkania 7 XI 2011.
27. Notatka nt. spotkania 2 IX 2011.
26. Notatka nt. XVIII walnego zgrom. 20 VI 2011.
25. Notatka nt. spotkania 4 IV 2011.
24. Notatka nt. spotkania 28 II 2011.
23. Notatka nt. spotkania 27 IX 2010.
22. Notatka nt. XVII walnego zgrom. 28 VI 2010.
21. Notatka nt. spotkania 10 V 2010.
20. Notatka nt. spotkania 29 III 2010.
19. Notatka nt. spotkania 23 III 2010.
18. Notatka nt. spotkania 22 II 2010.
17. Notatka nt. spotkania 25 I 2010.
16. Notatka nt. spotkania 23 XI 2009.
15. Notatka nt. spotkania 13 XI 2009.
14. Notatka nt. spotkania 19 X 2009.
13. Notatka nt. XVI walnego zgrom. 28 IX 2009.
12. Notatka nt. spotkania 15 VI 2009.
11. Notatka nt. spotkania 6 IV 2009.
10. Notatka nt. spotkania 31 III 2009.
9.   Notatka nt. spotkania 18 II 2008.
8.   Notatka nt. spotkania 14 I 2008.
7.   Relacja ze spotkania 19 XI 2007.
6.   Relacja ze spotkania 18 X 2007.
5.   Relacja ze spotkania 22 IX 2007.
4.   Relacja ze spotkania 27 VI 2007.
3.   Relacja ze spotkania 4 VI 2007.
2b. Relacja ze spotkania 30 stycznia 2006.
2a. Relacja ze spotkania 16 XI 2005.
1.   Głos w dyskusji 1999-11-26


PUBLIKACJE WYDANE DRUKIEM

 • Longin Pastusiak. LEWICA A POLITYKA ZAGRANICZNA SLD. Książka z serii BIBLIOTEKA LEWICY wydana przez PPH ZAPOL Szczecin 2009 r. Książka jest dostępna w Bibliotece Narodowej w Warszawie pod sygn. II 2.717.866. UWAGA: nabycie książki jest możliwe wyłącznie przez Zarząd klubu, lub bezpośrednio od Autora.
 • Kultura polska w zintegrowanej Europie - szanse czy zagrożenia? praca pod red. Rajmunda Rybińskiego; Klub Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku. Wydaw. Adam Marszałek, 2003 r.
  Dostępne w BUG Oliwa, Czytelnia II.
 • Skutki integracji Polski z Unią Europejską. Cz. I, Skutki ekonomiczne. Praca pod red. Rajmunda Rybińskiego; Klub Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku. Wydaw. Adam Marszałek, Toruń, 2002 r.
  Dostępne w BUG BPraw, BEkon, Czytelnia III - Oliwa, Czytelnia II - Oliwa
 • Skutki integracji Polski z Unią Europejską. Cz. II, Konsekwencje prawne dla gospodarki morskiej. Praca pod red. Rajmunda Rybińskiego. Klub Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku i Instytut Bałtycki. Wydaw. Adam Marszałek Toruń, 2001 r.
  Dostępne w BUG BEkon, Czyt. Centrum Dokumentacji Europejskiej, Czytelnia III - Oliwa
 • Polska w zmieniającym się świecie. Materiały seminarium zorganizowanego przez Klub WMP w Gdańsku 4 października 2000 r. Pod redakcją Longina Pastusiaka.
 • Ziemie Zachodnie i Północne Polski w półwieczu 1945-1995 Praca pod red. Rajmunda Rybińskiego; Klub Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku. Wydaw. Adam Marszałek Toruń, 1997 r. Praca dotowana przez Komitet Badań Naukowych, Bank Gdański S. A. i przez Stocznię Północną.
  Dostępne w BUG BEkon, Czytelnia II - Oliwa
 • Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej. Materiały z seminarium odbytego w dniu 27 kwietnia 1994 roku. Red. Rajmund Rybiński. Wyd. Klub Współczesnej Myśli Politycznej, Gdańsk 1994 r.
  Dostępne w BUG (Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego) BEkon, sygnatura 163519

OPINIE

Problemy lewicy


Polskie problemy polityczne i społeczne


Zagadnienia związane z ekonomią


Polityka i społeczeństwo w skali międzynarodowej


Historia a polityka

Lektury